ПОЗИЦИЯ НА НС НА БСП ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЖАНЦИТЕ

0
156

 

 

• През 2013 г. повече от 11 500 души са преминали незаконно държавната граница. Някои от тях бягат от кървавия сирийски конфликт и съгласно българските закони и международните ангажименти на страната имат право да получат закрила или убежище в България. В същото време значителна част от прииждащите без разрешение чужди граждани не могат да бъдат определени като „бежанци“ и следва да бъдат третирани като незаконни мигранти съгласно българското законодателство, т.е.  връщани обратно в страните им по произход.

• Рязкото увеличение на навлизащите в страната чужди граждани създаде сериозни трудности.  Причините за това се крият в пълната неподготвеност на страната ни за подобен наплив, въпреки неговата предвидимост с оглед развитието на процесите в Близкия изток и съществуващата Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и бежанците (2011 – 2020).

• В България, подобно на много други държави, пристигането на значителен контингент чужди граждани създаде риск от нарастване на проявите на расизъм, ксенофобия и липса на толерантност.

• В тази сложна обстановка правителството предприе спешни мерки, които вече дават резултат. Засиленият контрол на българо-турската граница чувствително ограничи притока на незаконни имигранти. В резултат на предприетите усилия постепенно се подобряват условията за настаняване на бежанците и тяхното медицинско обслужване. Ускорени са административните процедури по придобиване, съответно отказ за предоставяне на хуманитарен статут и статут на бежанец. Работи се и по отношение на подобряване на ефикасността на мерките за извеждане от страната на незаконно пребиваващи. От началото на годината над 900 чужденци-незаконни имигранти са изведени от България.

• Въпреки това България все още не разполага с необходимите собствени средства и възможности за изграждането на ефективна система за защита и интеграция на търсещите закрила при подобни бежански вълни. Поради това от особено значение за успешното решаване на бежанската криза ще бъде подкрепата от страна на Европейския съюз и от Върховния комисариат за бежанците към ООН.

Вследствие на гореизложеното НС на БСП заявява:

• Българската държава трябва да продължи да предоставя закрила на хора, бягащи от сирийския военен конфликт съгласно международните си ангажименти. Докато пребивават на наша територия, тези хора не бива да стават жертва на дискриминация или на друго нехуманно поведение. В същото време капацитетът на България за прием на бежанци е изчерпан, поради което мерките на правителството за ограничаване на бежанския наплив трябва да бъдат подкрепяни.

• Държавната агенция за бежанците, във взаимодействие с останалите компетентни институции, следва да поддържа в бежанските общежития нормални условия за живот и да работи за гарантиране на основните социално-икономически права, прогласени от Международния пакт за икономически, социални и културни права, на търсещите закрила. Особени грижи българските институции трябва да полагат за децата – бежанци.

• Бежанците, намерили убежище и закрила в страната ни, следва да уважават съществуващия правен ред и да полагат необходимите усилия за интеграция в обществото, на първо място сред които се нарежда овладяването на българския език.

• Обявяваме се за скорошно приключване на въоръжените действия на територията на Сирия и подкрепяме започването на вътрешносирийски преговорен процес. Мирът в Сирия ще позволи потърсилите временна закрила в България бежанци да се завърнат в родината си.

• Настояваме за по-строг контрол на външните граници на държавите членки на Европейския съюз, съответно редуцирането на броя на допусканите незаконни имигранти на територията на Съюза и приветстваме подписването на споразумение за реадмисия между Европейския съюз и Република Турция, като очакваме страните да започнат да действат в съгласие с неговия дух възможно най-скоро.

• Приветства инициативата на Гръцкото председателство да включи въпроса за  справяне с бежанския поток и подпомагане на бежанците сред приоритетите на ЕС и счита, че България следва да вземе активно участие в тези усилия.

 

(Приета с решение на НС на БСП от 21 декември 2014 г.)

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук