ЛЕВИЦАТА! За социална справедливост и мир! За преодоляване на неравенствата!

Конференция на Обединената Левица, Пловдив, 19 януари 2023 г.

0
1222

 

Координационният съвет на Обединената Левица бе организатор на проведената на 19 януари 2023 г. в Пловдив конференция на тема „ЛЕВИЦАТА!“. Тя бе замислена и проведена като продължение на Кръглата маса  „Лява България – идеи, политики, перспективи“, състояла се на 29 ноември 2023 г. в София. Целта на организаторите – представители на БСП и на широк спектър от леви формации, бе да се намери работеща формула за единение на сродни партии, граждански организации и ярки личности, които в дух на демократичен и експертен дебат да формулират отговор на въпроса – Как Левицата в България да реагира на тежките политически предизвикателства през 2023  година?


Предварителната подготовка на конференцията  предвиждаше дискусията да протече в два основни панела:
-Къде се загуби Левицата в България? Какви идеи и демократични принципи да бъдат поставени  в основата на единението на лявото?
-Виждания за секторни политики. Какъв е левият поглед за преодоляване на неравенствата и гарантиране на справедливостта?
Повече от 200 души, членове и сим­патизанти на леви пар­тии и организации се събраха в залата на  Гранд-хотел „Пловдив“. Конференцията бе открита и модерирана от Костадин Паскалев. В дискусията взеха участие Петър Витанов, Татяна Дончева, Мая Манолова, Румен Петков, Александър Томов, Симеон Славчев, Валери Жаблянов и др.
Поради продължилата по-дълго от планираното дискусия по проблемите от първия панел на конференцията, бе решено тя да приключи след приемането на предложеното от името на Координационния съвет Обръщение към делегатите на 50-ия конгрес на БСП. Работата по проблемите от втория панел ще продължи до края на януари в групи по секторните политики, в които ще участват представители на всички партии и организации, ангажирани с процесите на единение на левицата.


Тук публикуваме встъпителното слово на Костадин Паскалев и Обръщението към делегатите на 50-ия конгрес на БСП. Пълният видеозапис на конференцията може да бъде видян на адрес  https://www.twitch.tv/videos/1711925478 /НВ/

 

КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ
Уважаеми дами и господа, скъпи приятели,
България преживява каскада от кризи – здравна, социална, енергийна , военна, политическа, които идват като финал на едно загубено за развитието на страната десетилетие на стопански застой, демографски срив, институционален разпад.
Част от общата политическа криза е и кризата на българската левица, изразяваща се в четири поредни катастрофални изборни поражения и стряскаща загуба на доверие на традиционните избиратели на Левицата.
Водени, от желанието да възстановим доверието на избирателите или да изградим ново, проведохме първата си среща на 29.11.2022г. в НДК, София – „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ – идеи, политики, единение”. На тази среща стигнахме до разбирането , че

  • Левите сили в България изоставиха дебата за ценностите и идеите на социализма;
  • Сериозните и дългосрочни програми отстъпиха място на модерния краткосрочен политически ПР и дребнав популизъм, на произвеждането на политически тези и послания „за бърза консумация“;
  • Бъдещето на лявото в България зависи от способността на хората с леви убеждения да надмогнат собствените си ограничения и да покажат ясно съзнание за отговорността пред страната ни;
  • Дебатът за бъдещето на лявото е дебат за бъдещето на България. В рамките на този диалог мислещите хора с леви убеждения трябва да дадат отговор и да предложат решение на основните проблеми на българското общество, както и да посочат пътищата за решаването на тези проблеми.
  • Всичко може да бъде постигнато при условията на равнопоставен диалог.

Приехме съвместно обръщение до социалистите, хората на лявата идея, гражданите: НАШАТА КАУЗА Е СОЛИДАРНОСТТА! , информирахме ръководството на БСП за проведената среща и приетото обръщение, а членовете на НС на БСП направиха предложение с проект за решение до НС на БСП за начало на процеса за създаване на Ляво обединение. Създаден бе и Координационен съвет за институционална подкрепа на процеса на обединението. Днес провеждаме втората си публична конференция: ЛЕВИЦАТА!, при следния ред:

  • Идеи и демократични принципи – основа на единението на лявото. Предизвикателствата пред левите сили в Европа – пътят към мира и социалната справедливост.
  • Секторните политики на левицата. Левият подход към реформите за преодоляване на неравенствата и гарантиране на справедливостта.

Три са основните цели на днешната конференция:

Първата цел: Приемане на основните принципи и идеи за постигане на лявото обединение, по които безспорно имаме съгласие:
 
Принципи:
Първо, да се укрепи колективното начало и демократизма в начина на вземане на решения по всички въпроси т.е. да се преодолеят авторитаризма и вождизма. Левите политически субекти не следва да копират практиките на десницата в България и да заменят вътрешнопартийната демокрация с авторитарен централизъм.
Второ, да се запазят традициите на перманентен пряк диалог с активистите и симпатизантите на левицата, както и равнопоставен с всички леви формации и структури. Левите политически субекти са масови – поддържат сложна организационна структура и механизми за участие и вземане на решения на всички нива. Лявата политика не може да се прави като монолог през медиите, а изисква перманентна обратна връзка, стимулиране на гражданската активност и политическото участие, социализация и мобилизация на възможно най-широк кръг от хора.
Трето, да се постави в центъра ефективността, а не ефектността. Да се търсят и реализират реални действия, а не политически ПР. Лявата политика изисква разобличаване на десните методи за политическа манипулация, а не подражателски усилия за тяхното прилагане от уж леви позиции. Лявото трябва да дава съдържание, а не да бъде фасада.

Идеи:
Първо, левицата трябва да постави в центъра на своята политика отговора на въпроса за социалната си база и защитата на интересите на тази социална база. Хората на труда и особено хората на наемния труд трябва да бъдат в центъра на лявата политика. Лявата политика изисква и задължава да се работи за социална интеграция на всички малки групи в неравностойно положение, но задължително условие, за да бъдат решавани и техните проблеми е провеждането на политика в интерес на движещата, градивната сила в обществото – хората на труда.
Второ, лявата програма за ускорено икономическо развитие трябва да включва ясна стратегия за модернизация на индустрията, селското стопанство и услугите, за качествена промяна, при която пазарът и конкуренцията да повишават жизнения стандарт на всички, а не на малцина. По-голямото производство да води до по-високи заплати, а не само до печалби, лихви и ренти.
Трето, лявата политика за преодоляване на демографската криза трябва да надмогне палиативните мерки и да инвестира в младото поколение т.е. перспектива за образование, житейска реализация, възможности за придобиване на жилище и отглеждане на деца, за създаване на семейство.
Четвърто, разписаният в конституцията идеал за демократична, социална и правова държава може да се реализира на практика само чрез преодоляване на много видове неравенства. Големите имуществени неравенства винаги и навсякъде водят след себе си неравенства в гражданските права и свободи, неравенство в достъпа до образование и здравеопазване, неравенство в достъпа до информация и медийна трибуна, неравенство в достъпа до правосъдие.
Борбата с неравенствата изисква, както справедлива данъчна политика, така и целенасочени институционални усилия за осигуряване на равни шансове за достоен живот на всички граждани не само в различните сфери, но и в различните региони на страната. Това означава:

  • Образователна система, която да осигурява на всички граждани и навсякъде в България равен достъп до образование и продължаващо такова през целия живот. Всяка прогресивна политическа сила мисли не за следващи избори, а за следващите поколения. За бъдещето ни са необходими образовано младо поколение, добри учители, стабилни учебни програми и достъпни и качествени учебни помагала.
  • Здравна система, за която животът и здравето на гражданите ще е ценност, вместо да са средство за печалба от клинични пътеки, и да осигурява качествени здравни грижи във всеки регион на страната, а не само в няколко големи града. Здравните заведения, ползващи публични средства, осигурят профилактика, безплатно медицинско обслужване и грижи на осигурените лица. Повишаване на капацитета на спешната и доболнична помощ и гарантиране на дейността на общинските болници.
  • Укрепване на българската държавност! Недопускане на конституционна подмяна. Рестартиране на процеса на децентрализация на управлението за реално овластяване на гражданите и местните власти. Второ ниво на местно самоуправление. Независима и справедлива съдебната система, Съвет за съдебна реформа.

Пето, основна характеристика на лявата политика на XXI век е борбата за чиста природа – чиста земя, чиста вода, чист въздух. Справедлив Зелен преход. Мерки за трансформация на икономиките на приемлива социална цена. Енергийна и национална сигурност за България. Развитие на газопреносната мрежа, ядрената и зелена енергетики.
Шесто, България – фактор на мира, сигурността и сътрудничеството на Балканите и в Черноморския регион. Като страна с отворена икономика в невралгичен геостратегически район, България е длъжна да преосмисли своите място и роля в новия свят. Необходими са нови пътища и подходи за сигурност и сътрудничество, въз основа на основополагащите принципи и норми на Устава на ООН, а не мащабна милитаризация на международните отношения. Ние сме против войната! Искаме незабавно прекратяване на военните действия и преговори за мир! Историческото предизвикателство пред страната ни днес е да се заяви като носител на тази спасителна кауза
Седмо, европейската политика на Левицата трябва да отстоява задълбочаване на интеграцията при зачитане равните права на всички държави членки. Европейският съюз трябва да води активна политика за преодоляване на диспропорциите в развитието между държавите в Европа, да реформира общата селскостопанска политика и еврозоната, да акумулира ресурс за така нужната обща индустриална политика, без която зеленият преход няма да бъде възможен.

Втора цел: Създаване на съвременна лява програма за бъдещето на България.
Такава програма може да бъде само резултат на сериозно политическо и организационно усилие, на дебат, в който да се включат възможно най- широк кръг хора с леви убеждения от цялата страна.
Три десетилетия след началото на прехода България е най-бедната държава в Европейския съюз, със слаба и бавно развиваща се икономика, в демографска криза, със свиващ се човешки потенциал и капитал, ерозиращи институции и социални системи.
Родината ни има нужда от ново възраждане. Левицата на XXI век трябва да има ясна визия за това как трябва да изглежда високотехнологичната българска икономика на XXI век, как можем да тръгнем по пътя на нейното създаване и развитие.
Една такава икономическа база ще постави изисквания към другите обществени сфери и системи – образователна, здравна, културна, институционална, правна. Модерната икономика неизбежно ще изисква модерна държава, осигуряваща високо качество на живот за мнозинството, за хората на труда, а не само за малка група олигарси, за едрия капитал. Тази държава неизбежно ще бъде справедлива, социална и правова.
Втората част на днешната Конференция е посветена на тази цел. Нека имаме съзнанието, че това е само началото.

Третата цел: Създаване на правна основа за реализация на лявото обединение.
Очевидно още на 29.11.2022г. имаше различни позиции по реализацията на лявото обединение и никакво съмнение в аргументите за създаването му.
Считам, че е добре да се обсъди още днес и евентуално приеме формулата: КОАЛИЦИЯ: ЛЕВИЦАТА!
Ако това предложение се приеме, да се възложи изготвяне на проект на коалиционно споразумение на Координационния съвет.

Уважаеми колеги,
Бъдещето на България зависи от развитието на убедителна лява алтернатива, за да изведе родината ни от политическата криза, до която ни докара дясната безпътица в управлението. Дебатът за това бъдеще трябва да започне веднага – да си подадем ръка и да го направим заедно.

 

ОБРЪЩЕНИЕ
към делегатите на заседанието на 50-ия конгрес
на Българската социалистическа партия, София, 11 февруари 2023 г.

Уважаеми делегати на 50-ия конгрес на БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ!
През месец ноември 2022 г. започна процес на широка идейна дискусия на представители на БСП, други леви партии и граждански организации, на синдикалисти и на леви интелектуалци, чиято голяма и стратегическа цел, чиято мисия с историческо значение за България е ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЛЕВИЦАТА!
За нас, участниците в Конференцията „Левицата!“, обединението на левите сили не може и няма как да бъде във вреда на БСП!  Обединението трябва да даде надежда на споделящите левите ценности български граждани за нова енергия и перспектива на лявото, за спешно и ефективно решаване на най-острите социални, икономически, политически и духовни проблеми на днешна България, достигнала след 33 години на дясна неолиберална политика до критични нива на социално неравенство.
Обединението на Левицата е ЗА принципно нови, смели и решителни леви политики, които да преобърнат пагубната тенденция България да е най-бедната страна в ЕС, страната с крещящи неравенства, с най-голям брой работещи бедни и бедстващи пенсионери, с младо поколение, което напуска Отечеството в търсене на спасение от мизерията и липсата на перспективи. Страната с най-високи нива на корупция по високите етажи на властта, с критична липса на върховенство на закона, със здравеопазване, превърнато в търговия. Тези проблеми изискват ясни решения, които могат да станат реалност само чрез единно, силно „Ляво Обединение“, което да стане водеща парламентарна сила, а не  брошка на ревера на статуквото и част от миманса на прехода.
Нашата цел е РЕСТАРТ НА прокламираната в Конституцията СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА, а пътят е ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛЕВИЦАТА! Ляво обединение, което не е срещу БСП, нито зад гърба на най-старата и масова социалистическа партия у нас. То може да се случи само чрез единодействието, труда, ентусиазма и вярата на всички леви хора – социалисти, социалдемократи, комунисти, еколози, на синдикатите, кооперациите, на левите граждански и патриотични организации, на милионите социално мислещи хора, които да върнем към правенето на политика и отстояването на принципи – с общи идеи, колективен дух и силна вяра!
Вярваме, че социалистите са естествена и неотменима част от процеса, целите и политиките на Обединената Левица. В подадената ръка днес е нашата сила утре! Обновлението на БСП е задължително условие за възстановяване силата на партията, която трябва да загърби натрапения вождизъм, да бъде прекратена изтощителната вътрешнопратийна война, да възстанови принципа на демократичното единство.
            Обединената Левица е пътят: Днес е времето! Утре ще бъде късно!
 
                                                                              Конференция на Обединената Левица

Пловдив, 19 януари 2023 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук