СВЕТЛА ТОШКОВА: ЯСНИ ПОСЛАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ ХОРА НА НАЕМНИЯ ТРУД

На въпросите на сп."Ново време" отговаря проф. д-р СВЕТЛА ТОШКОВА

0
627

 

 

 

 

 

 

 

Какъв политически документ е нужен на БСП и левицата днес – нова идейна програма или програмна декларация, която да бъде приета като основа за предизборните платформи на партията?
Конгресът трябва да излезе с ясна предизборна платформа и обръщение към избирателите, която да отчете няколко основни обстоятелства, свързани с вътрешните и външните предизвикателства пред страната:
а/ кризисните процеси в икономиката;
б/ бедност, неравенства, социална политика;
в/ образование и здравеопазване;
г/ външно-политически приоритети, следващи националните интереси на България в променящата се геополитическа среда и изграждане институционалната структура на новия международен ред.

Каква алтернатива да обосновем спрямо наложилата се всеобхватна неолиберална система на периферен капитализъм у нас – за промяна, за трансформация или за смяна – в полза на социалистически път на развитие на България през новото ХХІ столетие?
На основата на широка дискусия и сериозен политически анализ да започне подготовка на проект за програма на БСП със стратегия – промяна на системата и цел – изграждане на социализма на 21 век. Теорията и практиката през последните десетилетия доказват, че моделът на съвременния неолиберален капитализъм се е изчерпал икономически, политически и морално. Радикалните технологични трансформации също чертаят пътя на ново обществено-икономическо устройство с промени в структурата и същностните проявления  на собствеността, труда и капитала, в процесите и методите на управление, в ограничаването на пазарните отношения и наченки на кооперативизъм, споделена икономика и солидарно общество.

Към кои класи и слоеве на съвременното общество да бъдат адресирани посланията на партията?
БСП следва да разшири своята социална база като отчете дълбоките промени в социалната структура на обществото в информационната епоха и дигиталните трансформации и да насочи своята политика към: активната част от българските граждани – хората на наемния труд във всички сектори на икономиката – в индустриалните производства, в сферата на услугите, в образованието и здравеопазването, в сферата на науката, интелектуалния труд и високите технологии; представителите на дребния и средния бизнес; наемните управляващи и ръководители в големите компании; към младите хора и техните семейства; към възрастните и пенсионерите, които имат нужда от социална защита и подкрепа за достоен живот.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук