КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ В БСП

0
534

На 15 май 2021 г. в зала 6 на НДК се проведе среща за учредяване на ново идейно-политическо обединение в Българската социалистическа партия ‒ Платформа „Социализъм ХХІ век“. В нея взеха участие около сто социалисти и симпатизанти от цялата страна. Поради ограниченията, наложени от карантината заради Covid-19 пандемията, още толкова се включиха в нея дистанционно и дадоха, предварително или непосредствено след нейното завършване, своята подкрепа за приетите документи.

 Отправна точка на инициаторите на срещата и на тяхното предложение за изграждане на идейно-политическо обединение в БСП беше твърдото намерение да бъде изпълнено решението на 50-ия конгрес на БСП, обосновано в проекта на Резолюция на конгреса „Към нова политическа програма „Социализъм ХХІ век“ (виж с. 58) и все по-нарастващата тревога сред широки среди във и извън партията за реалното състояние на Българската социалистическа партия, особено след катастрофално ниските резултати, получени на парламентарните избори на 4 април 2021 г.

Вниманието на участниците в срещата ‒ чрез подготвените от инициаторите проекти на Обръщение и на Платформа ‒ беше насочено към необходимостта от преодоляване на задълбочаващото се вътрешнопартийно напрежение и разделение, на нарастващата криза на доверие към БСП поради превръщането през последните няколко години на партията от демократична в лидерска и подмяната на социалистическите ценности с идеи за „консервативен социализъм“.

Събралите се на учредителната среща се обединиха около разбирането, че е необходимо в партията да се създаде нова идейно-политическа структура, която да се изгради и да работи в съответствие с изискванията на Устава на БСП.  Тя да се разгърне като мрежа от клубове, които да се превърнат в място за свободна дискусия на членове на БСП, симпатизанти и граждани с леви политически убеждения по Програмата на БСП и за развитието на социалистическото движение в условията на ХХІ век, да работят за привличане на широк кръг членове и симпатизанти към действията за формиране и провеждане на нейната политика, да съдействат за възстановяване на демократичните принципи на организация и ръководство в партията.

 

Учредителите се обединиха около разбирането, че основна цел на новото обединение трябва да стане „възстановяването и утвърждаването на ролята и значението на БСП като първостепенна политическа сила, способна да инициира жизнено необходимия процес на социализация на икономиката на солидарен принцип и трансформиране на България в успешна държава със солидарно общество на демократичния социализъм на XXI век.“

След проведената дискусия (виж с. 65) участниците в срещата

– приеха Обръщение към социалистите, симпатизантите и гражданите (виж с. 56);

– приеха Платформа „Социализъм ХХІ век“ (виж с. 58);

– декларираха с личните си подписи желанието си да създадат идейно-политическо обединение в Българската социалистическа партия  Платформа „Социализъм ХХІ век“;

– решиха да започне изграждането по места на клубове на идейно-политическото обединение в БСП Платформа „Социализъм ХХІ век“, в съответствие с нормите и изискванията на Устава на БСП и на Правилника на НС на БСП за регистрацията в Българската социалистическа партия и осъществяване дейността на идейно-политическите и професионално-творческите партийни структури, при следване на указанията на разпространения образец на Учредителен протокол;

– решиха в навечерието на Празника на БСП – 2 август, да се проведе втора национална среща, на която изградените по места клубове да се обединят в национално обединение и изберат свое ръководство.

След учредителната среща Инициативният комитет за създаване на идейно-политическо обединение в БСП Платформа „Социализъм ХХІ век“ се ангажира с разпространение на документите на инициативата, с подготовката и огласяването на мнения и позиции по актуални проблеми, които развиват идеите в тях (една от позициите по повод борбата с корупцията виж на с. 225), с оказването на политическа и организационна подкрепа на усилията за създаване на клубове по места, с участието в подготовката за предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г. и др. подобни. 

 

Вярваме, че Платформата „Социализъм ХХІ век“ ще стане изразител на вижданията на стотици и хиляди социалисти за бъдещето на БСП, ще бъде носител на общата воля на привържениците на лявото за достоен живот в България!

Инициативен комитет за създаване
на идейно-политическо обединение в БСП
Платформа „Социализъм ХХІ век“

 

За въпроси, идеи и предложения във връзка с изграждането и работата  на обединението, използвайте електронна поща socialism.21vek@gmail.com.

 Обръщение

 Другарки и другари, симпатизанти и граждани,

 България изпада в период на кризисна политическа нестабилност! Скоропостижното приключване на 45-ия парламент, белязан от сблъсъка „всеки срещу всеки“, за пръв път ни изправя пред нови избори само три месеца след последния парламентарен вот. Очакванията са да навлезем в спи­рала от избори и конституционна криза. И всичко това при продължаваща здравна и икономическа криза с трудно предвидими последици.

Настоящият момент е не по-малко решаващ от този преди три десетилетия, когато отново бяхме изправени пред исторически избор за бъдещето на България! Тогава приехме Конституцията! Днес трябва да я защитим! Да защитим основните норми и институции, гарантиращи правата ни на граждани в демократично устроена държава от всякакви екстравагантни идеи и ревизионистки актове!

В началото на прехода БСП се прероди в демократична политическа сила. Благодарение на тази трансформация през решаващата 1990 година партията постави националното съгласие на първо място и спечели преобладаващо доверие в обществото.

Днес сме изправени пред същото съдбовно предизвикателство ‒ БСП да се превърне в носител на формулата за работещ парламент за демон­таж на модела „ГЕРБ‒ДПС“, намиране на изход от всеобхватната криза и успешно развитие на страната с помощта и на новите европейски програми. Но точно в този момент БСП се оказва „лидерска“ партия, възприемана като част от омразното статукво, а не като носител на желаната алтернатива, без партньори в обществото, с която никой не иска не само да управлява, но дори да разговаря!

Да погледнем истината в очите. Ако не осмислим къде грешим и про­сто „продължим напред“, БСП е обречена на дълготрайно политическо забвение. За да се представим достойно на предстоящите предсрочни избори и да започнем да възстановяваме авторитета и доверието към партия­та, спешно се нуждаем от промяна.

 Промяна в три решителни стъпки:

 1. Нова стратегия и поведение

БСП да изостави агресивното противопоставяне във всички посоки в полза на конструктивния диалог и принципното взаимодействие с широк кръг леви и лявоцентристки формации, както и на съгласие по основните национални приоритети въз основа на Конституцията на страната.

 2. Нова предизборна платформа

Да подчиним новата платформа за предстоящите избори на закрепените в Конституцията общочовешки ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост.

Да утвърждаваме единството на достойнството и правата на личността с дълга да пазим националното и държавното единство.

Въз основа на конституционните норми да докажем основните приоритети на нашата социална алтернатива в новите глобални реалности:

– гаранции за производителен труд срещу пълна заплата и осигуровки в променящите се условия на дигитална и „зелена“ икономика;

– равенство на гражданите пред закона с прегради срещу дискриминация или привилегии;

– съжителство между хората и природата с особена закрила на земята като основно национално богатство;

– подкрепа за кооперациите и асоциациите на гражданите за стопански и социален напредък и социализация на икономиката;

– прогресивно данъчно облагане на гражданите и фирмите;

– за социална Европа на гражданите и народите, срещу неравенството и бедността;

– външна политика за национална сигурност, независимост, благоденствие на гражданите и справедлив международен ред.

 3. Нови лица

Всяка нова платформа или стратегия ще остане нечута и неразбрана, ако не се явим пред избирателите с нови лица. Иначе няма кой да ни по­вярва. Възпроизвеждането или запазването на сегашното положение обрича БСП на още по-голяма изолация и свиване, с тенденция към стопяване и отмиране.

 Да възстановим и утвърдим мястото и ролята на левицата за по-доброто бъдеще на България!

ПЛАТФОРМА „СОЦИАЛИЗЪМ ХХІ ВЕК“

Ние, членове на БСП и симпатизанти на социалистическата идея:

Заявяваме, че за нас демократичният социализъм е незаменимата идейна основа за възраждане и успех на силно ляво движение;
Обявяваме Платформа „Социализъм ХХІ век“ като идейно-политическо обединение, съгласно чл. 37 от Устава на БСП, с цел да развием идейната дискусия в партията за нова програма в изпълнение на решенията на 50-ия конгрес на БСП въз основа на конгресната резолюция „Социализъм ХХI век“;
Призоваваме за свободна и отговорна програмна дискусия за идейните ориентири и политическите насоки за нова социалистическа перспектива за България в XXI век.

130-годишната история на БСП свидетелства, че при драстични социални, политически и икономически промени социалистите решително са пристъпвали към всеобхватно преобразуване на своята партия с цел идейно, организационно и политическо обновление и единство, така че партията да продължи да бъде носител на друго, на по-справедливо бъдеще. Трябва да го направим и днес. Незабавно! БСП трябва да се възроди като съвременна социалистическа партия с ясна идеология, програма и практически план за действие срещу социалната, икономическата и политическата криза на капитализма. Да се възроди като партия на демократичния социализъм, член на Партията на европейските социалисти и на Социалистическия интернационал, в името на радикална социална трансформация, във взаимодействие с широк спектър други леви партии и движения.

Къде се загуби лявото в България? След парламентарните избори от 4 април 2021 г. все по-често си задаваме този въпрос. И с дълбока тревога констатираме, че в сегашния си вид БСП не е в състояние да даде убедителен и адекватен отговор.
През последните пет години вместо носител на промяна БСП се превърна в част от компрометираното статукво. Защо?
БСП загуби идентичността си на автентична партия на социалистическата идея за радикална социална трансформация на обществото и държавата. Вместо решителна политика за социализация на всички сфери на обществения и икономическия живот БСП се обяви за „консервативен социализъм“ и бизнес ориентирана политика.

БСП не съумя да отстои ролята на Конституцията за развитието на България като демократична, правова и социална република с парламентарно управление за реално народовластие. Партията не активизира широко демократично движение, което да се противопостави на систематичното и целенасочено рушене на демокрацията от неолибералните олигархични безчинства на антиконституционния модел „ГЕРБ‒ДПС“.

„Реформата“ през последните пет години подмени БСП като идеи, идеология, същност и политика. В последните години атмосферата в БСП се характеризира с безпрецедентни чистки на всички нива и саморазправа със социалисти под лозунга „врагове“. Така от масова партия с жизнени структури и демократично единодействие БСП бе превърната в еднолична, командна, лидерска организация с резултат дълбоко разделение в партията и реална заплаха за самото ѝ съществуване.
По места БСП загуби доверието на хората поради компрометиращо поведение на немалко представители на партията (гласуване заедно с ГЕРБ в общинските органи, злоупотреба с европейски фондове и обществени поръчки), някои от които дори заеха водещи места в изборните листи.

БСП допусна груби политически грешки – неубедителна подкрепа на протестите от лятото на миналата година; липса на своевременна и категорична подкрепа за втори мандат на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, което подреди БСП при статуквото; безпрецедентни предизборни вмешателства ‒ подмяна на листи, еднолично налагане на водачи, структури, оставени без финансов ресурс, и т.н.

В резултат партията изпадна в пълна политическа изолация, до състояние, при което БСП е нежелан партньор за участие в какъвто и да е отговорен диалог нито за преодоляване на нарастващата криза, нито за насоките за успешно развитие на страната в перспектива. За да се стигне до горчивата констатация, че „никой не иска да управлява с нас“! Социалистите са обезверени, структурите са парализирани, при това в момент, когато гражданите отново предстои да изберат на кого да гласуват доверие за управление на страната.

След погрома на БСП на изборите през април ръководството показа пълна неспособност и нежелание да поеме отговорност. Вместо това прозвуча рефренът „продължаваме напред“. Но как? Предсрочните избори ни поставят пред екзистенциален избор ‒ запазване на сегашното статукво и още по-голям срив или радикална промяна на БСП?

В изпълнение на нашата основополагаща цел за възраждане на силно социалистическо движение в България и в отговор на множеството призиви от партийни организации на БСП в страната ние настояваме за:

– Заседание на 50-ия конгрес на БСП, което да направи обективен и трезв анализ на резултатите от изборите и състоянието на БСП, да приеме неотложни мерки за възстановяване на вътрешнопартийната демокрация, както и за незабавно прекратяване на остракизма и „лова на вещици“. Конгресът е длъжен да спре и опитите за налагане на председателски „абсолютизъм“ и нов уродлив „култ към личността“. Конгресът носи отговорност да оповести и да гарантира демократичното единство на партията и политическото представителство на всички поколения социалисти. Делегатите на Конгреса да изберат нов Национален съвет, който ще излъчи ново Изпълнително бюро, като чрез промени в Устава се даде възможност на всеки член на НС да прави предложения. Конгресът да избере и нова Общопартийна контролна комисия на БСП;

– Оставка на председателя на БСП като първа решаваща стъпка за изход от дълбоката криза на партията и за възстановяване на демократичното единодействие;

– Безусловна подкрепа на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова за втори мандат. Приетото половинчато решение на НС на БСП от 17 април 2021 г. не представлява такава подкрепа, тъй като предвижда и паралелна процедура за издигане на кандидатури в партията;

– Възстановяване и утвърждаване на ролята и значението на БСП като първостепенна политическа сила, способна да инициира жизнено необходимия процес на социализация на икономиката на солидарен принцип и трансформиране на България в успешна държава със солидарно общество на демократичния социализъм на ХХI век;

– Обединяване на усилията на леви политически формации и граждански структури на принципна, равнопоставена и взаимно уважителна основа с цел насърчаване на мощно ляво движение за дълбока социална трансформация на България;

– Превръщане на съдебната система в гарант за справедлив съдебен процес за надеждна правна защита на основните лични, социални, политически и икономически права на гражданите, както и промени в изборното законодателство за възстановяване и гарантиране на демократичния характер на политическата система на България;

– Прогресивни политики за борба с всички форми и проявления на неофашизъм, расизъм, дискриминация, шовинизъм и ксенофобия спрямо малцинствените групи; за равенство между половете; за опазване на планетата и борба с екологичната катастрофа;
Категорична позиция на БСП за колективна сигурност и мирно сътрудничество в Балканско-Черноморския регион, в общоевропейски и в глобален мащаб в новия полицентричен свят. България – държава на мира!
Дали БСП ще съумее да се трансформира в автентична социалистическа сила, която безкомпромисно отстоява конституционния модел за изграждане на демократична, правова и социална държава?

Дали БСП ще продължи да бъде първостепенен политически фактор, или след 130 години ще се разцепи и стопи като другите леви партии в Източна Европа?

Дали левите формации можем да си подадем ръка, за да докажем, че на наложеното от десницата статукво алтернатива има?

От нас зависи!

#ЗаОбновление
#ЗаОбединение
#ЗаСолидарност
#ЗаПрогрес
#ЗаМир

 

Към нова политическа програма „Социализъм XXI век“

Из проекта на Резолюция на Петдесетия конгрес на БСП
26‒27 септември 2020 г.

Светът навлиза в масивна криза, с огромна разрушителна сила, която заплашва устоите на общественото развитие. Никой не е в състояние да предскаже нито нейната продължителност, нито дълбочината на последиците от нея. Нарастват обществените страхове, че пораженията могат да се окажат сравними с бедствията от световна война. А в политически план да доведат до трансформации в установените системи на власт и управление, които да обезсмислят, дори да заличат постиженията на многовековните борби на народите за свобода и демокрация.

Измеренията на кризата са ясно очертани: непозната в миналото градация на неравенството, систематично унищожение на природата и околната среда, опасност от установяване на авторитаризъм и тоталитарен контрол, реабилитация на фашизма. И въпреки че това не се признава от всички, нови и нови привърженици привлича убеждението, че на хората трябва да се посочи нов път, който да опише едно различно бъдеще. Но не утопично, а възможно.

Човечеството е на кръстопът ‒ дали да продължи по пътя на собственото си унищожение, или да мобилизира цялата си прогресивна мисъл, цялата си съпротивителна енергия, за да се противопостави на деградацията и да избере нова перспектива. Това е война, в която всеки трябва да направи избор на чия страна застава. Дали на страната на свободата, демокрацията и справедливостта, или на страната на онези, които смятат, че алчността и всевластието притежават неоспорими права.

Днес от Европа до Америка все по-свободно, все по-открито, все по-настойчиво и с градираща интензивност се масовизира възгледът за социализма като спасителна алтернатива на човешкото развитие. Алтернатива, която не само да опише един различен бъдещ свят, но и да очертае пътищата към него. Алтернатива, която да въоръжи с вяра всеки, който търси роля в борбата за отразяване на икономическото и социалното неравновесие, формирано от императивите на свободния пазар, от алчността и агресията на капитала.

Ние, българските социалисти, не можем да останем безучастни в този все по-активен и все по-обхватен разговор. От позицията на почти 130-годишната история на социалистическото движение в България също имаме какво да кажем и с какво да допринесем за избора на нова посока на общественото развитие.

От 1891 година историята на социалистическото движение в България е история на класови борби срещу експлоатацията и социалното неравенство. История, въоръжена с идеологията на марксизма и интернационализма, а на по-късен етап ‒ и на антифашизма. Отношението към нашата идеология е преминавало през различни етапи, белязани от успехи, но и от тежки грехове. Отстоявали сме научни възгледи за диалектическото развитие на обществото, но и утопични представи за бъдещето, в името на които сме подкрепяли диктаторски режими и сме скланяли глава пред репресии и погазване на човешки права.

Днес историята е поле на политически и идеен сблъсък. Нейното преиначаване достигна дотам, че борците за свобода да бъдат поставени на мястото на подсъдими, истината се изравни с лъжата, стремежът на хората към справедливост и равенство е заклеймен като заплаха за индивидуалните свободи. Липсата на памет е реабилитация на авторитаризма, фашизма и диктатурата. Обезверени от кризата, народите все по-често обръщат поглед към измамната алтернатива на човеконенавистни идеологии. Наша историческа отговорност е да предложим социалистическата алтернатива на бъдещето.

Преди 30 години ние направихме своя избор, отхвърлихме тоталитарното минало и съхранихме надеждата, че социализмът е не само ценности, а възможно обществено устройство. Приехме, че ще бъдем партия на демократичния път, на демократичния социализъм, партия, която се стреми към изграждане на модерна социална държава. Този избор даде безспорен резултат и легитимация на партията като демократична сила. Завършен всепризнат израз на успеха са заслугите на партията за постигане на национално съгласие за мирния преход към демокрация и пазарна икономика, новата Конституция.

В същото време, формулирайки много прогресивни идеи за развитието на обществото, партията се оказа непоследователна при реализацията им в периоди, когато получаваше възможност за това. Стотици хиляди избиратели, които ни подкрепяха преди, изминаха пътя от разочарованието през безразличието до отрицанието. Публичният ни образ е зацапан не от думите, а от делата. От думите останаха красиви изречения, написани в партийни документи, а действителността е различна.

През последните 30 години в България израснаха няколко поколения, за които социализмът е тъждествен с тоталитаризма и несъвместим със свободата и демокрацията. Цели поколения не познават миналото и понеже не го познават ‒ отричат го. Битката за историята, за историческата истина не е пропагандна битка, а същностна. Загубихме тази битка и масовото съзнание остана в плен на стари призраци. Цели 30 години българската десница води нестихваща война срещу паметта и познанието. Защото войната срещу паметта е война за бъдещето. Всеки опит за полемика по този въпрос изглежда предварително обречен. В същото време разговорът за бъдещето на социалистическата идея в съвременните условия все повече се затваря в едно тясно ядро от съмишленици в самата партия. Този път води в нищото.

На това трябва да се сложи край. Нужно ни е ново начало, рестарт на идейната дискусия за социализма, която да приобщи към себе си нови и активни поколения, да се издигне до нивото на широко обществено движение. Нужна ни е нова програма, която да даде отговор не на въпроса каква партия сме и каква искаме да бъдем, а каква е идеята за бъдещето, която партията подкрепя. Програма, която да вдъхнови и зареди с надежда всички, които са засегнати от последиците на имущественото и социалното разслоение като неизбежен резултат от установения неолиберален свръхкапиталистически модел на развитие на икономиката и обществото.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук