СВЕТОВЕН СОЦИАЛЕН ФОРУМ,12 – 17 март 2018 г.,Салвадор де Байя, Бразилия

0
193

Световният социален форум (WSF) е най-голямото обединение на гражданското общество, което търси решения на съвременните проблеми. Създаден е в Порто Алегре, Бразилия, през 2001 г. като алтернатива на неолибералния модел в лицето на Световния икономически форум в Давос.

Събитието ежегодно привлича няколко десетки хиляди участници за най-различни дейности (семинари, конференции, артистични представления …), на различни теми (социално развитие, солидарност, околна среда, права на човека, демократизация и др.).

Тази година Форумът се завърна в Бразилия след период на интензивен дебат за бъдещето на социалните борби и ролята на организацията.

WSF активно ще подкрепя съпротивителните движения срещу настъпването на неолибералните сили и атаката им срещу младите демокрации в Латинска Америка.

„Ново време“ публикува основните документи, приети от форума в Салвадор де Байя.

 

ЗА ЗАСТРАШЕНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БРАЗИЛИЯ

 Участвайки в срещата  на Световния социален форум в Салвадор де Байя, за да осъществим диалог със социални движения и да координираме съвместни кампании, ние, парламентаристи, местни власти и представители на политически движения от различни части на света, желаем да изразим своята дълбока загриженост във връзка с влошаването на  демокрацията и неспазването на човешките права в региона, стигащо дори до превратите в Латинска Америка – в Хондурас, Парагвай, а напоследък и в Бразилия.

Категорично осъждаме убийството на 38-годишната Мариел Франко на 14 март т.г., феминистка и социална активистка, общински съветник в Рио де Жанейро от Партията на социализма и свободата, както и председател на Комисията за разследване на престъпленията на властите срещу млади хора от бедните райони на града. Тази нова проява на насилие има за цел да сплаши хората, но няма да успее.

Отхвърляме злоупотребата с парламентарната власт и със закона, която позволи на реакционните сили да извършат преврат срещу демократично избрания президент Дилма Русеф, както и незаконно да преследват кандидата за президент Луис Игнасио Лула да Силва, стремейки се да отнемат правото на бразилския народ свободно да избере своя държавен глава.

Също така отхвърляме политиките, които противоречат на интересите на хората и потъпкват нормите на демокрацията и които настоящото правителство на Бразилия прилага по отношение на социални права, екологични права, културата, гражданските свободи, демокрацията и човешките права.

Искаме да изразим пълната си солидарност с народа на Бразилия в борбата му за мир, демокрация и прогресивна социална политика.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ ЕС И МЕРКОСУР

Участвайки в срещата на Световния социален форум в Салвадор де Байя, чиято цел е да осъществим диалог със социалните движения и да координираме съвместни кампании, ние се обявяваме против всеки опит за иницииране на Споразумение за свободна търговия (МЕФТА) между ЕС и МЕРКОСУР (Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай).

Считаме за неприемливо сключването на подобно споразумение след преговори на тъмно и без дължимата актуализирана оценка за въздействие и устойчивост. В случай че бъдат пренебрегнати асиметриите, страните от МЕРКОСУР ще бъдат осъдени да зависят единствено от износа на суровини, продукти на агробизнеса, невъзстановяеми енергоизточници, продукти на миннодобивната промишленост, докато Европейският съюз значително би увеличил износа си на промишлени стоки, както и достъпа си до пазара на услуги, обществени поръчки и предимствата си въз основа на правата върху интелектуалната собственост, ограничавайки, между другото, по такъв начин достъпа до лекарства. 

Още повече че това споразумение би ликвидирало стотици малки и средни ферми и у двете договарящи се страни и би довело до унищожаването на повече от 50 милиона хектара дъждовна гора в района на Амазонка, с опустошителни последици за местното население, биоразнообразието и околната среда ‒ фрапиращо нарушение на Парижкото споразумение.

Ето защо твърдим, че никакво споразумение не следва да се подписва, а е необходимо народите на МЕРКОСУР и ЕС надлежно да бъдат питани въз основа на какви споразумения желаят отношенията помежду им да бъдат задълбочавани.

 

ЗА ДОСТЪПА ДО ВОДА КАТО ОБЩЕСТВЕНО БЛАГО

Като парламентаристи и представители на прогресивни и интернациона­листки сили от цял свят, участващи в борбите за правото на достъп до чиста питейна вода и срещу превръщането ѝ в стока за търгуване, ние отново подчертаваме, че човешкото право за достъп до вода е незаменимо като предпоставка за живот в достойнство и мир. То е предварително условие за спазването на други човешки права.

Обединени в глобалното разбиране по отношение на водата, ние считаме, че:

• Водата е общо благо и достъпът до нея е фундаментално, неотменимо човешко право. Водата принадлежи на живите и се управлява от общности, народи и от човечеството и следователно не е стока;

• Управлението и контролът върху водата трябва да бъдат в публичния сектор, който е обществен, социален, с възможност за свободно участие, и не се основава на стремежа към печалба;

• Следва да се осигури солидарност между настоящите и бъдещите поколения, както и между континентите, държавите, регионите, общностите и народите.

Отхвърляме:

• всички форми на приватизация, включително публично-частни партньор­ства, тъй като те систематично водят до увеличаване на размера на таксите, отпадане на клиенти, които не могат да плащат, влошено качество на водата, огромни печалби за корпоративните инвеститори, тайни договори, подкупи и корупция;

• всички модели за развитие на водния сектор, които се основават на комерсиализацията;

• претенциите на мултинационални компании и корпорации за пропуснати ползи и компенсации като незаконни.

Подкрепяме :

• споделянето на опит за създаване на солидарни фондове за финансиране на модели на публично участие, обществено и социално управление (т.е. ре-муниципализация);

• всички борби, движения и правителства, активно ангажирани с реализирането на шестата цел на ООН за устойчиво развитие (Осигуряване на достъп до вода и канализация за всички);

• разработването и прилагането на международен правно обвързващ инструмент по отношение на транснационалните корпорации, най-вече във водния сектор;

• усилията на няколко международни, европейски и бразилски организации  за популяризиране на Алтернативния форум за водата, провеждащ се в Бразилия от 17 до 22 март.

Призоваваме властите, които участват в Световния форум по въпросите на водата, да вземат предвид тази декларация, както и заключенията от Алтернативния форум за водата.

 

СРЕЩУ МИЛИТАРИЗАЦИЯТА И ВОЙНИТЕ

Като парламентаристи и представители на прогресивни и интернационалистически сили, ние заявяваме своята загриженост във връзка с разхищаването напоследък на огромни средства в глобалната вълна на милитаризация и увеличаващи се военни бюджети в много страни по света. Все по-усъвършенстваните оръжия се превръщат в заплаха не само за глобалния мир ‒ те се произвеждат, за да бъдат използвани, но и за оцеляването на планетарната екосистема. Масираната пропаганда, създаваща образа на врага, се разраства във всички точки на света и противопоставя всеки срещу всеки. Ако я нямаше, хората, гласоподавателите, не биха позволили такова развитие на нещата.

Вместо това, тези средства трябва да се използват за създаване на социално и екологично справедлив свят за достоен живот на всички хора на Земята.

 За да го постигнем, трябва да се борим за:

• Преустановяване на всякаква военна пропаганда, която поражда страхове и подготвя за война (наричана „отбрана“).

• Последователно съкращаване на военните бюджети в целия свят до под 1% от БВП.  

• Разпускане на всички военни пактове и съюзи и в крайна сметка завръщане към средствата на мирната дипломация.

 

Източник: https://wsf2018.org/en/english-world-social-forum-2018-declaration-by-parliamentarians-and-representatives-of-political-forces/

 

 

 

„Ние имаме огромно задължение към бъдещите поколения – да им осигурим един по-добър свят. Свят, в който правата на всеки индивид се зачитат. Свят, който се основава на предходни стремежи за добър живот и който позволява на всеки индивид да развие пълния си потенциал. Такъв свят със сигурност е възможен. Благодарение на инициативи като Световния социален форум това ще стане  реалност.“

Нелсън Мандела, ССФ-Мумбай 2004 г.

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук