Роден е в Луковит, обл. Ловеч. Завършил е гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен. В периода май-юни 2002 г. към асоциация “Прозрачност без граници” е координатор на проекти по програма “Младеж” на ЕС, Дания. Бакалавър по политология, със специализация “Политическа теория и политически процес”, първи курс магистратура в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Политически мениджмънт”. Владее английски, немски и испански език.

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ЕЛИТИ И КОНТРАЕЛИТИ

Брой 2 Февруари 2005г.
Изучаването на процесите на глобализация постепенно се превръща в централна тема на политологическите изследвания. Комплексните промени, които наблюдаваме в заобикалящата ни действителност, несъмнено засягат и властовата структура на обществото. Приемайки тезата за глобалния характер на съвременното общество, сме длъжни да проследим и динамиката на политическата власт в глобален мащаб, и нейното взаимодействие с останалите елементи, които конструират днешната система.

В следващите редове е направен опит за аргументиране на съществуването на транснационален политически елит, като основен агент на властовите отношения в глобалната система. Разгледани са взаимоотношенията на този елит с неелита и механизмите на комуникация със съществуващите контраелити. Накрая са направени предположения за евентуалната динамика на системата в посока съкращаване на дистанцията между отделните йерархични нива.

Преди да навлезем в проблематиката на настоящото изследване, е неоходимо да се направи разграничение между транснационален елит и транснационална капиталистическа класа1. Концепцията за транснационална капиталистическа класа е хибрид между марксистката концепция за класата и таксономията на различните форми на капитал (паричен, политически, организационен, културен и капитал на знанието), предложена от П. Бурдийо2.

Този...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови