СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА – УСТОЙЧИВ МОДЕЛ В ИНТЕРЕС НА РАБОТНИЦИТЕ? За проекта

Съвместен проект на Фондация „Солидарно общество“ и Списание „Ново време“ през 2023 година

0
659

 

 

 

 

Дискусионният  характер на темата на проекта се обуславя преди всичко от пряко произтичащите от нея въпроси – какво имаме предвид под „социална държава“; какво разбираме под „устойчив модел“ по принцип и във връзка с даден вид  социална държава; какво представлява „интересът на работниците“? Но и отвъд тях – кои собствено са „работниците“ в днешното всеобхватно дигитализиращо се общество; какво е бъдещето на труда, както и на капитализма?

План-схемата на проекта обхваща провеждането на три работни дискусии:
Възникване и развитие на социалната държава
Приоритети на политиката за социална България
Социалната държава на местно равнище,
които да бъдат последвани от заключителна конференция по темата на проекта.

През първото шестмесечие на 2023 г. се състояха съдържателни дискусии по първите два кръга въпроси, а обсъждането на проблемите на местно равнище, както и заключителната конференция остават за периода септември-декември.

На сайта „Ново време“ е публикуван обобщаващият доклад за досега проведените две дискусии – първата на 20 април и втората, в две части, на 18 и 26 май:

Първата дискусия: Възникване и развитие на социалната държава

 1. Възникване и първоначални форми на социалната държавапроф. Искра Баева

– резултат от борбите на работниците за трудови и социални права
– реформите на правителствата от края на ХІХ-началото на ХХ век

 1. Развитие, видове и криза на социални държави проф. Васил Проданов

– определения и видове – либерална, консервативна, превантивна
– неолибералният капитализъм и кризата на социалната държава

 1. Синдикатите и развитието на социалната държава проф. Боян Дуранкев

– взаимовръзките синдикати-икономика-социална държава
– европейските синдикати и Плана за възстановяване и устойчивост

 1. Ковид пандемията и връщането към социалната държавадоц. Борис Попиванов

– понятията „социална държава“ „социална политика“ „социалистическа политика“ „социалистическа държава“
– социалната демокрация – необходимо условие за социална държава
– социалната държава – устойчив модел в интерес на работниците?
 

Втората дискусия: Приоритети на политиката за социална България
1.Нов социален договор за достоен труд – Чавдар Христов
нарушенията на правото на труд – VІІ Доклад на КНСБ
– сивата икономика и експлоатацията на недеклариран и черен труд
– за нова стратегия за реиндустриализация и професионално развитие
– борбата на синдикатите за конституционни и законови гаранции
2.Нова данъчно-осигурителна система и безплатно здравеопазване –               гл. ас. д-р Живко Минков, департамент „Политически науки“, Нов български университет

 – прогресивно данъчно облагане с превес на преките данъци
– ново съотношение на осигурителните вноски за пенсии
– пълен набор на социални помощи за нуждаещите се
– здравеопазване на нетърговска основа

 1. Между частната и държавната собственост: теорията на Елинор Острьом за общата собственост в български контекст – Димитър Събев

– непълноти в българската правна рамка, уреждаща собствеността и ползването;
– общото владение и неговото управление: договаряне на ползването на споделени ресурси, с примера на Елинор Острьом с рибари в Турция;
– взаимодействия между частната собственост, държавната и общинската собственост и механизма на общото владение;
– нови форми на сдружаване в селските и планинските райони на България.

 1. Ново солидарно общество като спасителната алтернатива за поколението „стрес“ – д-р Кристиян Иванов

– гаранции за силата на закона срещу „закона на силата“
– оценка и противодействие срещу масовото отчуждение и депресия
– борба срещу насилието над жените и хората с нетрадиционна
сексуалност
– нова обществена среда и стратегия за преодоляване на демографския срив.

На сайта, освен доклада, са качени и осем разгърнати изследвания, отразени в него в резюмиран вид, които бяха представени по време на проведените обсъждания:

 • на проф. Искра Баева – „Как и защо възниква социалната държава в Европа“
 • на проф. Васил Проданов – „Развитие, видове и криза на социалните държави“
 • на проф. Боян Дуранкев – „Синдикатите и развитието на социалната държава“
 • на доц. Борис Попиванов – „Ковид-пандемията и връщането към социалната държава
 • на Чавдар Христов – „Синдикатите и синдикализмът в годините на т.нар. „преход“ през погледа на един бивш вицепрезидент на КНСБ“
 • на доц. Живко Минков – „Нова данъчно-осигурителна система“
 • на Димитър Събев„Между частното и държавното: теорията на Елинор Острьом за общите ресурси в български контекст“
 • на д-р Кристиян Иванов„Ново солидарно общество като спасителна алтернатива за поколението „стрес“.

Публикуван е и разделът „Една по-широка концепция за социалната държава“  от Глава 2 – „Властовата основа“ на монографията на Асбьорн Вал „Възход и падение на социалната държава“/ “The Rise and Fall of the Welfare State”/; Pluto Press, 2011 г.

Очевидно, досега осъщественото в изпълнение на проекта представлява само начало на необходимите изследвания и политики на една съвременна дигитална социална държава като отговор на екзистенциалните предизвикателства на бурно трансформиращия се свят на новото столетие. Ето защо информациите и проучванията по голямата тема за съвременната социална държава ще заемат приоритетно място, както на сайта и страниците на списание „Ново време“, така и в предстоящите планове и програми на Фондация „Солидарно общество“.

Георги Пирински

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук