ОБРЪЩЕНИЕ НА ИПО „ПЛАТФОРМА СОЦИАЛИЗЪМ XXI ВЕК“ КЪМ ДЕЛЕГАТИТЕ НА 50 КОНГРЕС НА БСП

0
681

Другарки и другари,

Делегатите на 50 Конгрес нямат право да си затварят очите пред истината – Българската социалистическа партия затъва в периферията на обществено-политическия живот на страната!

Политическата криза е толкова дълбока, че отвори пространство за появата на радикални идеи за смяна на формата на държавно управление, за отказ от парламентарната република и дори за демонтаж на многопартийния характер на демократичния процес.

На този фон, предложеният от Националния съвет на БСП дневен ред на заседанието на конгреса напълно се разминава с дневния ред на обществото и остава извън основните предизвикателства пред България днес.

Но ние, делегатите, сме длъжни да осъзнаем истината за състоянието на партията:

  • БСП се свива като членска маса и актив;
  • БСП губи избиратели във всички социални групи, в които до неотдавна бе водеща сила – сред хора на труда, сред интелигенцията, в селата, сред българското офицерство, и даже сред българските пенсионери;
  • БСП има катастрофално нисък процент избиратели сред младите, застарява, а в нея не се вливат нови сили;
  • БСП е обезличена в местната власт – губи общински съветници, ръководството се противопоставя на собствените си кметове и дори изключва най-успешните;
  • Нашата идейност е в криза – в БСП отдавна не се води идеологически дебат, а политическото съдържание е заменено от пиара.

БСП използва лява фразеология, но със своите действия не успява да докаже, че води лява политика. С разминаването между думи и дела ръководството изчерпа моралното кредо на БСП.  Най-яркият пример е противоречието между декларациите за демонтаж на „модела ГЕРБ“ и действията, с които ръководството легитимира неговите носители. Това двуличие отчая стотици хиляди избиратели и дори отблъсна значима част от твърдото ядро на партията.

Основният въпрос пред Конгреса в момента е как БСП да се завърне като водеща партия, способна да се противопостави на разрушителните тенденции в обществото. Това е възможно единствено, ако БСП отново спечели доверието и подкрепата на всеки, който се бори за България като социална държава, в която на власт са равенството, върховенството на обществения интерес и солидарността между хората.

Няма да е лесно и няма как това да стане преди предстоящите избори. Но трябва да се започне незабавно, защото партията не можа да защити своето участие в управлението на страната – спрямо БСП трайно бе наложена тезата, че завършва всяко свое участие във властта с криза и с тежка загуба на доверие. Фундаментален за БСП става въпросът от чие име и в чия полза прави политика и управлява, както и дали действията й носят принос за обществото и държавата или  само за един овластен кръг около ръководството, все по-отдалечен от проблемите на хората.

Всяко мнение, различно от това на ръководството, е запушвано и наказвано; грубо е нарушена атмосферата на другарство, откровеност и критичност; драстично се нарушава Уставът, за да се налагат силово решения, взети еднолично и в интерес на тесни и неясни кръгове. Наложиха се субективизъм и изкривени критерии в кадровата политика, в която водещ принцип е личната преданост, а не професионализмът и деловите качества. На високи постове се оказаха личности с дясна идентичност, с ярки и запомнящи се анти-социалистически изяви.

Не „реформирана“ – БСП беше трансформирана в нещо чуждо и далечно на българската социалистическа традиция,  на идеала за свята и чиста република. Партия с дълга история, безспорни заслуги в антифашистката борба, огромен опит и принос за индустриализацията на страната е на път да се превърне в исторически спомен.

Другарки и другари,

Промяната не може да започне, ако отговорността за състоянието на партията се прехвърли на партийните членове и на низовите организации, какъвто очевидно е замисълът на предложения дневен ред на Конгреса. Промяната трябва да започне чрез смяна на ръководството, като гаранция за формиране на нов образ и преобръщане на начина, по който БСП разбира и прави своята политика.

Конгресът на БСП е призван като най-висш орган да отразява надеждите на партията! Ето защо, призоваваме делегатите на 50 Конгрес да приемат друг дневен ред, подчинен на незабавното решаване както на вътрешнопартийната, така и на дълбоката политическа криза в страната!

Настоятелно предлагаме заседанието на Конгреса да вземе следните решения:

  1. Незабавно възстановява мандата на делегатите на 50 Конгрес, прекратен противоуставно от Националния съвет, общинските съвети и конференции през последните месеци.
  2. Прекратява мандата на председателя на БСП и избира временно ръководство до произвеждането на нов избор.
  3. Възлага на Националния съвет да подготви рамкова платформа на БСП за предстоящите избори и за коалиционната политика на партията.
  4. Възлага на Националния съвет да приеме насоки за идейно и организационно обновление на партията, по които да се подготви следващо заседание на Конгреса.

ИПО „Платформа Социализъм ХХІ век“

София,1 февруари 2023 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук