Дейвид Риналди е директор във FEPS по изследвания и политика.

 

***

Прогресивният Пост/The Progressive Post е политическото списание, издавано от Фондацията за европейски прогресивни из­следвания (FEPS), което събира известни мислители, експерти и активисти от света на политиката, академичните среди и гражданското общество, като предлага критичен анализ на политиките, откроявайки опциите и възможностите пред излъчените чрез избори лидери. 
Амбицията на списанието е да предизвика интелектуален размисъл и дебат в полза на прогресивното движение и да разпространява основополагащите принципи на Европейския съюз: свобода, равенство, солидарност, демокрация, човешко достойнство, както и зачитането на правата на човека, основните свободи и върховенството на закона. 
Разглеждайки основно политиките на ЕС, от изключителен интерес за изданието са състоянието и бъдещето на социалната демокрация. То предлага платформа (в печат и онлайн -progressivepost.eu) за откриване на прогресивни отговори на измененията на климата, неравенствата в развитието и социалните неравенства в европейски и в глобален мащаб. Читателите са поканени за съвместно изследване на противоречията на нашето време, а авторите ‒ да предлагат аргументи в полза на мира, устойчивостта и социалната справедливост.
 
 
 
Фондацията за европейски прогресивни изследвания (Founda­tion for European Progressive Studies (FEPS) е тинк-танкът (мозъчният тръст) на прогресивното политическо семейство на равнище ЕС. Мисията на Фондацията е да разработва иновативни изследвания, политически съвети, обучения и дебати, за да насърчава и обосновава прогресивна политика и политики с обхват ­Европа.
 
 
Основните теми на брой #16, пролет/лято 2021 г. на списание „Прогресивният Пост“:
„Социалните права за платформените работници, реформата на фискалните правила и разширяването на ЕС, както и предизвикателствата и възможностите пред социалдемократите в пост-пандемичните условия са главните теми в последния брой на списание „Прогресивният Пост“.
След повече от година на пандемия, сега се намираме в ключов политически момент: решенията относно политиките, взети сега, ще движат реформите и устойчивия растеж за години напред. За да могат прогресистите да поемат водеща роля по тези въпроси, настоящият брой на Progressive Post съдържа анализи на някои от възможностите в това отношение.“
The Progressive Post #16, Spring/Summer 2021“
 
По договореност с редакцията на „Прогресивният Пост“ в настоящия брой на сп. „Ново време“ поместваме три статии от брой #16, пролет/лято 2021 г. на списанието: „Въпросът не се свежда до промяна на правилото за дълга“, „Възстановяването след пандемията: предначертание за прогресистите“ и „Спешно е необходима алтернативна система“.
 

ВЪПРОСЪТ НЕ СЕ СВЕЖДА ДО ПРОМЯНА НА ПРАВИЛОТО ЗА ДЪЛГА

Брой 7-8, юли-август 2021

 Още преди пандемията беше ясно, че рамката за икономическо управление на Европейския съюз е негодна за стимулиране на дългосрочен просперитет и че е особено зле пригодена за подкрепа на икономиката по време на рецесия. Въпросът обаче за преминаване към по-добра пост-пандемична икономическа рамка не се свежда до поправка на едни или други правила. Въпросът е да бъдат променени разбиранията, обуславящи самите правила.


Пактът за стабилност и растеж на ЕС (ПСР ) ‒ и още повече Фискалният пакт, включен като част от Договора за стабилност, координация и управление на Икономическия и паричен съюз (ДСКУ) – са основани на икономическия възглед, че главната задача на правителствата в ЕС е да поддържат публичните си финанси в изправност. Ако правят това, то, съгласно това виждане, пазарът ще бъде спокоен вследствие на макроикономическата стабилност и ще канализира необходимите инвестиции и ще разпределя ресурсите ефективно, в резултат на което ще се получи нов растеж. За съжаление обаче не това стана.

Всъщност пазарът не е нито толкова глупав, нито толкова предсказуем. Видяхме, например, че той високо цени политическата стабилност. Ето защо в някои случаи, независимо че макрофинансовите показатели на дадени...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор