ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: ЗА ОТГОВОРНА И СЪДЪРЖАТЕЛНА ПРЕДКОНГРЕСНА ИДЕЙНА ДИСКУСИЯ

0
1145

На 11-12 февруари 2023 г. предстои да се проведе третото заседание на 50-ия конгрес на БСП с точка от дневния ред „Основни насоки за разработване на нова Програма на БСП“. Протоколно решение за начало на такава разработка бе взето от Конгреса още на 27 септември 2020 година на неговото първо заседание.

Повод за въпросното решение тогава стана внесената от група делегати и останала необсъдена проекторезолюция „КЪМ НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА  „СОЦИАЛИЗЪМ 21-ви ВЕК. В нея се предвиждаше НС на БСП да организира общопартийна дискусия с участието на представители на лявото политическо пространство, на профсъюзното и кооперативното движение, на културните и научните среди, като за целта да предложи програмни тезиси;  да възстанови и развие работата на изследователските центрове на партията; да осигури ресурсно партийните медии за провеждане на дискусията. Проект на решения, който не бе обсъден на конгресното заседание, и действия, останали напълно неосъществени.

Сега, повече от две години по-късно, на 16 декември 2022 г. в Народното събрание бе проведена дискусия за нова програма на БСП, със заявката, че тя „ще сочи пътя за България“, за реформиране, и промяна за  „превръщането на България в страната, която искаме да бъде“, като за целта се предвиждат поредица от общи и секторни дискусии с променлив състав /в. „Дума“, 19.12.2022 г./ Само че подобна амбициозна цел предполага съвършено друг подход, като онзи, възприет при подготовката на сегашната програма на БСП „За България – свободни граждани, справедлива държава, солидарно общество“.

Тогава, от 2005 до края на 2008 година, бе проведена интензивна  тригодишна работа – от политическото решение на 46-ия конгрес на БСП от 3-4.12.2005 г., с което бе възложено на Висшия съвет на БСП да започне работа по подготовката за разработване на нова програма на Българската социалистическа партия, като за целта изгради специална комисия, през дейността на Комисията, която последователно подготви направления на обсъжданията, тезиси и проект за програма и организира поредица дискусии в редколегията на сп. „Ново време“ и по линия на ЦИПИ, ИСИ, Фондация „Солидарно общество“ и ЦДК „Димитър Благоев“, за да се стигне до решението на 47-ия конгрес на БСП от 22 ноември 2008 година, с което приема проекта „За България – свободни граждани; справедлива държава; солидарно общество“ за Програма на Българската социалистическа партия.

През последните повече от две години освен това останаха необсъдени и неразработени 15-те идейно-програмни теми, утвърдени от Комисията за идейно и програмно развитие на БСП на 4 декември 2020 г., публикувани и в списание „Ново време“ и неговия сайт: https://novovreme.com/broi1-ianuari-mart-2022/za-ideino-programna-diskusia-v-bsp/, чието съдържание е подробно формулирано и засяга следните ключови въпроси:

 • Въздействието на Четвъртата индустриална революция;
 • Проблемите за собствеността и разпределението;
 • Ролята на социалистическите идеи;
 • Ценности, принципи и структури на социализма;
 • Съвременният неолиберален капитализъм;
 • Екологичните императиви като определящ фактор;
 • Проблемите на заетостта и доходите;
 • Състоянието и перспективите на демокрацията;
 • Опитът и проблемите на сродни партии в света и в Европа;
 • От различните видове социализъм към общи черти на социализма на ХХI век;
 • Етапите и програмите на партията за 130-те години от нейното основаване;
 • Преходът ‒ мащаби и насоки;
 • България ‒ състояние и перспективи след втория преход към капитализъм;
 • БСП ‒ партия на кого, за какво и каква партия?

Заслужава също да се отбележи, че в решението на КИПР от декември 2020 г. се подчертава, че „сега първата и най-актуална задача на Националния съвет е чрез работните си органи да предложи платформа на БСП за предстоящите парламентарни избори, /в която/ да залегнат идейни ориентири и елементи, които изразяват облика на социалистическата партия и нейните ангажименти преди всичко към хората на труда и към българската нация.“ Същото с не по-малка сила важи и за сегашния етап на навлизане в нов цикъл избори – възможни парламентарни тази година и предстоящи местни през октомври т.г. и за Европейски парламент през май 2024 г.

След катастрофалните резултати от парламентарните избори на 4 април 2021 г., в отговор и на необходимостта от такава актуализирана предизборна платформа, на 15 май 2021 г. бе учредено Идейно-политическото обединение в БСП „Платформа „Социализъм ХХІ век“, като в приетото тогава Обръщение бяха откроени следните определящи предизборни приоритети:

–  Гаранции за производителен труд срещу пълна заплата и осигуровки в променящите се условия на  дигитална и зелена икономика;
– Равенство на гражданите пред закона с прегради срещу дискриминация или привилегии;
–  Съжителство между хората и природата с особена закрила на земята като основно национално богатство;
–  Подкрепа за кооперациите и асоциациите на гражданите за стопански и социален напредък и  социализация на икономиката;
–  Прогресивно данъчно облагане на гражданите и фирмите;
–  За социална Европа на гражданите и народите, срещу неравенството и бедността;
– Външна политика за национална сигурност, независимост, благоденствие на гражданите и справедлив международен ред.

В сегашния предконгресен период очевидно е повече от наложително да се проведе възможно най-отговорно и съдържателно обсъждане поне на следните три основополагащи въпроса:

 • Какъв политически документ е нужен на БСП и левицата днес – нова идейна програма или програмна декларация, която да бъде приета като основа за предизборните платформи на партията?
 • Каква алтернатива да обосновем спрямо наложилата се всеобхватна неолиберална система на периферен капитализъм у нас – за промяна, за трансформация или за смяна – в полза на социалистически път на развитие на България през новото ХХІ столетие?
 • Към кои класи и слоеве на съвременното общество да бъдат адресирани посланията на партията?

В отговор на тази насъщна необходимост, на сайта на „Ново време“ обособяваме специална рубрика „Предконгресна  дискусия“, открита за мненията и предложенията на всички, заявяващи своята загриженост за състоянието и перспективите на БСП и левицата днес. Като първа публикация в рубриката поместваме провокиращата размисъл и реакции статия на проф. дсн Максим Мизов „За езиковите пандемии и папагалското безумие на властниците“. Нека изпълним дълга си  към множеството социалисти и симпатизанти, към всички граждани, за такава най-отговорна дискусия!

28 декември 2022 г.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук