Професор, доктор на икономическите науки. Работи по проблемите на труда, доходите на населението и тяхната диференциация, по социалните промени в обществото и други. Автор е на книгите “Техническият прогрес и работната сила в селското стопанство” (1972), “Работната заплата според труда и резултата” (1980), “Средната класа и социалните трансформации в България” (2000) и други, както и на множество статии.

СОЦИАЛЕН ЛИ Е ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г.?

Брой 11 Ноември 2002г.

Верният отговор наложително изисква да се определи критерият за оценката, т.е. да се изходи от същността и съдържанието на понятието “социално”, и да се разгледа бюджетът като цяло, всички, а не само отделни негови аспекти. Тук се спираме на по-важните, принципните страни на държавния бюджет /ДБ/, свързани с отговора, а не детайлно на всички цифри в него.

Социалното се разкрива и в смисъл на отношения между хората, т.е. като синоним на общественото, и на отношения между индивиди, домакинства, социални групи, социални слоеве, териториални социални общности и други, свързани със съществуващите НЕРАВЕНСТВА между тях, т.е. отношения, произтичащи от неравното им социално положение в обществото. Последното има значение за нашия анализ. Главните фактори за неравенствата са различията във формите, размера и начините на икономическа реализация на обектите на собствеността, общественото разделение на труда, нееднаквите умствени и физически способности на личността, образование и квалификация, съдържание и характер на влагания труд и други. Тези неравенства са в основата на различията на техните социални позиции, социални статуси, в условията на живот, в жизненото равнище, в социалнопсихологическите нагласи, в поведението в труда и в обществото, в техните потребности и интереси, наред с общото в тях за всички, доколкото са членове на един и същ...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови