ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ СРЕЩУ ПАЗАРНИЯ ДИКТАТ

0
40

 

Георги Пирински е главен редактор на сп. "Ново време"

Драги читателю,

С този първи брой за 2020 година продължаваме разговора какво по-конкретно означава призивът „Наляво“ в отговор на въпроса „А сега накъде“? При представянето на последния за миналата година брой на „Ново време“ на 13 януари т.г. в Клуба на БСП, дискусията бе посветена на темата „Лявото днес – за достоен труд и социални права!“ (кратка информация можете да прочетете на стр. 200).

В настоящия брой ще намерите продължение на тази тема, при това в кон­текста на все по-ясно осъзнаваната необходимост България да се развива като суверенна социална държава. Тя заема водещо място както в първи раздел „За достоен живот срещу пазарния диктат!“, така и в политическите проекти, поместени в раздела „Пред 50-ия конгрес на БСП“. Мотивите за такъв приоритет на левицата днес са няколко:

многобройните нарушения на правата на наемния труд, отразени и в анализите на синдикатите, всъщност представляват суспендиране на основни конститу­ционни права на гражданите;

дълбоко разстроена е системата за тристранно партньорство между синдикати, работодатели и правителство, без каквато не може да има ускорено развиваща се икономика със справедливо разпределение и преразпределение на произведения доход;

условието всеки гражданин в активна възраст да има възможност за достойната работа с достойно заплащане е решаващото за утвърждаване на България като суверенна демократична държава, добър дом за днешните и бъдещите поколения.

Фундамент на такава държава с гарантирани равни права на наемния труд в икономиката и в обществото е Конституцията. Това е така, защото, както подчертахме в Програмата на БСП, от основополагащо значение са нормите на Чл. 1, който постановява, че цялата държавна власт произтича от народа, както и че никой не може да си присвоява народния суверенитет! И още, това, че основният закон на страната в самото начало издига във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност.

Ето защо дълг на БСП днес е не само да не допусне стремежът към суверенна власт на народа да бъде употребен от популистки начинания, а преди всичко да привлече широка подкрепа за съграждането на съвременна социална държава, подчинена на интересите на огромното мнозинство български граждани.

Нека този брой на нашето списание бъде известен принос в отговор на тази повеля на деня.

 

                                                                                                                            

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук