КАКВИ СА ВИЖДАНИЯТА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПРОЕКТ У НАС?

0
188

 

 

 Заседанието на 50-ия конгрес на БСП на 26‒27 септември 2020 г. реши да се даде начало на общопартийна дискусия за изработване и приемане на нова програма на БСП „Социализъм ХХІ век“. Основа за това решение бе внесеният разгърнат проект за резолюция „Към нова програма на БСП „Социализъм ХХІ век“.

Читателите на „Ново време“ имаха възможност в брой 11‒12 на списанието от ноември ‒ декември 2020 г. да се запознаят с текста на проекторезолюцията. В нея с тревога се отбелязва „…разговорът за социалистическата идея в съвременните условия все повече се затваря в едно тясно ядро от съмишленици в самата партия“. Ето защо по-нататък се подчертава, че: Нужно е ново начало, рестарт на идейната дискусия за социализма, която да приобщи към себе си нови и активни поколения, да се издигне до нивото на широко обществено движение. Нужна ни е нова програма, която да даде отговор на въпроса… каква е идеята за бъдещето, която партията подкрепя.“

В отговор на така формулираното сериозно предизвикателство се обърнахме към широк кръг автори: философи, историци, социолози, филолози и политолози с предложение да дадат свои отговори на десет дискусионни въпроса:

 

Какво представлява марксисткият мироглед – „наивен исторически материализъм“ или обективно обоснован подход?

Какви са новите реалности на съвременния свят – отношенията човек-човек, индивид-общество, човек-природа, материално-виртуално, аналогово-дигитално?

Какво представлява днес капитализмът – система с базисно противоречие между труда и капитала, манипулиране на масовото съзнание и с устойчив потенциал за развитие?

Какви са днес у нас и по света отговорите на въпроса „Що е социализъм?“ – различни възгледи и допирни точки?

Какво е състоянието на обществено-икономическия живот на България днес – финансово-икономическата система, социалната структура, умствения и обществения живот, политиката?

Какъв „рестарт“ е осъществим и необходим – „римейк“ на статуквото или нов обществен договор за съблюдаване и развитие на Конституцията въз основа на максимата „Пазарна икономика – да! Пазарно общество – не!“?

Какви са вижданията за социалистически проект у нас ‒ чрез форми на социализация на икономиката и обществото с перспектива демократичен социализъм или въз основа на носталгията по държавния социализъм?

Какви са възможностите и ограничителите на „външния фактор“ за реализацията на социалистически проект в България, член на ЕС и на НАТО, като страна, пресечна точка на приоритетни геостратегически интереси в трансформиращия се многополюсен свят?

Какъв е пътят на българския социализъм през изминалите 130 години – исторически постижения и поражения?

Какви са подходите и формите за изграждане на широко ляво движение въз основа на социалистическите ценности, закрепени в Програмата на БСП „Свободни граждани; Справедлива държава; Солидарно общество“ – свобода, справедливост, солидарност, равенство, мир, труд, хуманизъм, хармония между човека и природата, родолюбие?

 

В настоящия брой ще намерите отговорите на дванадесет изключително авторитетни учени и изследователи, отделили от времето си да се отзоват на поканата, за което им дължим искрена благодарност. По реда на постъпването на отговорите им това са: проф. Илияна Марчева, проф. Хараламби Паницидис, проф. Антоний Тодоров, д-р Анко Иванов, проф. Ваня Добрева, проф. Васил Проданов, проф. Боян Дуранкев, доц. Огнян Касабов, Любомир Кючуков, д-р Боян Балев, проф. Петър-Емил Митев и доц. Добрин Канев.

Получените отговори отразяват широк диапазон на мнения и виждания (понякога и крайни) за бъдещето – благоприятна първоначална предпоставка за съдържателна дискусия, каквато ще се стремим да развием в следващите броеве на „Ново време“.

Предлагаме отговорите, групирани по всеки отделен въпрос по реда на постъпването им, за да има възможност за сравнение на отделните отговори по дадена тема. Надяваме се, че този начин на представяне ще улесни по-нататъшното развитие на дискусията по отделните теми.

Публикуваме и статията „За идейно-програмна дискусия в БСП“ на председателя на Комисията за идейно и програмно развитие и за политическо образование (КИПР и ПО) на БСП Янаки Стоилов във вестник „Дума“ от 4 януари т.г., в която се съдържат формулираните от Комисията 15 теми за програмната дискусия.

 

Ще намерите и информация за още една инициатива за насърчаване на отворена към нови участници дискусия – съвместен проект на списание „Ново време“ и на списание dВЕРСИЯ за анкета, озаглавена „Компас за социалисти“.     

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук