КИТАЙ – НОВАТА СВРЪХСИЛА

0
232

Борис Василев е роден на 23 август 1927 г. в с.Ресен, Великотърновско. Участва в съпротивителното движение 1943-1944 г. След завършване на средното си образование постъпва в НШЗО „ХР.Ботев“.От 1949 до 1988 г. служи в БНА като политически офицер в различни поделения, включително ВНВУ „В.Левски“, МНО-Респективно ГПУ на НА, тила на БНА. Завършил е Военна академия „Г.С.Раковски“ и курс във Военнополитическа академия „Ленин“ в Москва.
През последните години интересът към Китай се засили неимоверно много. Заговори се за Китайско икономическо чудо. За съжаление, у нас за Китай се пише и говори или лошо, или нищо, с малки изключения.

Кои са причините?

1. Китай е най-многолюдната страна в света. На 8.01.2005 г. се е родил 1 300 000 000 гражданин на Китай. Сега, две години по-късно, Китай вече наброява 1 320 000 000. Ежегодно населението на Китай се увеличава средно с 10-12 млн. Въпреки предприетите ограничения за не повече от 2 деца и среден годишен прираст от 1%, населението на Китай съставлява 22% от населението на света.
Над 50 млн. китайци живеят извън страната.
• 30 млн. в азиатските страни;
• 5-6 млн. в САЩ, от тях 2 млн. в Калифорния и 400 000 във Вашингтон.
• 400 000 в Русия, главно в Далечния изток;
• 200 – 250 000 в Париж;
• 70 000 в Румъния;
• 40 000 в бивша Югославия;
• 5-6000 в България, които държат около 500-600 магазини и ресторанти.
• милиони китайци живеят в Латинска Америка и Австралия;
• стотици хиляди в Европа – Англия, Холандия, Германия, Белгия и др.

2. Динамичното развитие на китайската икономика през последните 20-25 години е с ежегоден прираст от 8-13%.
Преди да дам някои данни за брутния вътрешен продукт (БВП), бих искал да дам някои пояснения. БВП се изчислява по два начина:
а/ по валутния курс на съответната парична единица;
б/ по потребителна (покупателна) стойност на съответната парична единица в дадена страна.
Световната банка обикновено прилага втория начин, а именно по покупателна стойност.По данни на Световната банка и МВФ курсът на китайския юан е понижен 4,525 пъти, или с други думи, покупателната стойност на юана е по-висока 4,525 пъти. През 2005 г. БВП на Китай е нараснал с 9,5 %, като по валутен курс е равен на 2,1 трилиона долара. По покупателна стойност БВП възлиза на 9,5 трилиона долара или по 7300 долара на глава от населението. През 2006 г. при 10,3% ръст БВП по валутен курс е бил 2,3 трилиона долара, а по покупателна стойност – 10,4 трилиона долара.

И така, по валутен курс БВП на Китай излиза на второ място след САЩ (около 11 трилиона долара), изпреварвайки Япония (3,7 трилиона долара), Германия (2,3 трилиона долара), и Англия (1,65 трилиона долара). В речта си в Мюнхен през 2007 г. Путин заяви, че Китай и Индия изпреварват САЩ по БВП с общ БВП от 13,8 трилиона (Китай 10,4 и Индия 3,4 трилиона).
Според последните коригирани изчисления БВП на Китай за 2006 г. по покупателна сила на юана достига вече 30 трилиона долара, т.е. 2,5 пъти повече от БВП на САЩ.

Защо Китай съобщи тези данни?

Тези данни са кошмарни за САЩ. Ерата на стратегическата отбрана на Китай приключи и огромната държава преминава в стратегическо настъпление. Китай вече е икономическа сила № 1 на планетата и САЩ трябва да се държат по-скромно съобразно своите реални възможности. (Според интервюто на китайския посланик в София през април т.г. БВП на Китай по валутен курс за 2006 г. е бил 2,8 трилиона долара. Или 11 трилиона и 700 млрд. долара, което означава, че БВП на Китай е или равен, или по-голям от този на САЩ.)

3. Китай е огромен пазар.

4. Китай е третата ядрена сила след Русия и САЩ и с много ускорени темпове увеличава ядрената си мощ.
В едно свое интервю американският президент Буш казва, че Китай притежава ядрени заряди почти колкото Русия. Според данни на Пентагона Русия и Китай общо притежават около 30 000 ядрени заряда. Според други данни, само Русия притежава 20 000-22 000 ядрени заряда, или Китай има около 10 000 ядрени заряда. По същите данни САЩ имат около 12 750 ядрени заряда.
Има разлика между ядрени заряди и ядрени бойни глави.

Ядрените бойни глави представляват инсталирани ядрени заряди в различни носители – ракети, подводници, самолети, наземно базирани и т.н. Русия има инсталирани 4279 бойни глави (2006 г.) а САЩ – 5966. Русия има 756 между континентални балистични ракети (МБР), а САЩ – 534. Франция има 150 ядрени заряда, Англия – 200, Израел – 100 -170, Пакистан 24-48, Индия – 75 -110, Северна Корея 1-2. (Заб. Цитираните данни се менят периодично и поради това, че има различни споразумения между Русия и САЩ, които водят до изменение в бройките.)

5. Китай е един от петте постоянни членове на Съвета за сигурност към ООН с право на „вето“ и има огромно политическо влияние в света и особено в Азия.
Така например:
• 7,5 млн.китайци, или 4% от населението на Индонезия, владеят 73% от пазара;
• 4 млн. китайци (30%) от населението в Мала Азия владеят 69% от пазара;
• 1 млн. китайци (2%) от населението на Филипините владеят от 50-60% от пазара;
• 2,5 млн. китайци в Сингапур (78%) владеят 81% от пазара;
• 7,5 млн. китайци (14%) от населението в Тайланд владеят 81% от пазара;
Китайските стоки завладяват пазара на Европа и САЩ поради това, че са по-евтини и по-качествени. Това принуждава тези страни да намаляват квотите и да увеличават вносните мита. У нас се води пропаганда, че китайските стоки са некачествени. През 2005 г. Китай е внесъл в Европа 1,300 млн. обувки, които конкурират останалите производители и вносители. Преди известно време беше наредено на нашите митници да не се пропускат китайски обувки по-евтини от 3 лв. Съгласен съм, че може да има и некачествени стоки, но това зависи с кого са договаряни – с държавни фирми и предприятия или с частни, като се има предвид, че всеки търговец иска да купи по-евтино, за да го продаде по-скъпо.

6. Китай е една от най-старите страни и цивилизации в света.
Тя съществува от 5000 години. На 1 октомври 1949 г. под ръководството на ККП побеждават революционните сили и Китай става народна република.

С помощта на Англия и САЩ прогонените от континента чанкайшисти се установяват на о.Тайван. На 11 март 2005 г. ВСНП прие закон, в който е записано че: „Китай ще употреби сила, за да си възвърне Тайван, ако мирните преговори не дадат резултат, ако Тайван обяви независимост и ако трета страна се намеси в конфликта (има се предвид САЩ)“.

7. Китай заема площ от 9,6 млн. кв. км и е на трето място след Русия – 17,72 млн. кв. км, Канада – 9,9 млн. кв. км. САЩ – 3,363 млн. кв. км.

8. Полезни изкопаеми – Китай заема 3-о място в света по минерални ресурси. Открити са 160 вида от 164 възможни. Запаси:
• въглища – 1,2 трилиона тона – I място в света, които ще му стигнат за 800 години;
• желязна руда – боксит, мед, уранова руда, титанов двуокис са на едно от първите места в света.
• 30% от световното производство на волфрам се пада на Китай.

На Китай не достигат нефт и газ. Ежедневно там се произвеждат 3,470 000 млн. барела, а се изразходват 5,630 млн. барела. Това го принуждава да внася годишно засега около 30-50 млн. т нефт, главно от Русия. В ЮЗ Китай бяха открити залежи от нефт и газ, които се изчисляват на 5,4 млрд. т, или 36 млрд. барела.

Наскоро бе съобщено, че в Жълто море е открито огромно находище на нефт и газ, чиито запаси се изчисляват на 1 млрд т (1 барел е равен на 159 литра). САЩ ежедневно произвежда 7 910 000 барела, а изразходва 20 400 000 барела – три пъти повече. Русия ежедневно добива 8 490 000 барела, а изразходва 2 680 000 барела или три пъти по-малко). Общо в света са останали 1047 трилиона барела от досега разкритите, които ще свършат след 41 години. Според последния анализ на „Бритиш Петролиум“ запасите от нефт в света са:
Саудитска Арабия – 262 млрд. барела, или 25% от световните запаси и ще бъдат изчерпани след 86 години;
Ирак – 112 млрд. барела – 11% от световните запаси и ще бъдат изчерпани след 86 години;
Иран – 90 млрд. барела – 9% от световните запаси и ще бъдат изчерпани след 73 години;
Венецуела – 78 млрд. барела – 7% от свет. запаси и ще бъдат изчерпани след 74 години;
Русия – 60 млрд. барела – 6% от свет. запаси, и ще бъдат изчерпани след 22 години;
САЩ – 30 млрд. барела – 3% от свет. запаси и ще бъдат изчерпани след 11 години;

Оттук и обяснението защо САЩ води война срещу Ирак, защо заплашва с война Иран, Сирия и се стреми да се настани с бази в Кавказкия регион.

В тази ситуация вниманието на редица страни е насочено към природния газ. Общо в света досега са открити 156 трилиона куб. м природен газ, разпределени, както следва:
Русия – 48 трилиона куб.м – 31% от свет. запаси, ще стигнат за 81 години;
Иран – 23 трилиона куб.м – 15% от свет. запаси, ще стигнат за 100 години;
Катар – 13 трилиона – 9% от свет. запаси, ще стигнат за 100 години;
САЩ – 5,3 трилиона куб.м, ще стигнат за 7 години;
Ирак – 3,2 трилиона, ще стигнат за 100 години;
Саудитска Арабия – 6,4 трилиона, ще стигнат за 100 години;
Китай – 1,2 трилиона.
Китайски компании придобиват нефт и газ в редица страни като Судан, Иран, Алжир и др.

Население

92% от населението са китайци, а 8% са от други 56 националности. Най-големите градове са Шанхай – 20 млн. и 2800 сгради от 25-100 етажа (в САЩ са 2400), Пекин – 15 млн. с 30 000 едри и средни предприятия, Тиензин – 9,5 млн., Чунчин – 6,5 млн, Хонконг – 6,7 млн .
В Китай има 9 партии, асоциации и др.

Най-голяма е Китайската комунистическа партия (ККП) – 72 млн. През 2005 г. са подадени документи от 17 млн. и 670 000 за нови членове. Всекитайската федерация на профсъюзите наброява 110 млн. членове, Всекитайската федерация на младежта наброява 65 млн. Комунистическият съюз на младежта – 58 млн.

Вярващи в Китай са над 100 млн. Има свобода на вероизповеданията, гарантирана от конституцията.
Към забележителните обекти в Китай са: Великата китайска стена, дълга от 5500 до 6700 км (сега се измерва отново и се извършва ремонт на разрушените участъци). Широка е 6,5 метра, а висока 8,5 метра, на всеки 100 м е изградена кула на 2 етажа с бойници. Строена е през II в. пр.н.е. – 221 г. пр.н.е. от династията Цин. От Пекин до стената са 70 км и е построена магистрала с 8 платна в две посоки. Магистралата може да се ползва и като летище.

Забраненият град Гугун, разположен на 720 000 кв. м с 9999 помещения, ограден с 9 км стена, висока 10 метра и ров с вода, широк 52 метра и дълбок 4 метра. В Двореца се съхраняват 920 000 експоната от имперско време. До него се намира най-големият площад в света Тянанмън, който побира около 1,6 млн. души. Дълъг е 850 м и широк 500 м. Около него се намират Всекитайското събрание на народните представители със зала с 10 000 места, мавзолеят на Мао Дзе Дун, Централната банка и др. Сега около него се строят съоръжения за олимпиадата през юли 2008 г., които ще струват 59 млрд. долара.

Икономика

На ХVI конгрес на ККП, състоял се на 2.11.2002 г., беше потвърдено, че в своите действия ККП ще се ръководи от идеите на „Марксизма-ленинизма, идеите на Мао Дзе Дун и теорията на Дън Сяо Пин и решително ще върви по пътя на строителството на социализма с китайска специфика, за да превърне Китай в цветуща демократична, цивилизована, модерна социалистическа държава.“
На III пленум на ККП през 1978 г. бе взето решение за икономическа реформа, която да доведе до 4 пъти увеличение на БВП на страната от 1980 до 2000 г. Тази задача беше изпълнена до 1995 г., а до 2000 г. БВП е увеличен още един път. Сега задачата е БВП да се увеличи от 2000 до 2010 г. още два пъти, а до 2020 г. – 4 пъти, в сравнение с 2000 г. Тази задача се изпълнява успешно.

Същността на икономическата реформа е:
а/ създаване на смесена регулирана социално ориентирана социалистическа пазарна икономика;
б/ признаване и развитие на всички форми на собственост – държавна, обществена, кооперативна, частна и лична при доминираща роля на държавната и обществената собственост.

Водещата роля на държавния сектор се изразява главно в неговите управленски функции.
Акционерството е една от формите на организиране на капитала на смесените предприятия. Решаваща роля тук играе в чии ръце се намира контролният пакет на акциите. А той принадлежи на държавата или на колектива и носи ясно изразен обществен характер. Китай няма да копира по никакъв начин политическата система на Запада.
В смесените предприятия контролният пакет е в ръцете на държавата. Ръководната роля на КП се изразява в осъществяване на народната демокрация и социалистическия строй.

Селско стопанство

В селското стопанство се въвежда семейният договор.Изграждат се сдружения за колективна обработка на земята. На селяните се раздава земя под аренда за 10,15,20,30,50 години при условия:
• земята си остава държавна собственост, но може да се наследява под аренда;
• арендаторът е длъжен да продава на държавата определено количество от произведената продукция на определена цена, а останалата част да продава свободно;
• земята може да се дава на чужденци, но само под аренда;
• държавата подпомага селяните с кредити;
• от 2004 г. държавата намали данъците върху земеделските земи, а през 2009 г. ще ги премахне напълно. Според някои съобщения това ще стане още през тази 2007 г.

В резултат на реформата в селското стопанство производството на зърнени храни се увеличи от 492 млн. т до 512 млн. т.
Месо 2001 г. – 65 865 000 тона – I място в света.
Водни продукти – 45 645 000 тона.
Памук – 53 млн. тона – I място в света.
Маслодайни култури – 29 млн. т – I място в света.
Тъкани – около 30 млрд. м – по 23 м на всеки китаец.
На всеки китаец годишно се падат по 53 кг месо и 33 кг рибни продукти. У нас 2000 г. се падаха 23,1 кг месо на човек на година.
В различни форми на обучение участват 220 млн. души или близо 20% от населението. От 2000 г. обучението до 9-ти клас е задължително. Грамотността за мъжете е 90%, а за жените 93% .

Здравеопазването в Китай е безплатно. Продължителността на живота е 72 г. У нас – 68 г. за жените и 63 – за мъжете.
В Китай близо 900 млн. са заети в различни отрасли на икономиката – 66 млн. са еднолични търговци и бизнесмени, 48 млн. работят в частни и акционерни предприятия с чуждестранен капитал. Безработицата е от 2,5 до 5% , а за 2006 г. – 1,8%. От 1.01.2001 г. заплатите в гражданския сектор са увеличени с 30%, а на военните – с 25%. Средната месечна заплата по валутен курс е от 2600 – 4000 юана (300-500 долара).

Инвестиции

От 1978 г. до 1998 г. преките инвестиции и кредити в китайската икономика възлизат на 400 млрд. долара.
Към края на 1998 г. с Китай са договорени още 573 млрд. долара чуждестранен капитал за строителството на 325 000 предприятия, като 150 000 влязоха вече в действие. През 2005 г. чуждестранните инвестиции са над 500 млрд. долара, а китайските са 8 трилиона 860 млрд. долара.
От 500-те най-крупни чуждестранни корпорации в света 450 инвестират в Китай. Тук са: „Мерцедес“, „БМВ“, „Фолксваген“, „Сименс“, „Сони“, „Тойота“, „Мазда“, „Хитачи“, „Рено“, „Пежо“, „Крайслер“, „Боинг“, „Панасоник“, „Бел“, „Деу“ и др.

В резултат на икономическата реформа са създадени:
• 14 специални икономически зони;
• 15 безмитни зони;
• 32 зони за техническо усвояване и внедряване;
• 53 зони за усвояване на нови високи технологии с държавно значение.

В тези икономически зони и райони се създават смесени предприятия с китайски и чуждестранен капитал, като преобладаващ е китайският.
В Китай има 3,5 млн. частни фирми от 190 страни. Те дават работа на 48 млн. китайци. Китай строи над 7000 обекта в света за 33 млрд. и 200 млн. долара и има сключени нови договори за още 11 млрд. и 800 млн. долара.

Чувството на национална принадлежност и патриотизъм, на привързаност към родината си кара мнозина китайци, живеещи и работещи в чужбина, да превеждат спестяванията си и да инвестират в Китай. Много китайци, живеещи в чужбина, със собствени средства строят училища, болници, детски домове, старчески приюти и др. в Китай при едно условие – да носят техните имена. За съжаление немалко забогатели българи след 1989 г. изнасят капиталите си в чужди банки, тъй като доста от тях са незаконно придобити. Каква е ползата от тези чужди инвестиции и от икономическите зони и райони?
а/ нови работни места;
б/ данъчни постъпления;
в/ внедряване на нови технологии;
г/ информация и достъп до международните пазари;
д/ управленски опит;
е/ по-високи заплати.
В тези зони и райони живеят близо 500 млн. предимно в източните райони и провинции с тенденция да се разширяват и да доставят по-качествени стоки на пазара. За развитието на западните райони са заделени 100 млрд. долара за периода 2002-2007 г.

Външна търговия

Китай търгува с 227 страни и райони в света. Външната му търговия през 2006 г. възлиза на 1 трилион и 760 млрд. долара, износ 969 млрд. долара, внос 791,5 млрд. долара. Положително салдо 177,5 млрд. Най-голям дял във външната му търговия заемат Япония (2004 г.) – 210 млрд. долара, САЩ (2005 ) около 220 млрд. долара, като износът на Китай за САЩ е 180 млрд. долара, а вносът е около 40 млрд. долара. През 2005 г. Китай е изнесъл за САЩ компютри за 17,7 млрд. долара, телевизори за 10,9 млрд. долара, велосипеди и играчки за 16,6 млрд. През 2004 г. търговският дефицит на САЩ възлиза на 650 млрд. долара, а през 2005 г. – на 700 млрд. долара от общо 1 трилион и 400 млрд. долара външна търговия. Външната търговия на Китай с някои други страни е както следва:
• с Европейския съюз (15 зап. страни) – 229 млрд. долара;
• с Русия – 33,4 млрд. долара (2005);
• вносът на Германия от Китай е 36 млрд. долара;
• на Англия – 25 млрд. долар;

Пита се, как става така, че с некачествените си стоки Китай заема I място в света по обем на външната си търговия, и то с положително салдо от 177,5 млрд. долара?

Валутни резерви

През 2006 г. валутните резерви възлизат на над 1 трилион долара и Китай става най-големият банкер на света. Освен това има златен резерв от близо 610 млрд. долара, което е около 50% от световните златни резерви (2004 г.). Валутните резерви на Япония за 2003 г. са 808 млрд. долара, на Русия за 2005 г. – над 320 млрд. долара, на САЩ за 1999 г. – 80 млрд. долара, 15-те страни от ЕС – 265 млрд. долара, Хонконг за 2000 г. – 118 млрд. долара, Тайван за 2000 г. – 114 млрд., Сингапур – 98 млрд. долара.

Ако Китай реши да замени долара с евро, САЩ са изправени пред финансова криза. Ако Китай изтегли от пазара 200-300 млрд. долара, САЩ е заплашен от хиперинфлация, която ще обхване и други страни. Ето защо Федералният резерв на САЩ отказва да публикува данни за доларовото обръщение в света. Федералният трезор е този, който решава кога и колко долара да отпечата и пусне в обръщение. Ако потреблението превиши производството, това неминуемо ще повиши инфлацията и САЩ е заплашен от сриване на финансовата система.

Междувпрочем, Путин обяви, че предстои рублата да стане конвертируема валута и че нефтът и газът ще се търгуват само с рубли. Не е известно кога Китай, а може би и Япония ще сменят долара с друга валута, но това предстои, което окончателно ще срине американската финансова система. Има вероятност в Азия доларът да се замени с юан, рубла или йена.

Производство

В резултат на икономическата реформа се повиши производството на редица стоки:
• въглища (2002 г.) – 1 млрд. и 400 млн. тона – 40% от световното производство, или I място в света;
• електроенергия (2002 г.) – 1 трилион и 700 квтч – I място в света;
• стомана (2001 г.) – 182 млн. т – I място (САЩ – 120-130 млн. т);
• прокат (1999 г.) – 121 млн. т – I място;
• цимент (2002 г.) – 725 млн. т – I място;
• цветни телевизори (2002 г.) – 51,5 млн. бр. – I място;
• автомобили (2006 г.) – 6 млн. бр. И Китай излиза на III място след САЩ – 11,9 млн., Япония – 10 510 000, Германия – 5 540 000. До 2020 г. производството на автомобили в Китай ще достигне 20 млн. бр.
• 35% от мобилните телефони (40% от световното производство);
• 55% от мониторите в света са произведени в Китай.

Китай заема I място в света по производство на компютри – толкова, колкото произвеждат Япония, Южна Корея и САЩ заедно.
Производството на синтетични влакна е колкото на останалия свят общо.
Производството на цимент (725 млн. т) е 3 пъти повече от това на всички развити страни взети заедно.
Промишленото производство на Китай е равно на промишленото производство на САЩ и Европа взети заедно.
В Китай действат 4 АЕЦ и се строят още 10, които ще влязат в действие в близките години. В момента се строи най-голямата в света ВЕЦ на река Янг Це, която ще произвежда 85 млрд. квтч. ел.енергия – 2 пъти повече от България. Дължината на язовирната стена е 2350 м и висока 185 м. Водосборният район е 600 км, който е и плавателен канал. Строят се още 58 ВЕЦ, всяка с по 1 млн. киловата мощност. Започна пълненето на язовира, заработиха 12 турбини, които произвеждат 30 млрд. квтч. еленергия. Язовирът ще бъде завършен напълно към 2009 г. и ще струва 25 млрд. долара.

Транспорт и съобщения

Построен е и премина изпитания влак на магнитна възглавница със скорост 450 км/ч. Ван Дзя Бау и Шрьодер се возиха с него 30 км 2005 г. Въвеждат се скоростни влакове със скорост 240-300 км/ч. В източната част на Китай между градовете Цзиси и Цзимин започна изграждането на най-дългия мост над море в света – 32 км. Започна строителството на жп линии на магнитни възглавници в гр. Далян с използването на постоянни магнити със скорост 536 км/ч. Технологията е получила 3 международни патента. В Тибет на височина от 2800 м до 5072 м между градовете Голмут и Лхаса се построи жп линия, дълга 1116 км със 7 тунела и 286 моста. На тази височина кислородът намалява до 50% и се работи с кислородни маски. Има и ултравиолетово излъчване, в резултат на което 13% от местното население са почти слепи и носят очила.
За последните 10 г. в Китай са построени нови 101 граждански летища или общо 500, от които 250 са военни. В Шанхай е построена от китайски специалисти най-високата в Азия и трета в света телевизионна кула (464 м) след тази в Торонто, Канада и Останкино, Русия. В Шанхай се строи най-високата сграда в света – 492 м, на 101 етажа. Създаден е атомен часовник, който дава грешка от 1 сек за 6 млн. години. За да се получи голямата точност, специалистите са използвали технологията на лазерно охлаждане на цезиевите атоми.

Външнополитическа дейност

През последните години Китай успя да разреши граничните си проблеми с почти всички съседи, сключвайки съответни споразумения. На срещата на 6-те страни от т.нар. Шанхайска шесторка (Русия, Китай, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан (наблюдател) беше направена крачка към изграждането на Евро-азиатска конфедерация като противотежест на НАТО – АНТИНАТО. В последствие се очаква да се присъединят Иран, Пакистан, Индия, Монголия, които засега са наблюдатели. Китай безшумно се настанява в стратегически важни обекти в различни части на света. Така например, Китай сключи договор през 2003 г. с Панама за ползване на Панамския канал за 30 г., след като САЩ го напуснаха. Такъв договор има и с Египет за пристанище Порт Саид на входа на Суецкия канал. Трети договор има и с Малайзия за Малайския пролив. При усложнена военна обстановка Китай ще може да контролира тези важни стратегически морски пътища.

В едно свое интервю аналитикът за Далечния изток д-р и.н. Александър Анисимов казва: „Вие сте слушали за организацията ШОС. Но малко са тези, които разбират, че Китай ще се противопостави на всяка агресия отвън срещу всяка от страните-членки на ШОС, вкл. Русия и Иран. САЩ се стремят да убедят Китай за разчленяването на Русия като Далечния изток и Средна Азия – за Китай, а останалата територия за САЩ. Китай категорично не е съгласен. В същото време САЩ правят опити да насочат мюсюлманския свят против Китай. Задачата на Китай е САЩ да напуснат Евразия и да се върнат в сферите на влияние, които са имали до ВСВ. Силата на Китай ще му наложи това.“

В края на май 2007 г. в американската и английската преса се появиха няколко публикации, свързани с нарастването на китайската ракетна мощ. „Китай си проправя път в Космоса – твърди американският „Интернешънъл Хералд Трибюн“. САЩ се страхуват от далекобойните ракети на Китай – допълва Файненшъл таймс, опирайки се на доклада на Пентагон от 2007 г. Един от поводите за тревога е въвеждането на новите ядрени подводници „Т-094“ или „ДЖИН“. Всяка подводница може да носи до 96 ядрени заряда. Бойните ядрени глави само на две подводници биха могли да достигнат територията на САЩ. В момента Китай изгражда система за спътниково наблюдение, включваща държавите Бангладеш, Индонезия, Иран, Монголия, Пакистан, Перу и Тайланд. По-грандиозните китайски космически проекти включват взимане на проби от Марс и изпращането на космонавт на Луната. Тази есен Китай ще започне разполагане на МБР, ДФ-31А, способни да достигнат всяка точка от територията на САЩ.

Има ли проблеми в развитието на Китай?

Да, има! Високите икономически темпове водят до „прегряване“ на икономиката – недостиг на финансови ресурси и електроенергия. Нарастване на цените. Има губещи предприятия, които не изплащат редовно кредитите си. Появиха се безработица, престъпност и корупция. Появи се и наркомания (0,054% от населението за 1998 г. – около 700 000 наркомани). Появата на СПИН 1999 г. са регистрирани 17316 случая. Появи се и религиозната секта Фалунгун – това са ислямски фундаменталисти, подкрепяни от САЩ и някои ислямски страни. Тя беше разгромена, а водачите – осъдени.

Независимо от тези проблеми благодарение на стабилността на Китай във вътрешен и международен план, ясната цел, която си е поставил Китай – изграждането на могъщ и преуспяващ Китай чрез смесена регулирана социално-ориентирана социалистическа пазарна икономика, под ръководството на 72-милионната ККП Китай ще се превърне в близките години в най-мощната във всяко отношение държава в света. Това е прогнозата на МВФ, Световната банка и ЦРУ.

Навремето френският император Наполеон е казал, цитиран по-късно през 1970 г. и от големия френски държавник Шарл де Гол:“Китай засега спи, но когато се събуди, светът ще затрепери!“

Изглежда, че това време наближава. Заплахата от страна на САЩ към Китай е вече нереална, защото Китай разполага с всички необходими средства – военни, икономически и политически, за да нанесе съответен удар. Неотдавна виден китайски генерал заяви, че Китай разполага със средства, които за броени минути могат да унищожат стотици американски градове.

Ако миналото на света беше на Съветския съюз, настоящето – на САЩ, то бъдещето е на Китай, заяви един западен политик.

Въоръжени сили

През последните 15 г. въоръжените сили на Китай бяха намалени, през 1990 г. с 1 млн., към края на 2000 г. с още 500 000, а през 2004 – с още 200 000. Сега ВС наброяват 2 300 000. От тях:
• 1,6 млн. – сухопътни войски, сведени организационно до 89 дивизии и бригади;
• от тях 14 дивизии (2000 00-250 000) са за бързо реагиране с тенденция да се увеличат до 800 000;
• 11 БРТД и 13 ТБР;
• 6 артилерийски дивизии и 26 артилерийски бригади;
• 14 500 оръдия полева артилерия;
• 2300 РСЗО (ракетни системи за залпов огън);
• местни войски – 13 дивизии и 4 бригади;
• въоръжена полиция от 1-2 млн. души;
• народно опълчение от 300 млн. души;
• мобилизационни ресурси от 350 млн. – от тях годни за военна служба над 200 млн. души;
• ВВС – 400 000 плюс въздушно десантен корпус от 30 000 души; 4300 самолета;
• ВМС – 255 000 и 10 000 морска пехота;

В Китайската армия има около 8000-8500 танка. От тях 1000-1200 са плаващи танкове. Една част от танковете са китайски разработки, друга част са модификации на съветски образци .

Основни танкове са Т-96 и Т-98. Т-96 е с тегло 48,5, екипаж 3 д., скорост – 70 км/ч, въоръжен с 1/125 мм гладкоцелно оръдие китайска разработка с автоматично презареждане и три вида снаряди. Има сателитна навигационна система, подобрена защита на бронята, компютърна система за контролиране на стрелбата, което позволява да се прихваща целта в движение, лазерен прицелен компютър за изчисляване данните за стрелбата, който позволява с първия изстрел да се поразява целта, има и втора генерация прибори за нощно виждане.

Т-98 (WZ-123) е с тегло 52 т, екипаж 3 д., скорост 72 км/ч, 1/125 мм гладкоцевно оръдие, 1/12,7 мм зенитна картечница и 1/7,62 мм лека картечница, 2х5 гранатомета за димна завеса, лазерна система за активна защита на танка чрез система за предупреждение за лазерно облъчване, която определя местонахождението на целта.

През 1995 г. на изложба в Манила Китай е демонстрирал преносим вариант на лазерни средства за поражения – ZM-87, което може да порази очите на противника на разстояние 10 км и да унищожава нисколетящи самолети и вертолети.

Т-98 е пробив в китайската военна промишленост и реална конкуренция на руските и западните танкове на международния оръжеен пазар. За пръв път Т-98 бе показан на 1.10.1999 г. на парада по случай 50 г. от създаването на КНР.

През 2001 г. китайската компания НОРИНКО произведе и внедри в Китайската армия нов танк ZТZ 99 с тегло 54 т, екипаж 3 д., скорост 80 км/ч, мощност на двигателя 1500 конски сили, оборудван с 1/125 мм гладкоцевно оръдие с 41 комплекта снаряди, за 1 минута изстрелва 8 снаряда автоматично и 2 ръчно. Скорост на снаряда 1800 м в секунда и пробива 850 мм стоманена броня. Има и снаряди с уран, които пробиват 960 мм стоманена броня, през оръдието могат да се изстрелват ракети на разстояние от 100 – 4000 м срещу танкове и до 5 км по вертолети. Защитата на танка се равнява на 1000-1200 мм стоманена броня, има самозарядно устройство, модул за защита от преки попадения. Има уникална оптична електронна система за измерване разстоянието до целта. Снабден е с мощен лазер за самозащита и да атакува живата сила на противника, а също да предупреждава екипажа за противниковите лазери. Поразява оптиката на противника, има лазерна комуникация и система за разпознаване на свой-чужд с обхват до 3 км. Има също и система за сателитна навигация. Танкът е снабден с две картечници, едната – 12,7 мм -зенитна картечница има далекобойност 1,5 км и боекомплект от 300 снаряда. Втората картечница е 7,62 мм с боекомплект от 2000 боеприпаса. Монтирани са 2 х 5 гранатомета за създаване на димна завеса.

За периода 1981 до 1990 г. Китай е продал на Пакистан 1100 танка, на Иран – 5400 танка, 500 БТР-а и 1200 ракетни установки и 140 самолета и 7 500 ПТ ракети, на Ирак 1300 танка и 650 БТР-а.

В китайската армия има около 5000 БТР и БМП, 14 вида превозват от 8-16 бойци, 2300 бр. РСЗО с далекобойност от 8-100 км. Залпът на една бойна машина – 4 х 122 мм изстрелян за 20 сек. покрива площ от 20 ха с размери 100х200 м (американската „Катюша“- „Марс“ поразява 2,5 ха на разстояние 30 км).

ВВС

Личен състав – 400 000 души.
Самолети – 4300 бр., от тях изтребители около 3000, морска авиация – около 700, бомбардировачи около 1000,от тях носители на ядрено оръжие 650. Самолетите са както собствено производство, така и модификации на руско производство. Тук спадат Ф-5, Ф-6, Ф-7-ченду, Ф-8/2, ФЦ-1 (Супер 7), Ф-10 – 2000 км/ч, с технология полустелт. Към руските самолети, закупени от Китай, спада СУ-27. Прототип на СУ-27 са китайският J 11 V – 2 830 км/ч, таван – 18 км, далечина на полета – 4000 км, въоръжение – 10 ракети с малък радиус на действие от 15 км, среден – 50 км и голям обсег. Завоювал е световни рекорди по скороподемност на 3, 6, 9, 12, 15 км. Китай е закупил от Русия 200 км СУ-27 и лиценз за производство на още 150-200, които вече се произвеждат (F-16), V-2400 км, т-15 240 м, струва 50 млн. долара. Мираж-2000 – 5, V-2400 км и Торнадо – V-2200 км, т-17700. В момента в Китай се строи по системата Стелт J -12. Китай е закупил от Русия 72 самолета СУ 30 МК и лиценз за производство на още 250 самолета. Закупил е и 110 самолета СУ – 30 МКК и лиценз за още 250 самолета. Китай има лиценз за производство на руския МИГ-31 – изтребител- прехващач за далечни разстояния, V-3000 км/ч, т-21 км, с компютър за откриване на целите до 300 км. Група от 4 самолета МИГ-31 могат да контролират въздушно пространство от 800-900 км.

СУ-37 (СУ-47 „Беркут“) е едноместен изтребител с обратна стреловидност на крилата и въртящи се сопла. Китай е сключил сделка за СУ-37.
Към бомбардировъчната авиация спадат Н-5,Н-6 (ТУ-16), Q-5 (Фантан), ТУ 22 М, F-ВЦ 1 (Летящият леопард) изтребител-бомбардировач, китайско производство с V 1800-1900 км , R -3800 км.

Китай има и няколко вида транспортни самолети, собствено и руско производство. Към собственото производство спадат JFТ-6 – самолет цистерна и А-50 – ауакс-самолет за ранно предупреждаване – летящ радар. Наскоро Китай подписа контракт с корабостроителницата „Алмаз“ в Петербург за 6 „Зубъра“ през 2007 г.

„Зубър“ е въздушно-десантен кораб и може да транспортира 3 танка Т-80, 10 БТР – 70 и десантни групи на неравни терени.
В китайските ВВС има 14 вида вертолети собствено и чуждестранно производство. Към противовъздушните средства спадат S-300-RMU-SAM. Същият е руско производство, но има и китайски вариант. Далечината на поразяване на целите е от 25 до практическия таван на самолета. Брой на ракетите в комплекса са 48. Предназначени за борба с крилати ракети, самолети и вертолети. От Русия е закупен и мобилният комплект ЗРК – ТОР за водене на огън по две цели в диапазона от 10-6000 м, със скорост 5000 км/ч, V на ракетата е 850 м/сек. Китай създаде собствена крилата ракета Y-83, предназначена за унищожаване на кораби, свръхзвукова, изстрелва се от самолет и е с далекобойност 250 км.
Към ПВО спадат: 20 дивизиона за ПВО, 30 отделни полка, 100 дивизиона зенитно ракетни комплекси, 98 пункта за разполагане на ракетни части и 10-18 000 зенитни оръдия с калибър от 37 мм до 100 мм.

ВМС

Личен състав – 255 000 плюс 10 000 морска пехота.
Подводници – 70, от тях атомни – 10. 4 ще бъдат построени до 2010 г. Дизелови – около 60, а 18 ще се построят до 2010 г.
Самолетоносач – 1 и се строят още 3, като всеки от тях ще бъде с тонаж от 47 000 тона и ще носи от 40-60 самолета или вертолета.
СМ (разрушители) са 34, като всяка година (до 2010) ще се строи по един.
Фрегати – 55, като (до 2010) ще се построят още 10.
Ракетните катери са над 200.

Освен горното във ВМС има около 900 противолодъчни кораба, артилерийски кораби, торпедни катери, десантни кораби и спомагателни кораби. Във ВМС има 9 типа подводници, като 5 типа от тях са атомни и 4 дизелови. Към атомните спадат Т-92 Ксиа, АПЛ Хан, АПЛ Юан, Т-093, Т-94, като последните две са въоръжени с ракети с далекобойност от 8000-12 000 км с ниски шумови качества, почти невидими и много маневрени. АПЛ ЮАН е с невибриращи плочки и 7 витлов винт вместо 6, само с акумулатори може да стои 30 дни под вода.
Към дизеловите спадат КИЛО, Т-039 Сонг-клас, Т-035 Минг клас, Т-033 Ромео-клас.

Американски самолет „АУАКС-ЕR“ на 1.04.2001 г. е следял две нови подводници, които са провеждали дълбоководни изпитания. Самолетът е бил в китайско въздушно пространство, самолет F-8 е могъл да го свали, но от командния пункт не са му позволили. Американският самолет е бил принуден да се приземи на о. Хайнан. Заловени са цялата апаратура и документация. Екипажът от 24 човека е бил снабден с цианкалий, но никой не го е използвал. От СММ- разрушителите заслужава внимание СММ „Современний“, който е въоръжен със свръхзвукова ракета „Москито“ – 8 ракети, 24 ракети SSN – 22, антикорабна самонасочваща се ракета с 2 килотона ядрен заряд и далекобойност 120 км, две кули с по две 30 мм скорострелни оръдия, 4-6 стволна установка за ракети „Ураган“ и 4 торпедни апарата.

Във ВМС има около 700 самолета морска авиация и един батальон плаващи танкове. За корабите и самолетите на военноморския флот има 12 вида ракети с далекобойност от 15-120 км.

Вниманието на китайското правителство е насочено най-вече към засилване на военноморския флот с нови модерни кораби и подводници, за която цел се отпускат и най-много средства. В близко време китайската подводница КОМРА ще може да се потопи до 6000 м.
Втора артилерия (Ракетни войски)

След създаването на КНР на 1.10.1949 г. Джоу Ен Лай призовава всички китайски учени, работещи на Запад, да се върнат в родината. Стотици от тях, работещи във Франция, САЩ, Англия, Швейцария и др., се отзоваха на поканата. Сред тях е Цзян Сан Дзън – световноизвестен учен, работил съвместно с Фредерик Жолио Кюри 1947-1957 г., същият е създател на китайската атомна бомба. Другият световноизвестен учен е проф. Цзян Сюе Мън – създател на ракетните войски на Китай и спътниковата програма. През 1955 г., отзовавайки се на призива, напуска САЩ и заминава за Хонконг, където ги чака китайски военен самолет, който ги откарва в Китай. Когато ЦРУ разбира за тяхното бягство, те са били вече напуснали Хонконг.

За периода 1955-1965 г. Китай създаде 40 центъра за ядрени изследвания. В резултат на това на 16.10.1964 г. беше извършена първата ядрена експлозия край езерото Лобнор.

Четвъртата експлозия беше с ядрена ракета на 27.10.1966 г. На 16.06.1967 г. Китай извърши опит с водородна бомба с мощност стотици килотонове. За тези 20-30 г. Китай създаде мощна ракетно-космическа промишленост, в която работят 800 000 специалисти. Създаде и космически кораб за многократно използване. Първият му полет беше през ноември 2000 г. , летя 21 часа и се завърна благополучно на Земята. Вторият полет – януари 2001 г., като на борда имаше различни животни и насекоми и се приземи успешно.Трети полет – 26.10.2004 г. изстреля космически кораб с космонавт, който направи 14 обиколки на Земята. На 10.10.2005 г. бе извършен полет в Космоса от двама космонавти. През 2007 г. Китай предвижда излизане на космонавти извън кораба. Китай е изпратил над 100 спътника в орбита, като 17 от тях следят непрекъснато движението на американската флота. 27 спътника са изстреляни по поръчка на други държави. Според източници от САЩ Китай използва мощни лазерни оръжия за заслепяване на американски шпионски спътници, прелитащи над китайска територия.

Китай произвежда различни по предназначение ракети:
• тактически ракети с далекобойност до 150 км;
• балистични ракети с малък радиус на действие от 150-800 км.Тук спадат: DF-15 с далекобойност 600 км, стреля с обикновен и ядрен заряд от 90 килотона. Има около 650 ракети от този тип. До края на 2005 г. трябваше да се произведат 1000 ракети; БРСРД от 800-2400 км; DF-11 има далекобойност 1000 км, стреля с обикновен и ядрен заряд от 90 килотона. Срещу Тайван са разположени 900 ракети. Според в. „Айънс таймс“, издаван от Китайската академия на науките, новите ракети са толкова точни, че могат да улучат бюрото на тайванския президент или в най-лошия случай канапето до бюрото му.

Има пет вида оперативно-тактически ракети с далекобойност от 300-4750 км.
Към междуконтиненталните балистични ракети спадат 7 вида с далекобойност от 7000 до 15 000 км.
И все пак колко МБР притежава Китай?

Американските спецслужби и близките на тях организации обикновено занижават реалната сила на Китай, дезинформират световното обществено мнение и американския Конгрес. Целта е да създадат около САЩ ореол на могъщество. Какво реално представлява във военно отношение силата на Китай?

Американците постоянно говорят, че Китай има само 30 МБР и 400 ядрени заряда. И че след 10 години ще бъдат 100. Има и данни за 187 МБР. Това е смехотворно, казва Анисимов. В „Китайски икономически ежегодник“ (КИЕ) са описани 100 крупни предприятия на ВПК, 30 от които са ракетостроителни. Само един пекински ракетостроителен завод според КИЕ още през 1992 г. е бил разположен на 75 ха. Това предприятие в зависимост коефициента на сменност и конкретните конструктивни особености е способно да произведе от 200 до 500 тежки МБР годишно, десетки от които са достатъчни практически да унищожат САЩ.

През 1972 г. китайците са демонстрирали пред американците завод за тежки МБР в Шанхай, който може да произвежда годишно 30 ракети.
В Китай има 100 крупни предприятия на ВПК, 30 от тях са ракетостроителни. Около Пекин има ракетен завод, който може да произвежда годишно от 200-500 междуконтинентални балистични ракети при трисменна работа и кооперирани с други предприятия. Около Шанхай друг завод може да произведе 30 МБР.

Други видове оръжия

Китай притежава неутронна бомба от 1988 г. Разработено и извършено е изпитание на ново оръжие за борба със спътници, наречено „паразитен спътник“ – това е малък спътник, който се изстрелва и се прилепва към спътниците или към космическата станция и може да ги заглушава и унищожава.

Китай има и лазерни оръжия. С лазерен лъч може да поразява зрението на разстояние 10 км, да заглушава навигационни уреди и да унищожава спътници.

В опитен порядък беше създаден гигантски лазер „Шенгуан-2“ 2003 г. с размери на футболно игрище. Когато се съединят 8 лазерни лъча в една точка, за милиардна част от секундата се образува енергия, равна на изработваната в цял свят електроенергия. Фирмата „Леново“ изработи свръхскоростна ЕИМ със скорост 1 трилион и 24 млрд. операции в секунда.

Русия и Китай работят съвместно по създаване на нови видове оръжия, ракети, самолети, подводници и др. В ракетнокосмическата промишленост на Китай работят 800 000 китайски и 2000 руски специалисти, както и съответно китайски специалисти във ВПК на Русия. Провеждат се и съвместни военни учения. На 16 юли 2002 г. Русия и Китай подписаха договор за дружба и взаимопомощ за срок от 20 г. На 7-15 август 2005 г. в Далечния изток се проведе съвместно учение с участието на 10 000 души личен състав и десетки самолети. В случай на война между Китай и Тайван и ако САЩ се намесят, то Русия ще окаже помощ на Китай.

Преди и по време на т. нар. културна революция в редица китайски градове са прокопани стотици км подземни тунели и са оборудвани складове, болници, магазини, електростанции и др. Тези тунели са цели подземни градове, широки по няколко метра, за да се движат коли. В Пекин, в магазин в центъра на града се слиза в подземия на дълбочина 8-12 м. Само в подземията на Пекин могат да се поберат 5-6 млн. души. Китайското ръководство има отделни убежища, командни пунктове за ръководство и управление на войските, ракетите и спътниците. На 18 януари 2007 г. американското списание „Американ авиасион“ съобщи, че през нощта на 11.01.2007 г. от китайския космически полигон „Си Чан“ в провинция Съ Чуан е била изстреляна балистична ракета със среден радиус на действие, която на височина 865 км над земята е унищожила китайски метеорологичен спътник, изстрелян през 1998 г., който е изчерпал капацитета си. Това предизвика паника в САЩ. Точността на унищожаването на спътника се състои в това, че ракетата е имала самонасочваща се глава.

От всичко казано дотук може да се направи изводът, че Китай не само вече е икономическа сила №1 в света, но и че разполага с всички необходими средства за даване на отпор на всеки, дръзнал да го нападне.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук