ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Брой 11 Ноември 2007
До влизането на България в Еврозоната и приемането на еврото и за наша национална валута (това едва ли ще се осъществи преди 2012 г.) всеки следващ бюджет ще е по-труден за изпълнение от предходния. Най-важните причини за това са: възходящият тренд на цените у нас, предвид изоставането им от останалите страни в ЕС, дължащо се в известна степен и на поетия ангажимент за увеличаване на акцизите на горивата, еленергията и на високоалкохолните напитки, поет от страната ни при присъединяването ни в ЕС; сложната обстановка на пазара на петролни продукти и резките колебания на курсовете на основните световни валути; все още ниската конкурентосопособност на българската икономика (през 2006 г. се забелязва дори отстъпление - от 75-о на 79-о място в света), което води до нарастване на дефицита по външнотърговския, респективно по платежния ни баланс; перманентен натиск за ръст на работните заплати от заетите в редица бюджетни сектори: образование, наука, здравеопазване, социални услуги; горско стопанство и др.

Независимо от тези обективни и субективни трудности правителството депозира в парламента един максимално реалистичен проектобюджет за 2008 г., в който не се правят никакви експерименти, с които да се наруши финансовата стабилност у нас, основаваща се на стриктно спазване на принципите на системата на валутен борд, установена на 01.07.1997 г. Налице е максимално...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор