Нако Стефанов е професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия — Китай, Корея и Япония, специалист по управление. Ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия“ във факултета по класически и нови филологии на СУ „Св.Кл.Охридски“.

КИТАЙ И ГЛОБАЛНАТА КРИЗА

Брой 11, Ноември 2012

 

Въведение

Днес, в условията на надигащата се „втора вълна“ на Глобалната криза, политиката на Китай, който през последните години се превърна в най-динамичната глобална световна сила, играе все по-значима роля за устойчивостта на световната икономика. Поради това темата за срещата на икономиката на КНР с т. нар. глобална криза е повече от важна и актуална. 

Целта на статията е не само да покаже проблемите, които стоят пред китайската икономика предвид Глобалната криза, но и да анализира решенията, чрез които се изгражда модел на антикризисни мероприятия, различен от препоръчвания от неолибералните кръгове антикризисен формат на „ограничителните мерки“.

Ключови методологически подходи са системният подход, подходът на сравнителния анализ, структурният анализ. Те позволяват не просто да се проследи и анализира икономическата политика, но и стопанският процес в КНР в ситуация на Глобалната криза. Да се синтезират определени изводи, на основата на които да се прогнозират вероятни перспективи на бъдещата икономическа динамика на Китай.

Срещата на Китай с Глобалната криза -
реални последствия и вероятни опасности

В момента на настъпване на Глобалната криза китайската икономика...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови