Чавдар Николов, професор, доктор по икономика, два мандата декан на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, понастоящем е ръководител на катедра „Финанси и отчетност“. Автор и съавтор е на седем учебника по публични, корпоративни и международни финанси, европейска интеграция и глобална икономика. Написал е също седем публицистични книги за българския преход. През последните двадесет и пет години е публикувал в текущия и периодичния печат повече от седемстотин анализа и статии по макроикономика, макрофинанси, вътрешни и международни икономически и политически отношения.

МОДЕРНОТО РОБСТВО И ПРЕХОДЪТ ОТ ВИРТУАЛЕН КЪМ РЕАЛЕН СВЯТ

Брой 5-6, Май-Юни 2012

Ако все пак има налице нещо положително в периферно провинциал­ния и експериментално полигонния статус на нашата страна, то е, че възгледите и идеите най-често се поднасят в първично неподправен вид, без дозата социална демагогия, без корекциите, компромисите и балансите на интереси, които на Запад се изискват и налагат от общественото мнение, в частност от чувството за благоприличие. Изпитал прозрачната, като правило примитивна еднозначност на въпросния приложен спрямо него подход, човек тук в повечето случаи трудно може да бъде подведен относно намеренията, целите и резултатите. Освен ако не принадлежи към прослойката на „информационно непроницаемите“, което от своя страна е своеобразна диагноза за индивидуална житейска безнадеждност.

Струва ми се, че някой и преди мен се беше сетил да напише, че на съвременната дясна визия за икономиката й пречат хората. Главно с това, че те не искат да се съгласят да са просто придатък към бизнеса, нещо като прословутите говорещи оръдия на производството“ на Платон (1). Модерният днешен робовладелец — пазарът, би желал повелите му да се изпълняват безпрекословно, най-вече в посока приватизация на печалбите и социализация на загубите“. Прием­ствено редуващите се кризисни цикли се представят като нещо напълно в реда на нещата, неподлежащо на превенция...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови