НОВА КНИГА. Представят сборника „ЩО Е СОЦИАЛИЗЪМ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА У НАС? СЛЕД 130 ГОДИНИ“

0
696

НОВА КНИГА.
Представят сборника
ЩО Е СОЦИАЛИЗЪМ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА У НАС?  СЛЕД 130 ГОДИНИ“

 СЪДЪРЖАНИЕ

Що е социализъм и има ли той почва у нас?
доц. Бернард Мунтян, проф. Любен Николов, проф. Петър-Емил Митев
Сп. „София“, бр. 2-8, 1990 г.
Утопия ли е социализмът?
Мария Тодорова
XXI век: край или ново начало на човечеството
Даниела Пенкова
Препъна ли се интернационализмът в глобализацията?
Любомир Кючуков
Към дискусията за нова програма на БСП
Георги Пирински
Думи за социализма и защо той днес няма почва у нас
Хараламби Паницидис
Що е капитализъм и има ли той почва у нас?
Огнян Касабов
Носителите на конкуранция и социалистическата стратегия
Рая Апостолова
Социализмът на ХХI век – очовечаване на обществото
Искра Баева
Що е социализъм и кой социализъм има почва у нас?
Христо Проданов
Социално и гражданско: перспективи пред формалното образование
в началото на XXI в.
Александра Арабаджиева
Образованието след декади реформи на дъното в Европа по обхват
и качество
Таня Петрова
Социализъм или варварство – за здравето и мира
Божин Трайков
Миналото на съвременността: 130 години от първия български
превод на Манифест на комунистическата партия
Димитър Денков

 АВТОРИТЕ

Бернард Мунтян (1919–2006) е български философ, доцент, преподавал във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от 50-те до 80-те години на ХХ век. Изследвал е фундаментални философски въпроси като причинност, пространство и време, материя и движение.
Любен Николов (1937–1991) е професор, преподавател по философия и социология във Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, основател и пръв ръководител на катедрата „Социология“ във факултета.
Петър-Емил Митев е професор, доктор на философските науки, дългогодишен преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бил е директор на Научноизследователския институт за младежта, ръководител на Института по социология „Иван Хаджийски“, един от основателите на специалност „Политология“ в СУ, депутат в VII ВНС.
Мария Тодорова е професор от Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн, преподавала е балканска история в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Най-известната ѝ по света книга е „Imagining the Balkans”, на български със заглавие „Балкани.Балканизъм”, а последната е „The Lost World of Socialist at Europe’s Margins. Imagining Utopia 1870s-1920s”.
Даниела Пенкова е икономист и експерт по публични финанси с научни интереси по темите бедност, неравенство, екологични кризи и начини на производство и потребление.
Любомир Кючуков е дипломат, доктор по политология, директор на Института за икономика и международни отношения, бивш посланик в Лондон, бивш заместник-министър на външните работи, председател е на Издателския съвет на сп. „Международни отношения”.
Георги Пирински е бил външен министър, председател на Комисията за разработване на новата програма на БСП (2005–2008); член на НС на БСП (1990–2021); главен редактор на списание „Ново време” (2016 – ), народен представител (1990–2013); евродепутат (2014–2019).
Хараламби Паницидис е професор по Нова философия (ХІХ век), История на марксизма: основни направления и Руска философия, във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на текстове, свързани с философските направления, които преподава, както и върху философия на културата, философска антропология и социална философия. Преводач е на „Атинската полития” и „Физиогномика” на Аристотел.
Огнян Касабов е доцент, преподавател по философия във Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Изследователските му интереси са в полето на пресичане между историята на естетиката и политическата мисъл. Член е на Колектив за обществени интервенции.
Рая Апостолова е доктор по социология и социална антропология от Централноевропейския университет в Будапеща. Главен асистент е в Института по философия и социология към БАН, секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“. Член е на редакционния колектив на списание „dВЕРСИЯ“.
Искра Баева е професор, преподавател по съвременна история в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, занимава се историята на Централна и Източна Европа през ХХ в., Студената война, историята на международните отношения. Книгите ѝ са посветени освен на Източна Европа и на българската история през епохата на социализма и в годините на прехода.
Христо Проданов е доктор по политология и главен асистент в Катедра „Политическа икономия” на УНСС. Автор е на две самостоятелни, една колективна монография и над седемдесет научни публикации по въпросите на технологиите, политиката и икономиката.
Александра Арабаджиева е доктор по философия, дисертацията ѝ „Социална онтология и свобода (Критическата философия на историята на Корнелиус Касториадис)” е подготвена в катедра „История на философията“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разработва статии по социално-политически теми и превежда от гръцки и английски език
Таня Петрова е магистър по журналистика от ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”. Автор е на аналитични текстове в областта на образованието във в. „Сега”. Участва в образователни дискусии, автор е на анализа „Промените в Закона за висше образование след 1995 г.: лабиринт без изход”, публикуван в списание „Критика и хуманизъм“.
Божин Трайков е независим изследовател, доктор по социология от Университета на Алберта в Канада. Интересува се от връзката между неолибералните политики, новите форми на национализъм и генеалогията на антикомунизма в Източна Европа.
Димитър Денков е професор, преподавател по история на философията във Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, декан на Философския факултет от 2011 до 2019 г., автор на научни и публицистични книги и статии, съавтор на учебници по философия за средно и висше образование, преводач и редактор на произведения на Кант, Хегел, Маркс, Енгелс, Ръсел, Бенямин, Хайдегер,  Гадамер и др.
 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук