СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА НА МЕСТНО РАВНИЩЕ. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА СОЛИДАРНИ ОБЩИНИ

0
1043

Трета дискусия по проекта
„СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА – УСТОЙЧИВ МОДЕЛ В ИНТЕРЕС НА РАБОТНИЦИТЕ?“

Дискусия на тема „СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА НА МЕСТНО РАВНИЩЕ. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА СОЛИДАРНИ ОБЩИНИ“ ще се проведе на 11 октомври 2023 г., сряда, от 14.00 часа в зала „Европа“ на Центъра за образование, наука и култура „Поджект Лаб“ в София, бул. „Мария Луиза“ №58, етаж 2 (спирката на трамваите в посока Централна гара, вход вляво на сградата).
Дискусията е трета по ред в рамките на проекта „Социалната държава – устойчив модел в интерес на работниците?“, по който Фондация „Солидарно общество“ и списание „Ново време“ работят през 2023 г.
В сайта „Ново време“ www.novovreme.com в специален раздел са публикувани доклади от първите две работни дискусии по темите „Възникване и развитие на социалната държава“ и „Приоритети на политиката за социална България“. Предвиждаме в края на ноември или началото на декември т.г. да обобщим резултатите от работата по проекта  на конференция на тема „България – съвременна социална държава?“.
Предстоящата трета дискусия за социалната държава на местно равнище  е особено актуална, тъй като съвпада с кампанията за изборите за кметове и общински съветници на 29 октомври. Това налага в ограничено време да откроим най-съществените аспекти на темата, като същевременно предоставяме възможност на всеки желаещ да сподели свой опит и виждания по нея, както и по други въпроси от проблематиката на цялостния проект. Получените нови материали бързо и в пълния им вид ще бъдат публикувани в сайта „Ново време“ www.novovreme.com.

 

СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА НА МЕСТНО РАВНИЩЕ.

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА СОЛИДАРНИ ОБЩИНИ

Предварителен план-анотация

СОЛИДАРНАТА ОБЩИНА – ДОБРО МЯСТО ЗА ЖИВОТ
Социален обхват на общината. Социална и солидарна общинска икономика. Местната власт като двигател на социалната икономика. Формиране на бюджета. Финансова децентрализация. Програми за преодоляване на бедността (за заетост, за граждански инициативи). Държавна подкрепа за солидарни общини – държавни гаранции за демократичния избор на гражданите в полза на интересите на общината; бюджетно съфинансиране на програми за изкореняване на бедността; държавна политика за развитие на общински и кооперативни предприятия за заетост на работната ръка; програми за насърчаване на граждански инициативи за солидарно решаване на общинските проблеми. Местно самоуправление за социална политика – ролята на местната власт при реализация на социална политика – периметър (обхват) на общинското управление (за реалистичното и невъзможното спрямо очакванията на гражданите от местна власт, спазваща принципите на социалната държава); какво гражданите с право очакват и кое е извън обхвата на действие на местната власт; местни програми за защита и развитие на общинската собственост и комуналните дейности и преоценка на приватизацията и отдаването на концесия; общностни кампании (с държавна подкрепа) за пресичане на корупцията и кражбите. Политики на завръщане – от социална държава към социална община: политически или социален въпрос?

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУ ЛЯВОТО И ДЯСНОТО
Общини с пазар, но не и общината като пазар. Демократичен избор, общински интерес, общностен/граждански интерес.  Общинска собственост и инвестиции. Общински проблеми (нормативни, структурни, др.) От централната към местната власт – механизми за реализиране на социалната политика при работеща социална държава (от националното към локалното).

СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
Социална трансформация и вътрешноградски неравенства. Очертаване на социалните неравенства, породени от неравномерна местна политика в големите градове. Регионални и областни социални неравенства в страната – провал на националната политика или на местната власт?  Общинска политика за преодоляване на неравенствата и социализиране на градската среда: социална стратификация и социална стагнация на градските квартали – преодоляване на разлома център-периферия, представителна и жилищна част, квартали донори и квартали бенефициенти, културен и икономически център, индустриални и туристически зони и т.н.; гражданско  участие за демократизация на управлението и утвърждаване на корпоративната социална отговорност на големите фирми в промишлеността и услугите; преодоляване на образователните неравенства и разширяване на достъпа до култура чрез превръщане на градовете в центрове за развитие на културата  и за учене през целия живот; подобряване на достъпа до здравеопазване и създаване на здравословна среда за живот; осигуряване на условия за труд и реализиране на заетост, защита на публичните пространства срещу противообществено приватизиране и разграбване и т.н.

Очакваме по време на дискусията да обсъдим съвременни добри практики и политики и да очертаем насоки на по-нататъшната работа за утвърждаване на солидарните общини като мястото за по-добър живот на хората заедно.

Фондация „Солидарно общество“
Списание „Ново време“

2 октомври 2023 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук