СИМВОЛ-ВЕРУЮ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНА!

0
921

СИМВОЛ-ВЕРУЮ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНА!

         Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да    твори добро.
         И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.
         И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.
         И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
         Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.
         Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.

                                                                                                         Христо Ботев                                              

Галац, 20 април 1871 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук