НИЕ ПРОМЕНЯМЕ ПАСОК, ЗА ДА ПРОМЕНИМ ГЪРЦИЯ

0
149

Визитна картичка на Седмия конгрес на ПАСОК Атина, 03-06.03.2005 г.
Смелото начало

Политическото движение, основано на 03.09.1947 г. от Андреас Г. Папандреу, се базира на едно просто, но амбициозно виждане, а именно да донесе свобода и равенство за целия гръцки народ, особено за хората в неравностойно положение.

Общогръцкото социалистическо движение (ПАСОК) бързо се превърна в катализатор на радикални промени. Непосредствено след окупацията, гражданската война и диктаторския режим ПАСОК спомогна за преодоляване на историческите разделения, за стабилизиране на демокрацията, за намаляване на социалното неравенство и засилване на чувството за национална гордост.

Развитието на ПАСОК като реформаторско движение бе продължено и от Костас Симитис, който предложи амбициозен план за модернизиране на Гърция за успешно посрещане на новите предизвикателства на глобализацията и европейската интеграция.

Днес, при новото управление на Георгиус А. Папандреу, ПАСОК предприема смели стъпки за реформиране на партийната структура и за актуализиране на политическите приоритети в контекста на новите предизвикателства пред Гърция и глобалния прогресивен дневен ред.

Стабилно наследство

При последователното управление на правителствата на ПАСОК Гърция постигна сериозен прогрес във вътрешен и международен план. Модернизирането на гръцката икономика и публичния сектор подобриха в значителна степен всекидневния живот на гражданите и поставиха основите на развитие на прогресиращо общество с конкурентоспособна икономика. Напредничаво водената външна политика извоюва на Гърция репутацията на уважаван играч и мирен посредник в световен план.

Пионер във външната политика

• Традиционно в периферията на Европа, нашата проактивна външна политика постави Гърция в челото на европейската интеграция.
• Търсейки по-тясно сътрудничество с нашите съседи от Югоизточна Европа, ние подкрепихме усилията им за демократизация, развитие и като краен резултат – членство в ЕС в интерес на регионалния мир и просперитет.
• Чрез предприемане на сериозната инициатива за започване на преговори за членство на Турция в ЕС бе премахнат един дълготраен източник на регионална нестабилност и бе засилен двустранният стокообмен.
• Чрез присъединяването на Кипър към ЕС се гарантира бъдещото развитие на острова и се създадоха предпоставки за разрешаване на проблема с неговото политическото разделение.

Стабилна икономика

• Гърция успешно се присъедини към Европейския валутен съюз през 2000 г.
• През последните 10 години (1994 – 2004) се наблюдава икономически растеж – около 3,5 % на година (общото увеличение на БВП за 1996 – 2004 г. е над 16 % от средното за ЕС)
• Частните инвестиции се увеличиха с 8 % на година за периода 1994 – 2004 г.
• В същото време социалните разходи и програми се увеличиха значително. За периода 1996 – 2001 г. социалните разходи отчетоха най-голямото увеличение от 1981 година насам – 4.6 % от БВП.
• Средното ниво на доходите нарасна, а нивото на заетостта отчете постепенно увеличение.

Значително обществено строителство

В национален мащаб бе осъществено безпрецедентно обществено строителство – от обществения транспорт (летището в Атина, метро, градски железопътни линии, трамваи) до магистралите (Егнатия – Одос, Атики – Одос) и най-големия окачен мост в Европа (РИО-Антирио).

Сигурна Гърция, сигурни Олимпийски игри

Досега се справяхме успешно с борбата срещу тероризма, разбивайки групата “17-и ноември”. Лидерите на групата бяха заловени и осъдени през 2003 г.

Бляскаво бъдеще

В нашите усилия за промяна на политическото пространство през ХХI век и за съживяване на доверието между партията и гражданите, ние реформираме ПАСОК структурно и политически. Правим нашето движение по-всеобхватно и по-прозрачно посредством развитието на нова култура на пряката демокрация.

Отворена партия за отворено общество

Предприехме серия от новаторски мерки за стимулиране на по-широкото участие в процеса на вземане на решения чрез ангажиране на членовете и съмишлениците в съществуващия процес на диалог и дебати. Той включва:

• Институционализиране на директния избор на председателя на партията от страна на всички граждани. Първият директен избор от този род привлече повече от 1 милион гласоподаватели.
• Насърчаване на равнопоставеността на половете с утвърждаване на минимум 40 % жени във всички партийни звена.
• Обновяване на партийното ръководство с въвеждане на минимум 20 % нови делегати във всички партийни звена.
• Създаване на Образователен институт, който да информира широката публика за възможностите за засилване на сътрудничеството между партията и обществото.
• Създаване на Обмудсман за членовете и съмишлениците на партията.
• Създаване на възможно най-интерактивното електронно общуване с цел засилване на прозрачността и участието.
• Разработване на открити методи за обсъждане между партийните членове и съмишленици и начало на продължителен диалог с гражданските асоциации. В този контекст провеждаме и вътрешни референдуми по важни въпроси като социалното осигуряване, образованието и здравеопазването.
• Разширяване на партийното членство сред имигрантите.

Политически приоритети за ХХI век

Ние променяме нашата партия на основата на засилена прозрачност и задълбочаваща се демократизация, така че днес успешно да можем да се обърнем към проблемите на гръцкото общество.

Ние работим със социалдемократически движения и многостранни институции в Европа и в света, за да може да решаваме заедно глобалните проблеми. Политическите ни приоритети за Гърция през ХХI век са:

• Намаляване на бюрокрацията и държавната намеса за засилване на частната инициатива и чуждестранните инвестиции.
• Повишаване на прозрачността и борбата с корупцията, създаване на механизми за контрол с цел осигуряване на по-голяма отчетност на всички институции.
• Реформиране на земеделския сектор за подобряване на качеството, предприемачеството и устойчивостта.
• Упражняване на проактивна и основана на мултилатерализма външна политика.
• Защита на човешките права и социално сближаване.
• Насърчаване на образователни реформи, включително и създаване на недържавни университети, които да посрещнат новите нужди на конкурентния трудов пазар.
• Организиране на ефективно управление на миграцията и интеграцията на мигрантите.
• Защита на околната среда и на природните ни ресурси чрез “зелено развитие и дипломация”.
• Засилване на сътрудничеството между поколенията.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук