РЕЗУЛТАТИ ОТ СВЕТОВНАТА СРЕЩА НА ВЪРХА (14 -16.09.2005)

0
185

ЦЕЛИ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ
Световните лидери, събрани в главната квартира на Обединените нации в Ню Йорк от 14 до 16 септември, се съгласиха да предприемат действия по редица глобални предизвикателства.

РАЗВИТИЕТО
• Силно и недвусмислено задължение на всички правителства както на нациите-донори, така и на развиващите се нации, е да постигнат целите на развитие до 2015 г., приети по случай новото хилядолетие.
• Допълнителни 50 млрд. долара годишно до 2010 г. за борба с бедността.
• Задължение на всички развиващи се страни да приемат национални планове за постигане до 2006 г. целите на развитие, приети по случай хилядолетието.
• Споразумение за оказване на незабавно съдействие при бързи, неотложни инициативи в подкрепа на борбата срещу маларията, за образованието и здравеопазването.
• Задължение за намиране на нови източници на финансиране на развитието, включително усилия на група страни за осъществяване на международно финансово облекчаване и други инициативи за финансиране на развойни проекти, особено в здравния сектор.
• Споразумение за разгле-ждане на допълнителни мерки, за да се осигури дългосрочна поносимост на задълженията чрез увеличаване на финанси-ране, основано на дарения, стопроцентово опрощаване на официалните многостранни и двустранни дългове на силно задлъжнели бедни страни (HIPC). Където е уместно, да се обмисли значително облекчаване или преструктуриране на дълговете на развиващи се страни с нисък или среден доход, с непоносима задлъжнялост, която не се включва в инициативата HIPC.
• Задължение за търговска либерализация и енергична работа за осъществяване на развойните измерения на работната програма от Доха.

ТЕРОРИЗМЪТ
• Ясно и безусловно осъждане – за пръв път от всички правителства – на тероризма “във всичкитe му форми и прояви, извършени от когото и да било, където и да било, с каквито и да било цели.
• Силен политически тласък за всеобхватна конвенция срещу тероризма – в едногодишен срок. Подкрепа за ранно влизане в сила на конвенцията срещу ядрения тероризъм. Всички държави се насърчават да се присъединят към нея и да я прилагат заедно с 12-те други конвенции срещу тероризма.
• Споразумение за изработване на стратегия за борба с тероризма, така че международната общност да става по-силна, а терористите по-слаби.

ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪДВОРЯВАНЕ НА МИРА
• Решение за създаване на комисия за изграждане на мира за подпомагане на прехода на страните от война към мир, подкрепена от офис за поддръжка и постоянен фонд.
• Нов постоянен полицейски капацитет за мироопазващите операции на ООН.
• Съгласие за усилване на способността на генералния секретар за посредничество и добри услуги.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОТЕКЦИЯ
• Ясно и недвусмислено приемане от всички правителства на колективната международна отговорност за защита на населението от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и престъпление спрямо човечеството. Воля за предприемане на навременни и решителни действия с такава цел чрез Съвета за сигурност, когато мирните средства се окажат неадекватни и националните власти явно не правят това.

ЧОВЕШКИ ПРАВА, ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ
• Решителни стъпки за усилване механизмите на ООН за защита на човешките права, като се подкрепи планът за действие и се удвои бюджетът на върховния комисар.
• Споразумение през идната година да се създаде съвет на ООН по човешките права.
• Потвърждаване, че демокрацията е универсална ценност и приветстване на новия фонд Демокрация, който вече получи вноски за 32 млн. долара от 13 страни.
• Задължение да се отстрани сексуалната дискриминация като неравнопоставеност в образованието, насилието над жени и момичета, като се приключи с ненаказуемостта за такива деяния.
• Ратификационни действия по време на Срещата на върха доведоха до влизане в сила на конвенцията срещу корупцията.

УПРАВЛЕНСКА РЕФОРМА
• Широко усилване способността на ООН за надзор, включително за вътрешни надзорни действия, разпространяване на надзорните услуги в допълнителни агенции, искане за развиване на независим надзорен консултативен комитет и по-нататъшно развитие на нов офис по етика.
• Осъвременяване на ООН чрез ревизия на всички мандати по-стари от пет години, така че анахроничните да бъдат изоставени, за да се направи място за нови приоритети.
• Задължение за ревизиране на правилата и политиката по бюджета, финансовите и човешките ресурси, така че организацията по-добре да отговаря на текущите потребности; пресяване на наличния персонал, за да се осигури подходящ състав на ООН за посрещане на днешните предизвикателства.

ОКОЛНА СРЕДА
• Признаване на сериозното предизвикателство, създадено от промяната на климата, и задължение да се предприемат съответни действия чрез Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени. Ще бъде оказана подкрепа на най-уязвимите – като малките островни развиващи се страни.
• Споразумение за създаване на световна система за ранно предупреждение за всички природни бедствия.

МЕЖДУНАРОДНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
• Повишаване на мерките срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез превенция, грижа, лекуване и поддържане; мобилизиране на допълнителни ресурси от национални, двустранни, многостранни и частни източници.
• Задължение за борба със заразните болести, включително задължение за пълно спазване на новите международни здравни правила и подкрепа на глобалната готовност при епидемия и на мрежата за реагиране на Световната здравна организация.

ХУМАНИТАРНА ПОДКРЕПА
• Подобрен централен фонд за реагиране при извънредни ситуации, така че да е сигурна и навременна подкрепата при настъпване на бедствия.
• Признаване на Ръководните принципи на вътрешното преместване като важни международни структури за защита на вътрешно преместените лица.

ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ХАРТАТА НА ООН
Решение да се ревизира и осъвремени Хартата чрез:
• Премахване на Съвета за попечителство, с което ще се отбележи приключването на историческата роля на ООН за деколонизацията;
• Зачеркване в Хартата на анахроничните позовавания на “враждебни държави”.
Превод Добрин Спасов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук