КОГАТО ЖЕНИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПОСОКАТА

Стела Кехайова, председател на сдружение „Жените на Казанлък“

0
326

Сдружение „Жените на Казанлък“ е организация с нестопанска цел с обществена полза, разграничаващо се от всякакъв вид партийна обвързаност. Основните приоритети на сдружението са свързани с правата на жените – превенция на домашното насилие, както и насилието, основано на пола; постигане на равнопоставеност между половете; икономическо овластяване на жените; преодоляване на дискриминацията;  политическо и гражданско участие на жени и девойки; преодоляване на полови стереотипи.

В Центъра за превенция на насилието над жени се предоставят безплатни специализирани програми в подкрепа на момичета и жени, пострадали от насилие и дискриминация. Програмите включват: психо-социално консултиране; правни консултации; процесуално представителство в съда; правни консултации по социално-икономически права; личностно развитие и семейно консултиране; съдействие за намиране на работа; безплатен достъп до дейности за обучение и допълнителна квалификация.

Основни наши партньори са Българският фонд за жените и Гражданско обединение „Равни БГ“, които ни подкрепят и финансират дейността ни след одобрение на проектни идеи. Български фонд за жените е единствената българска организация, която подкрепя местни неправителствени организации, работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. Гражданско обединение „Равни БГ“ обединява 37 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на правата на човека, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.

Сдружение „Жените на Казанлък“ е член на обединението от 2021 г., както и на Българска платформа на европейско женско лоби, която обединява неправителствени организации от страната, които работят за постигане на равенство между половете, срещу всички форми на насилие срещу жените. Партньор на сдружението вече е и феминистката организация „ЛевФем“ – София.

През тези седем месеца осъществихме редица инициативи, финансирани от Български фонд на жените, в рамките на Гражданско обединение „Равни БГ“, в изпълнение на проект Addressing the Shrinking Spase for Civit Society, чиито основни цели са в подкрепа на гражданското общество, защита на демократичните ценности, правата на човека, повишаване на капацитета на организациите с нестопанска цел в република България. Той е финансиран от европейската филантропска инициатива за демокрация и солидарност Civitates на Мрежата на европейските организации (NEF).

Съвместна дискусия с обществения посредник на Община Казанлък и председателя на КНСБ Казанлък на тема „Равенство, дискриминация и права на жените“ проведохме през май. Темите, които разгледахме, бяха свързани с правилата на Европейския съюз за борба с насилието над жени, на Европейската комисия относно равенството между половете и Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността (2021 – 2030 г). Председателят на КНСБ в Казанлък Николай Маринов запозна участничките с решенията на 9 конгрес на КНСБ и програмата до 2027 г., в частта ѝ за политиката на доходите.

Изготвихме предложение до Народното събрание за възлагане функциите по защита от домашно насилие на отделна централизирана институция с местни структури на територията на всички общини, на които да бъде възложено изпълнението на всички действия по превенция и защита от домашно насилие. Второто предложение е за ратифициране на Конвенция 190 относно насилието и тормоза на Международната организация на труда. Припомняме, че на 20 януари 2020 г. Европейската комисия направи предложение до Съвета на Европейския съюз да вземе решение за упълномощаване на държавите членки на ЕС да ратифицират Конвенцията. Стартираме и подписки в защита на предложенията „В името на добрите каузи“ с представители на НЧ „Петко Манолов“, с. Долно Изворово, общ.  Казанлък, „Равенство за всички – от нас зависи“, дискусия в Дамски клуб „Родопчанка“ в Смолян с участието и на Българската платформа на ЕЖЛ. Това са част от срещите, насочени към постигане на равнопоставеност на половете, политическото и гражданското участие на жени и момичета, дискриминация, социални неравенства.

Имайки предвид, че кризата в България е не само политическа и икономическа, а и криза в сферата на демокрацията, солидарността и равенството между половете, можем да кажем, че ефектът ѝ върху положението на жените ще продължава да е дълговременен, а ние ще продължим да работим за постигане на действително равни права, икономическа независимост и реализация на жените. Ние, от сдружение „Жените на Казанлък“, имаме претенцията да се борим за промяна, за гражданска ангажираност и гражданско участие. Ще продължаваме и  застъпническата кампания – привличане на вниманието и възстановяване доверието в гражданския сектор. С Дискусионен клуб „Жерав“, който създадохме с Българска платформа на ЕЖЛ  през 2021 г., в рамките на Гражданско обединение „Равни БГ“, ние се стремим да осигурим една  по-широка достъпност до гражданите в различни градове на страната, с обсъждане на законодателни промени в областта на дейността на гражданските организации. Целта на срещите ни е да извлечем основните предизвикателства пред съществуването и дейността на неправителствения сектор, както и да се очертаят проблемите, с които се сблъскват организациите при планиране и осъществяване на своите обществено полезни инициативи.

Създадохме приемни в населени места на Общината, като до края на годината предвиждаме да обхванем всички населени места. Обсъждаме въпроси от общ интерес и възможните области за взаимна подкрепа и сътрудничество. И не на последно място, да бъдем по-близо до всички жени, те да се чувстват по-видими, да бъдат чути, да знаят, че има към кого да се обърнат за съдействие и подкрепадо информация ще доведе до по-добра информираност, променяща нагласите и стереотипите в обществото и готовност за действия в името на равнопоставеността против насилието и дискриминацията, защото всяка жена има нужда от своята спасителна вяра.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук