КАКВИ СА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ НА БСП?

0
147

Проф. д-р Нено Димов  е преподавател в катедра „Социално-икономическа география“ към Факултета по география на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са насочени към социално-икономическа география на България, теоретична география, регионална политика, регионално управление на България. 

 

 На проведените парламентарни избори през април 2021 г. в България БСП получи подкрепа от 480 146 гла­соподаватели или 15,01%.

Краткият анализ на гласувалите за БСП разкрива следната ситуация:

По-голям е броят на гласувалите жени – 264 803, а мъжете са 215 343. Такава голяма вариация по пол има и партия „Има такъв народ“. За другите парламентарно представени партии разликата мъже – жени е по-малка. Необходимо е да се разкрият причините за тази голяма аномалия и да се предприемат конкретни мерки.

Много важна и стратегическа за бъдещето е възрастовата структура на избирателите на БСП. Резултатите са следните (вж. таблицата):

Възрастовата структура на гласувалите за БСП разкрива, че партията е получила доверието на близо 76 хил. гласа от избиратели на възраст до 40 години. Това е най-активното и перспективно ядро от избиратели, към които следва да се провежда системна, целенасочена и конкретна политика на работа. Тази група на БСП ще поддържа влиянието на партията през следващите две десетилетия, тя ще излъчва представителите в органите за управление. Ето защо партийните форми за работа с нея следва да бъдат към разширяване и привличане на повече членове, използването на голям брой експерти при подготовката и утвърждаването на всички инициативи, програмни документи и приемането на решения.

Около 145 хил. са гласоподавателите на възраст между 40 и 60 години, най-представителната група в органите за управление на партията на всички равнища. Те основно са носителите на управленския персонал на БСП в страната. Към тях отговорността е най-голяма и естествено е изискванията да са най-големи.

С най-висок дял от гласоподавателите е възрастовата група над 60 години – повече от половината от получените гласове. Каква политика ще се провежда към тази група – социална, културно-образователна, здравно-функционална, е основен проблем пред ръководството на БСП.

Могат да се направят и други обобщения и конкретни изводи, като основа за целенасочени и справедливи, хуманни политики.

Най-малко гласоподаватели получава БСП от групата на учещите, в сравнение с всички други парламентарно представени партии. Два-три пъти повече са учещите, подкрепили партиите ИТН и ДБ в сравнение с БСП. Очевидно работата на БСП сред учещите е изоставена, неефективна, а получените резултати са главно под влияние на семейни традиции и др.

Много важна и показателна е териториалната структура на гласувалите за БСП по многомандатни райони.

Каква е ситуацията: най-голяма е подкрепата (брой гласували) за БСП в областните градове – 43,0% и малките градове – 30,0%. Намалява подкрепата за БСП в селата (в сравнение с парламентарните избори през 2017 г.) – 17,7%. Следователно потенциалните и реалните гласоподаватели на БСП са в областните центрове и малките градове на страната.

Втората важна особеност е, че над 40,0% от подкрепилите БСП са пенсионери, като техният брой в селата се запазва.

Специален анализ за получените резултати заслужава представителството на партията по многомандатни райони. Например, БСП няма представители от многомандатните райони в Разград и Кърджали, а в 16 МИР-а представителите са по един. Най-нисък е относителният дял на гласувалите за БСП и получили мандат в Народното събрание от МИР ‒ Варна – 11,3%. Малко по-голям е делът на гласоподавателите за БСП в МИР‒ Благоевград – 12,6%, 23-и и 24-и МИР ‒ София, МИР ‒ Търговище и МИР ‒ Силистра. С най-голямо „тегло“ при излъчването на депутати са четири МИР-а – 23,24 и 25 в София и МИР София област. На тях се падат общо 50 мандата. От тях за БСП са 7 мандата – по два в 23,24 и 25. МИР и един мандат в София област. Това е 14,0% от мандатите, близко до дела на гласувалите за БСП общо в страната. 

 

Възрастова група 18 – 29 години –   31 691  гласоподаватели:  6,6%

Възрастова група 30 – 39 години –   44 173                                    9,2%

Възрастова група 40 – 49 години –   68 180                                  14,2%

Възрастова група 50 – 59 години –   76 343                                  15,9%

Възрастова група 60 – 69 години – 124 838                                  26,0%

Възрастова група 70+ години  –             134 921                28,1%

 

https://socialisti.bg/2021/04/какви-са-гласоподавателите-на-бсп/; достъпен на 22.04.2021

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук