БОРБАТА ЗА СОЦИАЛИЗЪМ НА XXI ВЕК СТАВА ВСЕ ПО-НЕОТЛОЖНА!

0
647

„Комунизмът нямаше голям шанс поради много причини: войната, интервенцията, фашизма, студената война, военния бюджет. Но мисля, че от урока на комунистическия експеримент ще се породят социалистически сили във форма, която е по-силна от тази на старите социалдемократи, но и различна от еднопартийната система. (…) Ако ХХ век беше репетиция на социализма, то през ХХI век ще го видим осъществен“. Думите са на Тони Бен.

А в „Демократичният парадокс“ Шантал Муф ще добави: „Това, което ни е нужно днес, е някаква форма на „постсоциалдемократическа“ политика при условие, че тя не предполага регрес назад от социалдемокрацията към някаква друга предсоциалдемократическа либерална концепция, а движение напред към един по-радикален и плуралистичен тип демокрация“.

Война, фашизъм, нова студена война, военни бюджети. От такава гледна точка шансовете за успех на социализма през ХХI век не изглеждат много по-големи от тези на комунизма в предходното столетие. А по-радикалната и плуралистична демокрация звучат направо утопично.

От гледна точка на последиците от свирепия капитализъм, примесен с краен национализъм, обаче, с право отговаряме – Да!  Социализмът има почва както нас, така и навсякъде, където има бедност, огромни неравенства, трудова експлоатация, модерно робство, обезлюдяване, замърсяване, обезлесяване, криза на духовността, липса на достъп до медицински грижи, неграмотност, психични разстройства, застаряване, висока смъртност, ниска раждаемост, корупция, стремеж към свръхпечалби, злоупотреби, контролирани медии и безконтролни технологии.

В този смисъл почва има, защото капитализмът предоставя „златни възможности“ на левицата да разпали пламъците на гнева срещу несправедливостта и на надеждата за по-добър свят. Но това не е достатъчно. Под БСП, например, почвата е доста размекната, а под други субекти вляво е суха и неплодородна.

На този фон и на прага на нови предсрочни избори виждаме тотална липса на желание за консолидация на левите сили от страна на Българската социалистическа партия, за сметка на изумителната готовност за коалиция с крайни неолиберали.

В резолюцията на 50-ия конгрес на партията от септември 2020 г., например, пише, че „колаборацията „ляво – дясно” обезличава лявото и  унищожава устоите и влиянието на левите партии сред техните традиционни избиратели – трудовите хора. Те остават без свое политическо представителство.“. Днес, въпреки че избирателите три пъти ни наказаха заради разминаването между думи и дела, БСП жадува да съучаства в подмяната „леви цели с десни средства“?!

Явно, по началните думи на Благоев в „Що е социализъм и има ли той почва у нас“,  днес отново трябва „…да захванем от това, що е социализъм и какво искат социалистите? Това е голямо питане… Думата социализъм излиза от глагола социализирам. А тая дума на български език ще рече: правя нещо си да е обществено.“

Ето защо, смисълът на днешната дискусия е един – да даде начало на процес на преориентиране на БСП към изконните й програмни цели за преодоляване на капитализма и към основните политически задачи на левицата сега – не просто „да участва“ в едно или друго предстоящо управление, а да участва в градежа на широко взаимодействие за формирането на силна българска левица, която да даде нова перспектива за достоен живот в солидарно общество.

„Имаме всички средства, с които да съградим обществата си наново и да променим начина си на мислене, да поправим неравенството и да приключим с дискриминацията, да предпочетем отговорното благоразумие пред фрагментарните новини, емпатията пред ненавистта и хуманизма пред талибализма, без да забравяме, че нямаме много време и възможности за грешки, докато губим нашата планета, нашия единствен дом.“, пише Елиф Шафак.

Почва има.
Средства има.
Очевидно и хора има.
А колкото по-алчен и жесток е капитализмът, толкова по-остра ще става необходимостта от социализация, от солидарност!
Ще рече – толкова по-неотложна ще става  борбата за  Социализъм на XXI век!

19 юли 2022 г.

Встъпително изказване на дискусията  „СОЦИАЛИЗМЪТ ИМА ПОЧВА У НАС!“,
проведена на 19 юли 2022 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук