ЗА ДАНЪЧНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И ГЛОБАЛНИТЕ ТАКСИ

0
158

Две от ясно дефинираните и енергично провеждани битки на световното алтерглобалистко движение са борбата срещу офшорните зони и борбата за налагане на глобален данък върху финансовите транзакции. Според идеолозите на двжението, издигнало за свой основен лозунг “Един друг свят е възможен!”, не е възможно противопоставяне на световната престъпност, ако не бъде унищожен данъчният рай. Така както не е възможна справедливост, ако на свободното движение на глобалния капитал не се противопостави глобален контрол.

Сп. “Ново време” представя на своите читатели един от последните апели в духа на тези битки към Европейския съюз, подписан от тридесет неправителствени организации, сред които доминират национални поделения на международното движение АТТАС.
Липсата на финансов контрол и свободното движение на примамливи капитали от повече от двадесет години доведоха до безпрецедентно развитие на финансовата сфера. Същата се съпровожда от финансови и валутни кризи. Движението на спекулативни капитали, мобилността на валутите и изтичането на капитали дестабилизираха на световно ниво много икономики. Това повдигна въпроси относно рисковете, на които бе подложена световната финансова система. Съществени бяха последиците за народите, засегнати от проблемите, свързани с връщане на заеми. Освен това те трябваше да понесат наказанието на суровите програми за лишения и недоимък на публичните служби от Международния валутен фонд и Световната банка. До днес никаква свързана политика за намаляване на бедността не можа да бъде реализирана в рамките на една световна неолиберална политика. Установен бе неуспехът на целите на хилядолетието до 2015 г. да се намали наполовина бедността.

Да наложим глобалните такси
Предложение, направено от социалнитe и алтермондиалистическите движения, да се финансира отчасти развитието, посредством облагане на обменните сделки (наречено такса Tobin-Spahn) бе прието неотдавна от френския и белгийския парламент. То очаква бързо да бъде подкрепено от всяка от другите европейски страни, за да стане ефективно. Тази глобална такса ще бъде спирачка за финансовата спекулация, инструмент за финансова стабилност, както и за преразпределение по отношение на развиващите се страни. В същото време фискалното съревнование между страните се засилва, по-специално по отношение на данъка на фирмите и данъка върху дохода. Тази конкуренция към по-ниски данъци води до делокализация на предприятия и лишава държавите от необходимите приходи за развитие на държавните служби, за социалната защита и също така за връщането на дълга. В развиващите се страни липсата на ефикасни фискални инструменти за преразпределение ги направи уязвими за изнудване или натиск от страна на чуждите инвеститори и на транснационалните фирми. Европа не избегна това съревнование, което вследствие на нейното разширяване на 25 страни в рамките на един пазар се отваря за данъчен и социален дъмпинг и се отклонява все повече от модела за интеграция, базиран върху хармонизирането и сътрудничеството. Бъдещето на нашите фирми почива на солидарността и справедливостта. Няма социална справедливост без данъчна справедливост! Един справедлив данък означава по-малко бедност, както доказват това северните страни.

Изпирането на пари и изнасянето на капитали в чужбина не са вече маргинални явления.

Да изискаме унищожаването на данъчния и съдебния рай

Как да игнорираме факта, че в средата на 70-те години те са били 25, а Международният валутен фонд идентифицира днес повече от 60, през които транзитира половината от финасовия поток на световната търговия и където изплащаните активи достигат 11.000 милиарда долара, а тези територии представляват само 3 % от световния БВП? Как да се игнорира фактът, че във вътрешността на Европейския континент съществуват една дузина места, характеризиращи се като данъчен и съдебен рай като Швейцария и Люксембург, но също така и англонормандските острови, Гибралтар, Малта, Кипър, Лихтенщайн, Монако и Андора ?

Защо трябва да се действа?
• Данъчният и съдебният рай водят до пресушаване на фискалните ресурси както на северните, така и на южните страни. Поради по-малката им територия и население те могат да практикуват по-ниско данъчно облагане, докато северните и южните страни са принудени да увеличават освобождаванията от данъци. Според най-ниските оценки, без да се вземе предвид изтичането на капитали, загубите от този бич достигат за южните страни 50 – 70 милиарда долара !

• Данъчният и съдебният рай са черна кутия за транснационалната престъпност, комбинирайки инструменти, способни да прикриват произхода на капиталите и да отказват сътрудничество с международните общности по материята на данъчните и криминалните проучвания. По такъв начин те предлагат привилегировано пространство за допирни точки между света на законните финансови операции и парите с криминален произход. Със своето съществуване те допринасят за международната корупция и развитието на престъпни, терористични и мафиотски мрежи.

• Данъчният и съдебният рай е отговорен за нелоялната конкуренция и по този начин повишава риска за световна финансова криза, тъй като дава възможност да се фалшифицират счетоводните баланси на транснационалните фирми.

Как да се действа ?
Европейският съвет под люксембургско председателство на сбирката си на 16 и 17 юни 2005 г. в Брюксел би могъл да поиска от Европейската комисия да подготви законовите текстове, даващи възможност :

• Да се преустановят всякакви финансови отношения с територии, които не сътрудничат, т.е., които отказват или прилагат по напълно виртуален начин международното правно сътрудничество, позовавайки се на банковата тайна. Страните от Съюза следва да придвижат приемането на европейска директива, забраняваща на всяка европейска банка да се установява там или да поддържа или запазва финансови отношения.

• Да гарантира проследяването на движенията на капиталите и да засили контрола върху клиринговите фирми. Изискваната анонимност за финансовите сделки не бива да се противопоставя на магистратите, на съдебната полиция, на митниците и на данъчните администрации за съобщаване идентичността на лицата, които нареждат издаването на полица за тяхна сметка и на бенефициентите, съобразно Парижката декларация. Средствата за проверка и правна взаимопомощ следва да бъдат засилени.

• Да се гарантира систематичен автоматичен обмен на финансова информация между банката или финансовата институция, която получава лихви за сметка на клиент, който не е резидент или реализира печалби от капитал и същата да предупреди компетентните органи на страната, където живее титулярът на въпросната сметка.

• Да се забрани поемането от съответните компетентни органи на големите международни финансови средища на обезпечени сметки на фирми, които не са били предмет на счетоводен контрол в териториите, където упражняват дейности. Фирмите следва да се задължат да декларират в обезпечените си сметки третираните операции с данъчен и съдебен рай и тяхното доказване.

• Да има задължение за регистрация при създаване на фондация (Trust) по законодателството на Великобритания на имената на различните бенефициенти в страната, където е учреден. Тази регистрация и информация, предназначена единствено за данъчните органи на въпросните страни, следва да се придружава от ежегодно разгласяване на сметките на Trust.

• Да се приемат програми за оказване на помощ за икономическо преобразуване на офшорните центрове.

Да спрем скандала !

Първи организации, подписали апела: Attac Wallonie – Брюксел, Tax Justice Network, Attac France, Attac Luxembourg, Федерация на финансите CGT, Единен национален синдикат на данъците, Солидарен синдикален съюз, URGIG, Survie, Селска конфедерация, Kairos Europe, Attac Pologne, Attac Jersey, Франкофонска мрежа срещу финансовата спекулация, Инициативата За един друг свят (IPAM), Attac Suisse, Национална координация за дейност за мир и демокрация (CNAPD), Attac Espagne, Attac Pays Bas, Синдикат на Магистратурата, Взаимопомощ и Братство (Да живеем заедно), 11.11.11, Koepel van de Vlaamse Noord-Zaidbeweging, Linx+, Netwerk Vlaaranderen, Oxfam Solidaritй, Vlaans ABVV, Voldo.

Превод Светлана Григориева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук