РУСИЯ В ГЛОБАЛНАТА ПОЛИТИКА*

0
766

Преди 30 години, в началото на 1992 г., група ентусиасти измежду учени, военни, дипломати, журналисти и политически фигури създадоха Съвета за външна и отбранителна политика, една от първите неправителствени организации в новата Русия. Бившата държава, СССР, току-що изчезна след доста мъчителна агония. Държавата приемник, Руската федерация, все още не е имала време да осмисли  чий наследник и какво е тя.

Тези, които по-късно стана обичайно да бъдат наричани елити, изпитваха гама от чувства. От траур за загиналата държава до оптимизъм във връзка с нейното прераждане на обновени основи. От желанието за отмъщение до желанието за откъсване от миналото. От увереността, че страната най-после е стъпила на главния път на прогреса до усещането за историческа задънена улица. От идеалистични импулси за изграждане на държавата на бъдещето до жаждата за власт и собственост. И така нататък. Както се случва в критични моменти, беше почти невъзможно да се определи резултатът от действието на всички тези сили и стремежи. „Бащите основатели“ на Съвета по външна и отбранителна политика (СВОП) и техните съмишленици си поставиха като основна задачата да съберат в едно неравнодушните, независимо от техните възгледи и убеждения, да установят постоянен обмен на идеи и да предотвратят атомизирането на мислещата общност. В контекста на радикален срив на целия обществено-политически механизъм това беше не само важно, но и изключително трудно. Чест и хвала на тези, които сбъднаха плановете си.
За годишнината от СВОП планирахме тържества. Но се оказа, че има и по-важни неща. Тридесет години по-късно страната ни отново е на съдбовен кръстопът. Съдбоносен не по-малко от тогава. Това, което започна през февруари 2022 г., обърна външната и отбранителната политика с главата надолу, постави всички в условия, които изглеждаха невъзможни само преди няколко месеца, постави черта под епохата.

Русия е изправена пред задачата
да осмисли отново – от кого и какво наследява

Лозунги от всякакъв вид няма да помогнат, говорим за създаване на друга основа за развитие. А за това се изисква безпристрастна оценка на случилото се и случващото се, трезв анализ на причините, довели до сегашната криза, формиране не на декларативен, а на истински консенсус, създаване на модел на взаимодействие между обществото и държавата, който да освободи енергията на първото и да осигури ефективното функциониране на втората. Всичко това са вечни руски въпроси, към тях трябва да се връщаме на всеки следващ завой. Но това не ги прави нито по-тривиални, нито по-малко спешни. Следователно Съветът по външна и отбранителна политика има какво да прави.
Мястото на Русия в света не може да не се промени. На първо място, поради причината, че самият свят се променя коренно. И това е много по-малко предвидимо, отколкото преди тридесет години. Тогава поне имаше усещането, че посоката на неговото развитие е определена, победителите в Студената война ще поведат човечеството по пътя, който смятат за верен. Със задна дата е разбираема илюзорността на тогавашните очаквания, но те бяха силни. Сега и те не съществуват. Каквото и да казват водещите субекти на съвременните международни отношения, никой не е сигурен какъв ще бъде утрешният ден. Твърде много натрупани промени се „изстрелват“ в един момент. Руската спецоперация не създаде лавина, но я раздвижи. И тогава потокът придоби собствена мощна динамика.
Русия смело, и като цяло доброволно, премина на предната линия на глобалната битка. Изглежда, че вече няма такива, които вярват, че филмът може да се пренавие – случилото се е необратимо при всеки изход на острата фаза.

Русия има нужда от „нов курс“,
ако заимстваме концепцията от нечия друга история.
Изхвърлихме стария, считайки го за погрешен

Традиционно всяка държава извършва дейност в две посоки – във вътрешната и външната политика (икономическата политика обхваща и двете и се разпределя в тази рамка). Ще са необходими фундаментални промени и в двете части.
Вътрешната политика става, без съмнение, главната област, която определя бъдещето на руската държава. След като рязко изхвърли натрупаните външни опори и зависимости, Русия направи избор в полза на това да разчита предимно на собствените си сили. Дали е било планирано в този вид или реакцията отвън надмина очакванията – ще разберем малко по-късно. Резултатът е заявка за максимален суверенитет, независимо от каквито и да било разходи или външни ограничения. Заявлението е прието, останалата част от света чака да види какво ще постигне Русия по пътя. Отговорът на предизвикателството, отправено към себе си, не може да бъде прост.
От една страна, при форсмажорно събитие от такъв мащаб не може без мобилизационни мерки и централизиран контрол. Струва си веднага да се отхвърли илюзията, че в условията на икономическа война и външни усилия за изолиране на Русия е възможно да се поддържа курс в рамките на „пазарна целесъобразност“ и спазване на определени глобални правила, за да се върнем към продуктивно взаимодействие с бивши /бъдещи партньори – настоящи опоненти. При изхода от тази криза наборът от правила ще бъде напълно различен. Въпросът е дали те ще бъдат формулирани с участието на Русия или вече напълно без нея.
От друга страна, твърда авторитарна система, която предполага движение на обществото в строй, е в състояние да даде резултати при наличието на ефект от мащаба. Китай е изградил огромна съвкупна мощ и нейното използване му позволява да насочва гигантски ресурси за решаване на насъщни проблеми. Преходът към пълноценен авторитаризъм там настъпи, когато тази власт беше натрупана под по-гъвкав политически и икономически режим, който насърчаваше различни инициативи.
В Русия няма такава мощ. Освен това обществото и икономиката отново са хвърлени в режим на оцеляване – различен вид от 90-те години на миналия век, но все пак. И държавата няма да може да компенсира щетите от кризата, освен донякъде за най-уязвимите. Изходът е максимално възможната свобода за това оцеляване. За щастие потенциалът на руското население винаги е бил голям. Но свободата за гражданите изисква доверие на държавата към тях. И на тях към държавата. С това винаги сме имали проблеми и в двете посоки.
Известни са провалите на самоорганизацията на обществото у нас. Държавата никога не е имала търпението да дочака, докато се създаде нормално гражданско общество. За някои, за да започне всичко отначало, трябва да дойде дългоочакваната „твърда ръка“. Опитите за насаждане на същото това гражданско общество отвън, активно предприети в ерата на откритостта на Русия, оставиха неприятен привкус за всички участници и завършиха с настоящата вакханалия на „чуждите агенции“. Когато държавата сама се ангажира с оркестрирането на гражданския компонент, следващите бюрократизирани структури често излизат под бюрократичен надзор. Това може да умножи прилаганите от държавата инструменти, но не разширява възможностите за развитие.
Недоверието на властите в способността на обществото да направи нещо самостоятелно, съчетано с професионалните умения на много видни лидери на руската държава, доведоха до феномена „специални операции“ като метод за отговор на най-важните за страната проблеми. В редица случаи затвореността на вземането на решения и дискретността на целите даваха резултат. Този подход обаче е подходящ за решаване на тактически задачи. Когато става въпрос за стратегически въпроси, които вълнуват всички и дълго време, като въпросите за войната и мира, в крайна сметка подобна методология става рискована. Дори и ако след приемането на „специални решения” обществото бъде мобилизирано за подкрепа чрез пропаганда. Така може да се гарантира лоялност, но не и съпричастност. Междувременно без участието на гражданите няма да е възможно да се разгърне потенциалът на държавата в остра криза.
И така, вътрешната политика е изправена пред задачата да създаде нов баланс между обществото и държавата, основан на качествено различно ниво на доверие. А какво да кажем за външната страна?
Нека си позволим да предположим, че в предстоящия период за Русия приключва външната политика във формата, с която сме свикнали. Обичайната форма е дългосрочна (от 90-те години на миналия век) работа за връщане на страната ни на значими позиции в света. Възстановяване на статута, загубен с разпадането на СССР. Тази задача беше решена донякъде към средата на последното десетилетие. Чрез комбинация от действия в различни области – от дейност в международни институции и поотделно с ключови партньори до точни военни операции и икономически сделки – Русия постигна видно място, макар и не водеща роля в световната система. Продължаването на подобни дейности предполагаше постепенно укрепване на позициите, но без пробиви, фиксиране на постигнатия статус в очакване на предстоящи промени в състоянието на нещата на международната арена.
Сега това загубва смисъл. Натрупаното през последните години отчасти е отменено от катаклизма, отчасти запазва своето значение, но в много по-малка степен от преди. Започнаха световни промени (същата тази лавина) и интензивността им е такава, че вече е почти невъзможно да се повлияе върху тях – не само за Русия, но може би и за когото и да било. „Външната политика“ на Русия се заменя с нейната „международна позиция“ – заобикалящите обстоятелства, на които е необходимо да се реагира: адаптиране, използване, ограничаване, предотвратяване и т.н. Повечето от тези обстоятелства в обозримо бъдеще ще бъдат по-скоро предизвикателство, отколкото възможност. А начинът, по който страната ни ще влияе върху световната ситуация, няма да е с дипломация и други познати инструменти с международна политическа употреба, а самото присъствие на Русия в световния контекст. Нейното оцеляване, развитие, постигане на поставените цели, собственото запазване като най-важен елемент от световния пейзаж. С други думи, изпълнението на задачите, описани във вътрешнополитическата част. От това зависи бъдещото място на страната на политическата карта на планетата. А не от чертаене на схеми на този или онзи вариант на устройство на света.

Представителите на външнополитическата общност
няма да останат без работа

Напротив, те имат важна мисия, но от много по-практичен характер. Неуморното изграждане на различни връзки със страни, групи държави, организации, отношенията, с които могат да помогнат за решаване на неотложните проблеми на оцеляването и развитието на Русия. По най-добрия начин, на всяко ниво и с почти всякакви средства. Това ще изисква забележително умение, не непременно зрелищно, напротив – колкото по-малко внимание ще привлече тази работа, толкова по-добре. Зрелищната част, свързана през последните години основно с нарастващите спорове в западна посока, престава да има практическо значение. С отношенията всичко е ясно, всеки спор със Запада всъщност ще бъде насочен към тях самите, а не към събеседника, който нито слуша, нито чува. Радикалното преориентиране на външнополитическите активи от западния фланг към други е очевидна необходимост. Минималната оперативна съвместимост, която ще оцелее при настоящата промяна, ще изисква много по-малко ресурси.
Следващата фаза от развитието на Русия в света няма да продължи тридесет години. Всичко се ускори много и в следващите няколко години ще стане ясно по каква траектория ще поеме страната ни. Опитът от първите тридесет години, който днес изглежда безвъзвратен, все пак ще бъде полезен. В руската история нищо не се повтаря буквално, но нищо не изчезва безследно, връщайки се на нов етап. Сила ли е това или слабост – можете да спорите. Но досега не е имало изключения от това правило.

–––––––––––––––––––––
*Лукянов Ф.А. На преден план /Русия в глобалната политика. 2022. т. 20. бр. 3. с. 5 -10.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук