СУВЕРЕННА БЪЛГАРИЯ В СУВЕРЕННА ЕВРОПА?!

0
172

 

Георги Пирински е главен редактор на сп. "Ново време"

 

Драги читателю,

 

Изключителните предизвикателства, пред които днес се изправя Европейският
съюз, пораждат сериозна дискусия за суверенитета на отделните държави в контекста на членството им в Съюза. Става въпрос за това кой ще предложи верния отговор на все по-остро налагащата се необходимост Европейският съюз да се преобразува из основи, като се преоснове върху нов баланс между суверенното право на отделните държави да провеждат политика, отговаряща на реалните условия и приоритетни проблеми във всяка една от тях, и съблюдаването на общите цели, принципи и норми на ниво Съюз.

Дали този отговор ще бъде по посока на все по-крайния национализъм, който се представя за здравословен консерватизъм, или ще намери израз в развитието и утвърждаването на солидарното начало на широка демократична основа като база на суверенитета в политическия живот в отделните държави и в ЕС като цяло? Въпрос, който предстои да заеме централно място и на предстоящите избори за Европейски парламент през май следващата година.

Нека при това неувяхващото идейно наследство на Карл Маркс, отразено и в богатството от материали в настоящия брой, присъства в разсъжденията ни по тази и другите актуални теми на нашето време като незаменим подход за разкриване същината на процесите, прекрояващи света днес, и за намиране на верните решения за ново утвърждаване на извечните идеали и ценности на свободата, равенството, справедливостта и солидарността.

Нека също наново осъзнаем дълбоко демократичната и социална същност на Конституцията на Република България, приета от Седмото Велико народно събрание на 12 юли 1991 година незаменимата основа за напредъка на България и в коренно изменящите се реалности на съвременния свят, именно като република с парламентарно управление, еманация на народния суверенитет!

 

Георги Пирински

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук