33 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

0
791

На 3 април 1990 г. партията, стигнала сто годишнината  от основаването си, прие новото си име – Българска социалистическа партия, утвърдено с решение на Висшия съвет на партията на тази дата.

Този акт бе резултат на дълбоките процеси, протекли на всички нива на партията в месеците, последвали промяната от 10 ноември 1989 г. и довели до решенията на ХІV извънреден конгрес в началото на февруари 1990 г. С Манифеста за демократичен социализъм, новият устав и организационни структури, приети на него, Конгресът  всъщност се превърна в преучредителен за партията като демократична политическа сила, носител на каузата на социализма в бурно трансформиращия се  обществено-политически живот на страната.

Съвсем естествено бе да възникне и въпросът за името на партията, което да отрази новите принципи и политика за нейното утвърждаване като водеща политическа сила в новите условия. За отговор на този въпрос, на 27 февруари 1990 г. новоизбраното Председателство прие решение за подготовката и провеждането на общопартиен референдум по въпроса за смяната на името на партията. Съгласно отчетените месец по-късно резултати, 86,71 на сто от участвалите в допитването подкрепиха предложението тя да приеме името Българска социалистическа партия.

Както бе отбелязано в Политическото обръщение на Висшия съвет от 27 март с.г., „Преименуването на партията от БКП на БСП не беше формален акт на промяна на името, нито резултат на външен или вътрешен политически натиск… с преименуването си тя заяви намерението си да се развива като политическа формация, която да продължи да играе активна роля в по-нататъшната трансформация и модернизация на страната.“

Следните данни са красноречив израз на ефекта от тези коренни преобразувания на партията, намерили отражение и в смяната на нейното име. За 60 дни – в периода от 1 април до 1 юни 1990 г., нови  24 804 души пожелаха и станаха членове на БСП, от които 13 210 жени. Същевременно, през същия период партията напуснаха 5484 души. От началото на 1990 г. новите членове на БСП бяха общо 33 884 души, или почти два пъти повече, отколкото за цялата предходна 1989 г. Както отбеляза навремето „Дума“ от 8 юни 1990 г., като се има предвид, че на 1 април 1990 г. БСП е наброявала 986 434 социалисти, може да се предположи, че милионният член на партията е бил приет в седмицата след 24 май.

Нов категоричен израз на енергията, заложена тогава в обновителните процеси в партията, стана силната предизборната кампания и абсолютната победа на БСП на изборите за  Великото народно събрание от м. юни 1990 г. без аналог в останалите бивши социалистически страни. Тази победа осигури в крайна сметка и приемането, година по-късно, на новата демократична Конституция на Република България.

Заслужава си днес, от разстоянието на изминалите оттогава 33 години, не само да си припомним, но и отново да осмислим цялото значение на новото начало, което тогава бе заложено като необходимата основа, на която партията да отстои правото си да бъде носител на нужното на страната развитие в новия свят на коренни преобразувания.

Както и да си дадем пълна сметка за цялата поредица причини през изминалите години и десетилетия, които днес я отпратиха на незавидното периферно място в политическия живот на страната. Примерът от 1990 година ни предизвиква и задължава да намерим пътя за нов старт на партията, който наново да спечели доверието на българските граждани като нужната и полезна на страната политическа формация!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук