Нако Стефанов е професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия — Китай, Корея и Япония, специалист по управление. Ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия“ във факултета по класически и нови филологии на СУ „Св.Кл.Охридски“.

ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕНЕН КИТАЙ

Брой 12, Декември 2011

В съвременния турбулентен свят в обстановката на системна социоикономическа криза на глобалистичния неолиберален модел и активизиране на геофизическите и геоклиматическите фактори, когато хаосът все повече се превръща в базова парадигма на функциониране, става все по-ясно, че иновационната платформа на развитие е не просто част от решението. Именно иновационният комплекс, взет както в най-широкия му абстрактен смисъл, така и в конкретиката на редица ключови технологии, е изходът от може би една от най-дълбоките социоикономически, технико-технологически и социокултурни кризи, в които е изпадало човечеството в своята история.

Такова виждане за текущите процеси не може да не предизвика интерес към иновационното развитие на Китайската народна република (КНР), която в дадения момент демонстрира не просто устойчивост спрямо кризата. Страната е образец на системно осъществяван постъпателен, но едновременно с това и ускоряващ се социоикономически и научно-технически прогрес, колкото и противоречив смисъл да се влага днес в това понятие.

Създаването на иновационна платформа на развитие в никакъв случай не е само прерогатив на специфични стопански и научно-технологически фактори, въпреки решаващата им роля в изграждането на иновационен тип динамика.

Формирането на иновационната платформа на социално-икономическо развитие...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови