ЗА МИР, СОЦИАЛНА И КЛИМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ – 6-И ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ЛЕВИ, ЗЕЛЕНИ И ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ, Атина, 21-23 октомври 2022 г.

0
1085

ЗА МИР, СОЦИАЛНА И КЛИМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ

ЗА 6-ИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ЛЕВИ, ЗЕЛЕНИ И ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ
Атина, 21-23 октомври 2022 г.
 
От 21 до 23 октомври 2023 година в столицата на Гърция Атина се състоя 6-ия Европейски форум на леви, зелени и прогресивни сили – тридневна среща на широк спектър партии, движения и неправителствени организации от лявото и екологично-ангажираното политическо пространство. Във Форума взеха участие не само европейски формации, но и представители от Африка, Близкия изток и Латинска Америка.
Централно събитие на Форума стана политическата среща на ръководители на представените формации под председателството на Пиер Лоран (координатор на Европейския форум) и с участието на Алексис Ципрас (президент на СИРИЗА –ПА, Гърция); Йоланда Диас (министър на труда и социалната икономика, Испания) /видео/; Хайнц Биербаум (председател на Партията на европейската левица) Аурели Труве (президент на парламентарната група на NUPES, формирана под ръководството на Жан Люк Меланшон, Франция) /Zoom/; Мери Лу Макдоналд (президент на Шин Фейн)/видео/; Мартина Андерсън (представител на Шин Фейн за Европа, Ирландия); Удо Булман (ЕП, СПГ, СиД); Анна Пик (Национален секретар, отговарящ за сектор Европа, Социалистическа партия, Франция); Стефанос Стефану (генерален секретар на AKEL, Кипър).
Основни послания от форума станаха необходимостта от широко взаимодействие между различните представители на леви, екологични и прогресивни среди и формации за успешно противопоставяне срещу нарастващата заплаха за демокрацията и жизнените интереси на работещите хора от страна на фашистки и крайно десни сили, както и настоятелната нужда от широка мобилизация за решителни действия в отговор на кризисните предизвикателства на съвременния свят.
Налагащите се компромиси за постигането на подобно взаимодействие между доста разнородни политически формации намериха отражение в текстовете на приетата Заключителна декларация. Това се отнася особено за квалификациите относно  конфликта в Украйна.*

* Виж още

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
НА 6-ия ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ
НА ЛЕВИТЕ, ЗЕЛЕНИТЕ И ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ
 
Атина, 2022 г.

Народите на Европа страдат от продължаваща криза, водеща до влошаване на качеството на живот на хората и до накърняване на техните социални, граждански и трудови права. Тази криза също така изпълва бъдещето с неизвестност и поражда ситуация на лична и колективна несигурност. Без позитивни и демократични решения, основани на солидарността, тази тревога за бъдещето ще осигури благоприятна почва за фашизъм и за политически коалиции под влиянието на крайната десница. Левите, зелените и прогресивните сили носят отговорността да водят пътя чрез демократични политически алтернативи.

  1. Длъжни сме да осигурим отговор на кризата, който да не позволи работническата класа и по-малко облагодетелстваните в обществото да заплатят за експлоатацията на икономиката от неолиберализма за сметка на работещите хора. Настоящата икономическа ситуация е резултат от провала на неолиберализма да реши икономическите проблеми в полза на работещите хора. Ето защо ние осъждаме факта, че от началото на пандемията бяха създадени нови мултимилионери, докато всеки ден все повече хора изпадат в бедност.

Милиони работници изживяват безпрецедентна криза на удовлетворение от работата си; дерегулацията на пазара на труда и липсата на справедливо трудово законодателство достигат безпрецедентни нива. Вместо да бъдат подкрепяни, твърде често синдикалистите биват репресирани. Заедно с всички европейски профсъюзи ние подчертаваме необходимостта от план за спиране на повишаването на разходите за живот, за изграждането на социално развита икономика, която да отговаря на потребностите на работещите хора.

   1. Пандемията от Covid-19 ни показа, че „човешката сигурност“ се основава на посрещането на всички основни потребности: жилище, храна, достоен труд, питейна вода и, разбира се, социална защита и система на обществено здравеопазване и обществени услуги. Това са единствените гаранции, че извънредната климатична ситуация, социалните неравенства и защитата на човешките права ще намират необходимите решения.

Остротата на климатичната промяна изисква и стратегическо планиране от страна на институциите, правителствата и обществото като цяло за незабавен отговор за необходимия преход. Тя представлява една от най-големите заплахи за човечеството и отговорът трябва да включа истинска енергийна революция и нов модел на устойчиво развитие и устойчив живот.
В настоящата ситуация трябва да ускорим европейските усилия за намаляване на външната зависимост от изкопаеми горива и да ускорим прехода към зелена енергия.

    1. Пандемията от Covid-19 за пръв път доведе до промяна във фискалната политика на ЕС. Действието на Пакта за стабилност и растеж /ПСР/ бе преустановено и бяха възприети инструменти за колективен отговор, които направиха възможно ЕС да получи заеми от капиталовите пазари. Тази стъпка не следва да се разглежда като изключение или като просто временно прекъсване на доминиращите неолиберални политики. Ние обединяваме сили да се борим за премахването на ПСР и за замяната му с нов модел на икономическо управление за ЕС, основан на устойчивото развитие и социалната и климатична справедливост.
     1. Ние осъждаме незаконното нахлуване на Русия в Украйна, което провокира война, която въвлича Европа и останалия свят в ситуация с непредвидими последици. Ето защо още веднъж заявяваме, че осъждаме руското нахлуване в Украйна.

Считаме неспособността на Европейския съюз да наложи спазването на споразуменията от Минск за сериозен проблем и изразяваме нашата най-дълбока солидарност с украинския народ, който страда от опустошителните последици от конфликт, който продължава повече от 8 години и който се влоши с руската инвазия.
Изправени пред тази драматична ситуация и други конфликти по света, ние също така потвърждаваме, че решението не е да продължим по пътя на нарастваща конфронтация между свръхвъоръжени военни блокове.
Имайки предвид сегашната ситуация, ние призоваваме за прекратяване на огъня при зачитане на международното право. Войната не може отново да се превърне в средство за разрешаване на конфликти. Ние призоваваме Европейския съюз и останалата част от международната общност да се възползват от всяка потенциална възможност за последователно прилагане на дипломатически средства, за да се гарантира зачитането на международното право и сигурността на всички държави в региона и в Европа като цяло, като същевременно намират реализация стремежите на всички народи за справедлив и траен мир.
За тази цел ние призоваваме за провеждане възможно най-скоро на международна конференция под егидата на ООН, която за обсъди проблемите на колективната сигурност и разоръжаването в Европа в съответствие с принципите на Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта. Тази конференция следва да съгласува модел на споделена сигурност за 21 век и да открие път към модел на споделена континентална сигурност.

Участниците в 6-ия Европейски форум в Атина настояват културата да не се превръща в инструмент на войната, а да служи за изграждане на мостове като гаранция за мир и приятелство между народите. Ние също така изразяваме пълната си солидарност с артисти, които са подложени на репресии поради това, че смело се противопоставят на войнолюбиви политики.
ЕС трябва да противодейства на милитаризацията, която подхранва порочния кръг от конфликти и войни. Вместо това, бюджетните разходи на ЕС  за отбранителната промишленост трябва да бъдат насочени към мирно и устойчиво индустриално развитие, което гарантира работни места и достоен стандарт на живот. Тази индустриална политика трябва да гарантира декарбонизацията на нашата икономика, за да защити бъдещето на планетата и биологичното разнообразие. Мащабните инвестиции в общественото образование, изкуството и културата също са от съществено значение.

     1. Начинът, по който страните от ЕС посрещнаха милиони украински бежанци трябва да служи като пример за радикална промяна в миграционната политика. Ние призоваваме ЕС спешно да приеме пакт за миграцията и убежището, основан на принципите на солидарност и споделена отговорност. Пактът трябва да гарантира, че управлението на бежанските и мигрантските потоци се извършва в пълно съответствие с правата на човека и международното право, че има справедливо и пропорционално разпределение на мигрантите в ЕС с механизми за преместване и че държавите-членки на границите на ЕС не се превръщат в пазачи на една крепост Европа.

Успоредно с това ЕС  следва да се съсредоточи върху справянето с първопричините за миграцията, разбиването на мрежите за трафик на хора, противопоставянето на експлоатацията на мигрантите за политически цели и установяването на стабилни програми за презаселване в ЕС и в страни на произход и транзит.

     1. Ние осъждаме последиците от тези кризи и войни върху жените, които винаги първи понасят последиците от тях. Нуждаем се от феминистки отговор, за да отхвърлим патриархалната система, да изкореним сексисткото и сексуалното насилие и да постигнем истинско равенство за цялото човечество.
     1. Както и в предишните периоди на капиталистическа криза, фашистките тенденции и партии стават все по-силни. Тази тенденция се задълбочава от регресивните политики на неолиберализма.

Настъплението на фашизма в Европа трябва да ни накара да се замислим самокритично върху нашата неспособност да накараме младите хора да осъзнаят ужаса на тази идеология. Вместо това трябва да предложим силен, директен и жизнеспособен отговор, способен да оспори възхода на фашизма в общностите на работническата класа. Това показва още веднъж, че единството и сътрудничеството между прогресивните сили са по-важни от всякога. За да отблъснем тези сили на омраза, имаме нужда от леви, зелени и прогресивни сили, които да работят заедно за нови политически отговори за нашите демокрации и нашите общества.

     1. Ние призоваваме за мир на Балканите и в Източното Средиземноморие, както и за зачитане на международното право и на суверенитета и суверенните права на всички държави в региона. Ние осъждаме ескалацията и заплахите от страна на турското ръководство срещу Гърция и Кипър. Ние осъждаме настоящата окупация на северната част на Кипър и призоваваме за възобновяване на преговорите между двете общности под егидата на ООН, за да се намери всеобхватно решение въз основа на резолюциите на ООН. Ние подчертаваме необходимостта от зачитане на върховенството на закона и правата на човека в Турция.

Ние категорично осъждаме натиска на Турция върху демократичната опозиция, на първо място Народнодемократическата партия (HDP); призоваваме Турция да изпълни решенията на СЕ  и ЕСПЧ и категорично отхвърляме политически мотивираните опити за забрана на НДП(HDP). Изразяваме пълната си солидарност и подкрепа на ръководените от жени кюрдски борби в Сирия и Иран – с мотото Джин, Джиян, Азади!
След Брекзит мирният процес в северната част на Ирландия е изложен на повишена заплаха. Ние осъждаме всички действия за подкопаване на Споразумението от Разпети петък и призоваваме за уважение към мирния процес и неговите институции. Ние отчитаме нарастващите искания за обединение на Ирландия, както е посочено в Споразумението от Разпети петък и необходимостта от Гражданско събрание, което да планира и подготви конституционните промени в Ирландия.

     1. Този форум призовава прогресивните, зелените и левите сили в Европа да подкрепят прогресивните правителства в Латинска Америка, които се борят за регионална интеграция, за да подобрят качеството на живот на своите народи и сложат окончателен край на неоколониалната експлоатация на ресурсите и богатствата на континента. Ние осъждаме всички видове едностранни принудителни мерки, по-специално икономическото, търговско и финансово ембарго с екстериториални последици, което поредните администрации на САЩ наложиха на Куба в продължение на повече от 60 години, незаконно и в противоречие с цялото международно право.

Африка, която вече е изправена пред неолиберален хаос, страда от пълното въздействие на пандемията от Covid-19, войната в Украйна и изменението на климата. Форумът се застъпва за анулирането на дълга, който представлява капан за африканските страни, за предприемането на мерки за борба с последиците от изменението на климата; за разрешаване на социално-икономическите проблеми /енергийни кризи, здравеопазване, недохранване, младежка безработица и др./. Форумът подкрепя демократичните и прогресивни сили, изправени пред възхода на авторитаризма, мракобесието и репресиите на диктатурите.
Подкрепяме борбата на палестинския народ за прекратяване на окупацията, като и борбата на сахарския народ, който има право на самоопределение, както е признато от ООН.
В същото време ние потвърждаваме нашата солидарност и участие в борбите за по-голяма социална справедливост, водени от хора по света.

Въз основа на критичния анализ на настоящата ситуация в Европа и в света, този 6-ти Европейски форум на левите, зелените и прогресивните сили предлага план за действие за 2022-2023 г., който  включва следното:
1/ – Мобилизирайте се за 8-ми март и през цялата година, за да се противопоставите на патриархата като идеология, която експлоатира, наказва и репресира жените. Стремим се да превърнем 2023 г. в година на борба за правата на жените, особено тези, които са пряко засегнати от война и икономическа криза.
2/- Подкрепете всички демонстрации/протести, по-специално тези, организирани от различните европейски профсъюзи, за защита на покупателната способност на европейците и за намиране на изход от кризата в общ интерес. Ние също така подкрепяме организирането на петиции до Европейския парламент, националните парламенти и правителствата, настояващи за всички необходими и незабавни мерки за гарантиране на сигурността по отношение на енергията, храната и жилищата за всички европейски граждани през предстоящата зима. Трябва да се ангажираме с всички граждански организации и инициативи, които се борят срещу бедността, недохранването, липсата на жилище и наркоманията, за да облекчим страданията и да изкореним причините за тези кризи.
Подкрепяме борбата за унифицирането на минималните работни заплати, минималните доходи и трудовото законодателство.
3/- Подкрепяйте и насърчавайте всички решения за справедлив климатичен преход, основан на солидарност, за защита на планетата и благосъстоянието на работниците и гражданите. Това включва участие в алтернативните действия около COP 27.
4/- Подкрепете демонстрации/протести, които се организират за защита на бъдеще на мир и напредък за цялото човечество, в хармония с планетата, подкрепящи кампании за ядрено разоръжаване, по-специално за подписването от максимален брой държави на Договора за забрана на ядрените оръжия (TPNW).
5/- Предложете на фондации, мозъчни тръстове и групи за съхраняване на паметта да организират семинар за преоткриване на европейското демократично наследство. Това е необходима част от борбата срещу фашизма. Ние се стремим да направим 8 май /Деня на победата над нацизма/ ден на протест в нацистките концентрационни лагери, посветен на борбата срещу фашизма и крайната десница.

Ще бъде създадена специална работна група, която да поеме отговорността за изпълнение на плана за действие.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук