ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА 50-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

0
767

На 22 януари 2022 г. в зала 1 на Националния дворец на културата се проведе второто заседание на 50-ия конгрес на БСП.

След многократните настоявания на членове на НС на БСП, на общински съвети на БСП, на основни партийни организации и на отделни социалисти за бързото му свикване след загубите на партията на редовните парламентарни избори на 4 април и на предсрочните парламентарни избори на 11 юли, към неговото провеждане се пристъпи едва след третата загуба на предсрочните избори на 14 ноември. С решение №71 от 20 ноември 2021 г. Националният съвет на БСП насрочи заседанието за 22 януари 2022 г. и определи неговия

Дневен ред:

1.Политически доклад на НС на БСП:
– парламентарни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България през 2021 г.;
– идейно-програмно и организационно състояние на партията и определяне на мерки за развитие.
2.Констатиране прекратяването на правомощията на председателя на БСП.
3.Стартиране на кампания за пряк вътрешнопартиен избор на председател на БСП.
4.Утвърждаване на делегираните членове на НС на БСП от областни квоти при условията и по реда на чл.32, ал.4 от Устава на БСП.

Заседанието на конгреса бе открито от председателя на БСП Корнелия Нинова, а неговите две работни части бяха ръководени от Георги Свиленски и Кристиан Вигенин. По време на обсъждането на дневния ред, на регламента и на програмата за работа на заседанието не бяха приети предложените от делегати промени, които да им дадат възможност да участват в церемонията по встъпването във втория мандат на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, която се проведе същия ден от 11.00 ч. пред Паметника на незнайния войн и сградата на Президентството. Изразено бе и неодобрение на това, че на делегатите не са предоставени от НС на БСП за обсъждане и приемане политически документи, не е предоставен и внесеният предварително от група делегати проект на резолюция на заседанието на 50-ия конгрес на БСП (виж на с. …).

Доклад по първа точка от дневния ред изнесе председателят на БСП Корнелия Нинова (виж на с. …). В дискусията взеха участие делегатите: Катя Георгиева (Ямбол), Иван Иванов (Шумен), Димитър Данчев (Подуяне–София), Свилен Атанасов (Певен), Александър Симов (Красна поляна–София), Веска Ненчева (Карлово), Цветелина Пенкова (Студентски–София), Валери Жаблянов (Радомир), Камен Тодоров (Хасково), Иван Френкев (Смолян), Ваня Вешева (Слатина–София), Крум Зарков (София–Средец), Емилия Жилиева (Лясковец) и Петър Витанов (Надежда–София). Резюмета на някои от изказванията са поместени на сайта на НС на БСП, а тези на Валери Жаблянов, Крум Зарков и Петър Витанов, с допълнителна тяхна редакция, отпечатваме тук (виж на с. …).

В края на първата част на заседанието делегатите изслушаха и приеха доклада на Мандатната комисия на конгреса, представен от нейната председателка Атанаска Тенева. Според него за делегати на 50-ия конгрес на БСП са избрани 976 социалисти. В периода от първото му заседание на 26 септември 2020 г. до второто на 22 януари 2022 г. по различни причини това си качество са загубили 38 души, 23 са новоутвърдените на тяхно място делегати и 15 са все още непопълнените мандати. Така във второто заседание трябва да участват 961 редовно избрани делегати. Регистрирани за участие в него са 693 и отсъстват по различни причини 268 делегати. Заседанието е редовно и може да взима решения.

В началото на втората част водещият Кристиан Вигенин информира, че ръководството на Конгреса се е запознало с внесените проекти за резолюция на заседанието и е решило те да се предоставят на НС на БСП, а с част от съдържащите се в тях предложения е подготвило проект на решение по точка първа от дневния ред. След прочитането на текста, с 607 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ Конгресът реши, че приема политическия доклад, изнесен от Корнелия Нинова, със следните допълнения: Национолният съвет на БСП и Парламентарната група на „БСП за България“ да предприемат управленски инициативи, вкл. законодателни промени за противодействие на корупцията и реформа на съдебната система; повишаване на доходите на българските граждани до средните за Европейския съюз; реализиране на заложените в коалиционното споразумение приоритети за развитие на ядрената енергетика и гарантиране на сигурността на газовите доставки, вкл. настояване за изграждане на АЕЦ „Белене“; изготвяне до средата на 2022 г. от правителството и БНБ на анализ на социално-икономическите ефекти от присъединяването на Република България към еврозоната. Националният съвет на БСП да изготви позиция по социално-икономическото развитие на страната с мерки за преодоляване на социалните неравенства и бедността.

Обсъждането на втора точка от дневния ред започна с кратко въведение на Кристиан Вигенин, с което той напомни фактологията във връзка с подадената от Корнелия Нинова оставка. По-късно той запозна делегатите и със съдържанието на Уведомление от Оперативното бюро на ОПКК на БСП относно начина на констатиране предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя на БСП, получено по искане на ръководството на конгреса. Обсъждането започна с представяне на Обръщение до Конгреса на група делегати от Благоевградска област. Последва разгорещена дискусия, по време на която бяха изложени както съображения в подкрепа на подадената от Корнелия Нинова оставка и на необходимостта тя да се приеме, като се спазят нормите на Устава на БСП, така и такива в подкрепа на искането за оттегляне на оставката и за завършване на мандата на Корнелия Нинова като председател на БСП. След прекратяване на дебатите бе гласуван предложеният от ръководството проект за решение, с което Конгресът констатира прекратяване на пълномощията на Корнелия Нинова като председател на БСП. При гласуването със 164 гласа „за“, 415 гласа „против“ и 20 гласа „въздържал се“ Конгресът реши, че прекратяването на правомощията на председателя на БСП др. Корнелия Нинова не е осъществено (не е прието), в резултат на което не е изпълнен фактическият състав за прекратяване на тези правомощия. По такъв начин мнозинството от делегатите отказаха да констатират подадената от К. Нинова оставка още на 16 ноември 2021 г., независимо от обстоятелството, че в своя доклад тя изрично заяви, че недвусмислено я потвърждава пред най-висшия орган на партията – Конгреса!

След като делегатите не констатираха оставката на Корнелия Нинова, отпадна необходимостта от обсъждане и приемане на решение по точка трета от дневния ред. По следващата точка от дневния ред Марин Пенков, председател на Комисията по предложенията за нови състави на националните органи на БСП, докладва и Конгресът одобри промени в състава на делегираните членове на НС на БСП, увеличи състава на НС на БСП от 187 на 188 членове и го допълни с председателя на Младежкото обединение в БСП Николай Бериевски. Председателят на Комисията по молбите, жалбите и заявленията Минчо Казанджиев запозна делегатите с постъпилите документи и взетите по тях решения.

Заседанието на 50-ия конгрес на БСП бе закрито със заключителни думи на Корнелия Нинова, председател на БСП. Тя благодари за оказаното ù доверие и подчерта, че от проведената дискусия се вижда, че БСП е „демократична партия на свободни хора, които винаги могат да кажат и различно мнение. Но сме и демократична партия, която взема решенията си в своите органи и с мнозинство. Това ме задължава да работя с двойно повече усилия.“ Разбира се, продължи тя, „чух и различното мнение, и, разбира се, човек винаги има нужда да коригира нещо в поведението си. Чух го много внимателно. Ще положа усилия заедно с всички вас, със структурите ни по места, с нашите членове, социалисти, симпатизанти и коалиционни партньори следващото предизвикателство, местните избори през 2023 г., да бъдат нашата победа. Благодаря на всички. Пожелавам ви да сте здрави! И на работа!“

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук