ЗАЕДНО ЗА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ

0
556

„Животът не е прав път, борбата е неизбежна.“
Симон дьо Бовоар

На среща във Френския институт по случай 8 март посланици, евродепутати, неправителствени организации, лекари, акушерки и активисти обсъдиха достъпа до здраве за жените на конференция „Заедно за женско здраве“.

По повод Международния ден на жената 8 март темата за женското здраве и сексуалните и репродуктивните права бе предмет на обширна дискусия във Френския институт в София, организирана от сдружение „Лекари на света“ България, в сътрудничество с Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права и с подкрепата на Френското посолство в България и на Български фонд за жените. На събитието присъстваха посланиците на: Франция, Дания, Нидерландия, Грузия, Турция, Финландия, Албания, Словения, Испания, Ирландия, Унгария, евродепутати, граждански организации, лекари и активисти, обединени от идеята за поставяне на акцент в обществените политики върху женското здраве в България.

Срещата бе открита от посланика на Франция Н. пр. г-жа Флоранс Робин, която потвърди ангажираността на френската република да защитава и насърчава правата на жените, а достъпът до здравни грижи е неизменна част от тях. „През годините френското посолство в България подкрепя множество инициативи за равенство между половете, включително и програми срещу домашното насилие“, подчерта Робин. По думите ù „Лекари на света“ прилагат всеобхватен подход и подпомагат равенството между половете чрез образование, достъп до контрацепция и
др.

В дискусията се включи управителят на Националната здравноосигурителна каса проф. Петко Салчев и представителят на Световната здравна организация в България Михаил Околийски, който обърна специално внимание на еманципацията на жените и на проблема за насилието, основано на пола и на домашното насилие. „Насилието ескалира, а помощта за жени, жертви на домашно насилие, е твърде малка. Все още не е приет новият закон за защита от домашно насилие“, подчерта Околийски. По думите му има спешна необходимост да се обърне внимание и на темата за психичното здраве. „Трябва да инвестираме в превенция на незаразни заболявания чрез борба с тютюнопушенето, нагряващите устройства за тютюн и др. Жените в България пушат повече от мъжете и повече от средното за региона, а това сериозно застрашава репродуктивното им здраве“, подчерта той.

„Здравето е човешко право, но е възпрепятствано от неравенствата.“ Това заяви Леа Ламарк от „Лекари на света“. По думите ѝ достъпът до здравеопазване е ограничен за жените и за ЛГБТИАК+ заради ограничените им права по света. „Няма как да се ползваме от правото си на здраве, ако нямаме автономия над телата си. Затова в последните години се фокусираме върху сексуалното и репродуктивното здраве. Правим това в три насоки. Първо, достъп до доброволно прекъсване на бременност и семейно планиране. Второ, превенция на рак на маточната шийка. Трето, адресиране на полови и репродуктивни нужди в кризисни райони“, сподели Ламарк.

За първи път в България Европейският парламентарен форум (ЕПФ) представи атлас на политиките за достъп до контрацепция в Европа. Представителката на ЕПФ Марина Давидашвили обясни, че има тенденция правителствата да увеличават възрастта (до 25 години), до която се покриват средствата за контрацепция за млади хора. Тя отбеляза, че държавите, които предоставят достъп до контрацепция, имат най-високи нива на фертилност и раждаемост сред жените. Атласът на ЕПФ много ясно показва и разделението между Източна и Западна Европа – западните страни имат най-добри условия, а източните по-ограничен достъп. Този елемент от анализа на резултатите предизвика оживена дискусия.

„Дали индексът е зависим от остеритета, който е наложен на Източна Европа от 1989 г. насам? Аз не виждам разлика между Източна и Западна Европа, а между държави, в които е наложен остеритет и държави, които са пощадени“, категоричен е Стойо Тетевенски от организацията ЛевФем.

„Атласът, който ни показвате, е най-ярко доказателство за огромните икономически неравенства в Европа. Реалността е, че колкото по-голямо е неравенството в една държава (в случая един регион) и колкото сме по-бедни, толкова по-малко достъп до права имат жените“, убедени са от Обединението на жените социалистки в БСП.

Според Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ коренът на проблема е разпадът на здравеопазването и неговото опазаряване. „Това не е услуга, а здравна грижа. Не може да е пазар: плащаш – получаваш, не плащаш –не получаваш. Беше казано, че в България има огромен брой новородени, които не са проследени, защото не са здравно осигурени. Но няма друга държава, която да изисква да покриеш здравните си осигуровки за последните пет години, за да имаш достъп до здравна грижа при бременност. Ако адресираме всяко нещо поотделно, но не адресираме главния проблем, което е подходът към здравеопазването като пазар, а гражданинът като потребител, то тогава сме обречени на неуспех“, категорична е Григорова.

ЕПФ отбелязва, че сериозен проблем в Източна Европа е липсата на политическа воля и припознаване на достъпа до здравни грижи за всички като приоритет в здравеопазването.

„ЛЕКАРИ НА СВЕТА“ И МИСИЯТА ИМ В БЪЛГАРИЯ

Сдружение „Лекари на света“ от години работи в кв. „Надежда“ в Сливен. В началото е трудно, жените не са запознати с контрацепцията, а на екипа се налага да обикаля от врата на врата и от къща на къща, за да дава информация. Днес жителите на квартала и на града вече сами търсят контрацепция. Като че ли табуто по темата е преодоляно и дори и мъже търсят консултации за съпругите си. Все повече жени искат гинекологични прегледи и метод за контрацепция. „Работим на място, с времето се изгради връзка с общността и хората ни имат доверие“, споделя Росица Кратункова от „Лекари на света“. От януари т.г. с подкрепата на Български фонд за жените организацията стартира и програма за превенция на полово предавани инфекции (ППИ) и рак на маточната шийка чрез предоставяне на безплатни гинекологични прегледи за здравно неосигурени жени, както и лабораторни изследвания. В момента в България тестването за ППИ почти навсякъде е платено и не се покрива от НЗОК. Касата не покрива тестването за ХИВ дори за бременните неосигурени жени. Съществува и твърде малко информация относно сексуалното здраве, допълнително усложнено от липсата на официален правителствен уебсайт по темата. Поради това и страната ни се нарежда на едно от последните места сред европейските държави, изследвани в атласа на ЕПФ.

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ е програма за млади майки на организацията Тръст за социална алтернатива. Програмата предвижда интензивни обучения за медицински лица и за майки. Жените в България имат право само на един АГ преглед през бременността. Крайно недостатъчно. Ето защо програми като „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ са изключително важни. Патронажните екипи от медицински сестри и акушерки, които ходят по домовете със сътрудничеството на здравни медиатори, са хората, които помагат на малолетни момичета да направят избор дали искат да имат дете или не. Тръстът за социална алтернатива работи основно в ромските квартали, а днес благодарение на подобни програми все повече момичета взимат решение за бременност заедно с партньора си, вместо сами да се справят с нежеланата бременност.

„В България липсва политическа воля. Настояваме за въвеждането на акушерски модел на грижа. Финансирането на отделни, единични проекти в страната не решават големия проблем за достъп до здравни грижи за жените. Неглижирането на акушерските грижи и нарушаването на нашите права да работим като акушерки е голям проблем, нееднократно поставян от нас пред правителството и отговорните лица. Направени се някои стъпки – вече имаме право на лична практика, но нямаме право да сключваме договор с НЗОК“, сподели Павлина Герина от Алианс на българските акушерки.

В дискусията взе участие и евродепутатът Петър Витанов от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент: „Ще се опитам да говоря като родител на две деца. Много често се сблъсквам с пропуски и недосмислици в системата на здравеопазването. Високата смъртност при родилките и детската смъртност намаляват през последните години, но България продължава да е една от страните с високи показатели“. Според него друг голям проблем е много високият процент на раждания със секцио, което крие много опасности като всяка операция и следва да се прави само по медицински причини, когато е наистина необходимо. Около 70% от ражданията в България са с цезарово сечение. Според участници в дискусията това се дължи на липсата на достъп на жената до акушерки, които да я съветват по време на бременността и в периода след това.

В Националната мрежа на здравните медиатори работят 307 медиатори в 150 общини. От организацията обърнаха внимание върху кампанията за ваксинацията срещу рак на шийката на матката, която започна преди 9 години и която беше провалена от дезинформация. Подобно на нея отпорът срещу ваксинацията за коронавирус със сигурност ще има отражение и върху задължителните ваксини. Здравните медиатори сигнализират, че все повече хора по света вече напълно се отказват от всякакви ваксини. И не закъсняват и първите случаи на отдавна забравени болести като полиомиелит, наскоро регистриран в Израел. В хода на дискусията отново стана дума, че здравната система в България третира хората като клиенти, а не като пациенти. А това принуждава лични лекари, застрашени от финансови санкции, да вписват ваксинации, без дори да са виждали децата, особено сега в пандемията.

Срещата приключи с желание за продължаване на диалога между различните заинтересовани лица на национално и на европейско ниво, за да се търсят решения по наболели проблеми в българското здравеопазване като достъпа до профилактика и превенция, до информация и образование и до реални грижи за жените. Участниците се обединиха и около разбирането, че е необходим документ с общи искания – всички хора да са здравно осигурени, медицинските специалисти да са високо платени, нуждата от сексуално образование от ранна детска възраст и др. Далеч не е достатъчно да се каже „не искаме болниците да са търговски дружества“. Крайно време е ясно и силно да се извика: „Искаме здравни грижи за всички и разширяване на обхвата на НЗОК с фокус върху превенцията!“.

„Познавам България от 15 години. Всичко, което днес си казахме, е същото, за което говорехме и тогава. Няма съществена промяна. Потопени сме в море от дезинформация. Например, в ромските общности има голямо влияние на евангелистките църкви, които говорят срещу ваксинацията, сексуалното и репродуктивното здраве. Техните представители са мотивирани, обединени и силни в комуникацията. Днес и ние правим заявка за обединение. Ситуацията трябва да се промени!“, категорична е Леа Ламарк от „Лекари на света“. (НВ)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук