НАШАТА КАУЗА Е СОЛИДАРНОСТТА!

Обръщение на участниците в срещата-разговор на 19 юли 2022 г. "Социализмът има почва у нас!", организирана от Комисията по идейно и програмно развитие на Градския съвет на БСП-София.

0
1229

            Социалисти, хора на лявата идея, граждани, 

Разделенията, трупани с години, днес вече заплашват с разпад държавата, обществото. Рухналото доверие в политика и политици и потресаващите случаи на брутално беззаконие смазват надеждата за по-добър живот.

В основата на днешната криза на духа е отчуждението. Най-остра проява е рекордната пропаст между малцината благоденстващи и огромното мнозинство хора, които живеят в бедност и материални лишения. Ставаме все повече несвободни и зависими. И като индивиди, но и като общества. А зависимият човек (народ, държава), е лишен от желание да променя жизнените обстоятелства.

Часът е „дванайсет без пет!

Какво да се прави?

Да отстояваме свободата – икономическа, социална, свобода на творческото въображение, обществена, лична! Свободата сам да определяш живота си, но на принципа “равна свобода за всички”, а не само за икономически и социално силните.

Да насърчаваме съпричастност и солидарност. Като единствената надежда за успех на всеки, заедно с преуспяването на всички. Липсата на солидарност е фаталният дефицит сред множеството кризисни недостатъци в обществото ни. Затова каузата за нейното възстановяване и укрепване трябва да е обща за всички съзнателни граждани, независимо от пристрастия и предубеждения.

Тази кауза е многократно по-неотменима за нас, привържениците на лявата идея. На нас се пада дълга да докажем – въпреки противоречия и разминавания – жизнеността на солидарността. Да назовем онези общи ориентири, които левите хора споделят като основа за съвместни действия, силна мобилизация и обрат в политиката и в обществения живот.

Време е за широк ляв фронт, защото
социализмът има почва у нас!

България – фактор на мира, сигурността и сътрудничеството на Балканите и в Черноморския регион! Като страна с отворена икономика в невралгичен геостратегически район, България е длъжна да преосмисли цялостното си място и роля в новия свят. Изборът е между търсенето на надмощие чрез мащабна милитаризация на международните отношения или напротив – на нови пътища и подходи за сигурност и сътрудничество въз основа на основополагащите принципи и норми на Устава на ООН. Историческото предизвикателство пред страната ни днес е да се заяви като носител на тази спасителна кауза – кауза, която левицата следва да възприеме като императивна.

Образование и наука за жизнено солидарно общество на свободни и просветени граждани! Днешният млад човек остава без ориентири за пълноценен живот, без навиците и уменията за смислена реализация в обществото.

Достоен труд за жизнена и просперираща нация! Народ, който не работи, загива. Това значи пълна заплата за добра работа, гаранции за напредък в професията и пълни права за синдикално сдружаване и колективно трудово договаряне. Както и корпоративна социална отговорност на бизнеса.

Справедливо преразпределение на доходите чрез нова данъчна система! Прогресивни данъци с необлагаем минимум! Недопустимо е да продължи сегашното преразпределение в полза на по-заможните за сметка на всички останали – мощен механизъм за изостряне на поляризацията между бедни и богати.

Коопериране – основна форма за стопански и социален напредък! Гонитбата на максимални печалби на „свободния пазар“ роди пороците на сивата икономика, на трудова експлоатация, а оттам и отчуждението. Отказ от дългосрочно инвестиране за сметка на моментната изгода; безогледно преследване на личния интерес за сметка на общото благо. Кооперацията е реалната и необходима алтернатива, основана на свободния труд на сдружени производители.

В каква държава и в какво общество искаме да живеем? Социална държава и солидарно общество не се постигат чрез колаборация „ляво-дясно“. Тази колаборация, както сме записали в резолюцията на 50-ия конгрес на БСП от септември 2020 г. „обезличава лявото и унищожава устоите и влиянието на левите партии сред техните традиционни избиратели – трудовите хора. Те остават без свое политическо представителство“.

Успешните социалистически партии винаги имат зад себе си успешно социалистическо движение! Има потенциал за такова движение в България – страна с огромни неравенства и бедност! Ето защо днес, в навечерието на Бузлуджа, следва да си дадем ясна сметка, че единствената колаборация, от която се нуждаем е между левите сили.

Нуждаем се от радикална лява платформа, която безкомпромисно да отстояваме в 48-то Народно събрание! 

23 юли 2022 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук