МАРКС, ФРАНКФУРТСКАТА ШКОЛА И ЖАН БОДРИЯР: ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ИДЕЯ

Брой 7-8 Юли-Август 2009
Проследяването на идеята за потребителското общество от Маркс през Франкфуртската школа до Жан Бодрияр може да ни помогне да изучим по-добре този проблем, да видим неговата градация, а и да си дадем равносметка за обществото, в което живеем. Проблемът за потребителското общество е изключително важен, защото съвременните общества - както западните, така и източните , са преди всичко потребителски и изучавайки този въпрос, можем да осъзнаем някои основни слабости на съвременната епоха, които са съществени и водят до нещастие, репресия и контрол.

От друга страна, проследяването на генезиса на даден проблем от Маркс през Франкфуртската школа до Жан Бодрияр може да даде представа как дадена социална теория е развивана и обогатявана, как промените в обществото рефлектират върху частни примери в теорията, но като цяло основните постановки са непроменени. Интересно е да се покаже общото между идеите на франкфуртците и тези на Жан Бодрияр, представител на по-късните леви мислители, които не са част от Франкфуртската школа, но стъпват на нейните идеи. Така може да се проследи не само развитието на идеите, но и на проблемите на потребителското общество; как те се разглеждат през ХХІ век от автор, принадлежащ на друга епоха.

Създаването на Франкфуртската школа през 20-те години на миналия век бележи началото на серия разработки, които се смятат...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови