НАШАТА КАУЗА Е СОЛИДАРНОСТТА!

Обръщение на участниците в срещата „Лява България- идеи, политики, единение“

0
991

ОБРЪЩЕНИЕ

 Социалисти, хора на лявата идея, граждани,
 Ние, участниците в Кръглата маса „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ–идеи, политики, единение“

 Констатираме с тревога, че

  • разделенията, трупани с години, днес заплашват с разпад обществото и държавата;
  • рухналото доверие в политика и политици убиват перспективата за по-добър живот;
  • застрашително расте пропастта между малцината благоденстващи и огромното мнозинство хора, които живеят в бедност;
  • безнаказано се нарушават основни трудови права, все повече стават работещите бедни, фалиралите дребни производители;
  • нараства заплахата от превръщането на България във фронтова държава!

Заявяваме, че тези разрушителни процеси са неизбежният резултат от наложилия се у нас периферен тип капитализъм. Гонитбата за максимални печалби на „свободния пазар“ роди пороците на сивата икономика, на трудовата експлоатация, на монополите и картелите, а оттам и отчуждението.

Левите партии и формации в сегашния си вид и състояние се оказват неспособни успешно да се противопоставят на това опасно пропадане на страната.

Присъствието и действията на левицата в Парламента са объркващи и неубедителни. Изразяваната готовност за коалиране с всички във всички посоки, на практика унищожават левицата.

Призоваваме за утвърждаване на солидарността в обществото като отрицание на отчуждението и агресията и като незаменима основа за силна обединена левица, единствено способна да гради дееспособна демократична държава, да утвърждава равенството и справедливостта в живота на гражданите, да стимулира високо конкурентна социална икономика и да култивира  солидарно общество в интерес на общото благо.

Нека на тази основа всички ние, социалисти и симпатизанти, хора на лявата идея, с обединени усилия осигурим успех на следните решаващи за обрат в живота на страната и гражданите политики:

Да налагаме народовластието, както повелява Конституцията, на мястото на сегашната олигархична демократура. Противопоставяме са на опитите за конституционна подмяна, като се обявяваме в подкрепа на действия за укрепване на държавността. Подкрепяме процеса на децентрализация на управлението за реално овластяване на гражданите и местните власти.

Да утвърждаваме България като фактор на мира, сигурността и сътрудничеството на Балканите и в Черноморския регион! Да обосноваваме реалните пътища и подходи за регионална и европейска сигурност и сътрудничество въз основа на основополагащите принципи и норми на Устава на ООН, вместо пагубната милитаризация на международните отношения.

Да формираме надеждна правозащитна система, налагаща силата на закона като неотменима гаранция за личните и социалните правата на гражданите.

Да осигуряваме необходимите условия за привлекателна работа с пълна заплата за добросъвестно положен труд, гарантиран осем часов работен ден, възможности за напредък в професията и пълни права за синдикално сдружаване и колективно трудово договаряне. Да насърчаваме и корпоративната социална отговорност на фирмите.

 Да развиваме кооперирането и сдружаването като  основни форми за стопански и социален напредък съгласно конституционната норма. Кооперацията е реалната и необходима алтернатива, основана на свободния труд на сдружени производители.

Да предложим нова данъчна система за справедливо преразпределение на доходите чрез прогресивно облагане на личните и корпоративните доходи с необходимия необлагаем минимум, както и чрез понижаване на  общото ниво на косвени данъци за сметка на нивото на прякото данъчно облагане.

Да превърнем образованието и науката в основополагащ приоритет за солидно образовано младо поколение, способно да просперира въз основа висок професионализъм и широка обща култура; да въвеждаме учението през целия живот като гаранция за просветена и просперираща нация.

Да осигурим надеждно здравеопазване с гарантиран равен достъп до качествени медицински грижи и лечение за всеки гражданин с  необходимия  капацитет на спешната и доболнична помощ и  на общинските болници въз основа на ефективно функционираща осигурителна система и необходимата бюджетна подкрепа .

Да обосновем стратегия за социално-икономическо развитие на базата на  национални икономически приоритети, формулирани в условията на консенсус, подкрепени от държавата и енергийна  сигурност на страната с развитие на газопреносната мрежа, ядрената и зелена  енергетика.

Нека със солидарни усилия съградим мощна обединена левица, способна да осигури обрат в съдбините на днешна и утрешна България, изход от демографския срив, икономическата криза и главоломното сриване на жизнения стандарт. Само обединена и консолидирана левица може да даде перспектива за България, като социална държава с достойни условия за живот на всеки гражданин.

София, 29 ноември 2022 г.

На адрес https://youtu.be/fmgjQatUVtY можете да видите пълния видеозапис на срещата около „кръглата маса“ на тема „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ-идеи, политики, единение“, проведена на 29 ноември 2022 г. в зала 7 на Националния дворец на културата в София.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук