ВЪЗМОЖНО Е СВИКВАНЕТО НА КОНВЕНТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Списание „Парламенти-Солидарност“

0
597

На 9 май в Деня на Европа на тържествена церемония в Европейския парламент в  Страсбург по закриването на Конференцията на бъдещето на Европа, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, президентът Еманюел Макрон от името на председателството на Съвета и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен получиха от съпредседателите на  Изпълнителния съвет на Конференцията окончателния  доклад  за резултатите от Конференцията.

 Предложенията на гражданите, одобрени от 7-та пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа, бяха връчени на ръководителите на трите европейски институции на тържествена церемония в сградата на Европейския парламент в Страсбург. Избраната дата – 9 май – беше символична. В Деня на Европа, след едногодишна работа в различни формати, европейските граждани изразиха своите виждания за една по-ефективна, суверенна, единна и просперираща Европа и дадоха поръчение на европейските лидери да осъществят всички предложения. 49-те предложения стъпват на 178-те препоръки, направени от участниците в гражданските панели; на идеите, лансирани на Европейския младежки форум; на приноса на националните панели и събития, както и на над 40-те хиляди становища  и мнения, регистрирани на Многоезиковата дигитална платформа.

Най-напред слова произнесоха тримата съпредседатели на Конференцията, изнесли тежестта по организацията и провеждането й. Ги Верхофстад, бивш белгийски премиер и настоящ евродепутат, призна, че задачата не е била лесна. Базирайки се на предложенията той констатира, че хората не се страхуват от промяната, настояват за реформи и то сега. Според него ЕС действа колебливо, а европейската интеграция не е въпрос на избор, а на оцеляване. Европейските граждани вярват в ЕС, но са критични към работата му. Затова препоръките показват пътя пред Европа – по-демократичен, по-бърз, по-решителен. Верхофстад настоя да се институционализира прякото участие на гражданите във вземането на решения на европейско равнище като антидот на отровата на всемогъщите алгоритми на Мъск и Зукърбърг, които виждат хората само като профили, както и срещу спонсорираните от държавата руски хакери или от китайските ботове, които третират гражданите като социални психопати заради това, което правят.  За Верхофстад няма време за губене и ЕС трябва да е верен на резултатите от Конференцията.

Френският европейски министър Клеман Бон, заяви, от името на Председателството на Съвета на ЕС, че Конференцията е успех, който се измерва с 49-те предложения и 300-та мерки за тяхното реализиране. Тези предложения представляват своего рода пътна карта за развитието на Европа. Клеман Бон посочи необходимостта от гаранции за тяхното изпълнение, уточнявайки, че в законодателството винаги се прави избор. Съвета на ЕС ще докладва постоянно за хода на прилагането на предложенията и ще се придържа към пълна прозрачност.

Комисарката Дубравка Шуица определи резултатите от Конференцията като доверие за една по-добра Европа на конкретните постижения и солидарността. След Конференцията започва надграждане над формулираните чудесни идеи. Шуица очаква европейската демокрация да се промени завинаги като следствие от работата на Конференцията, посочвайки, че либералната демокрация не е даденост и процесът на нейното усъвършенстване трябва да бъде по-представителен и приобщаващ.

Последваха изказвания на участници в гражданските панели от Испания, Франция, Швеция, Полша, Италия, Дания, Гърция и на националните панели от Белгия и Германия. Думата взеха и участници от Унгария, Хърватия, Чехия. Представителят на Испания констатира, че в процеса на работа участниците в Конференцията са израснали като европейци и щом представителите на толкова много държави са успели да стигнат до консенсус, значи и европейските институции могат да постигнат съгласие. Шведската представителка даде широка картина на това каква Европа искат гражданите – социална, на основата на равнопоставеност и солидарност, на адекватни трудови възнаграждения и условия на труд, на реформи и засилване на интеграцията в областите на транспорта, икономиката, селското стопанство, цифровизацията, климата. Решенията следва да се вземат по-бързо, а държавите-членки да действат смело и решително. Френският участник в гражданския панел настоя за по-единна, откогато и да е, Европа, с повече правомощия във външната политика, икономически автономна, хуманна към мигрантите. Полският участник посочи необходимостта от изграждане на устойчива европейска идентичност, която да допълва националната такава и призова за овластяване на младите хора. Италианската представителка призова предложенията на гражданите да бъдат прочетени внимателно, да се използват без изключения, да не се прави подбор от гледна точка на политически цели и без да има боязън, че ще са нужни промени в Договорите. Гражданите, според нея, са изготвили предложения за реална, качествена промяна, тъй като идват от живота и го познават отвътре. Гръцкият участник в гражданския панел поиска преразглеждането на някои от постулатите в Договорите, а белгийката от белгийския национален панел изрази пожеланието Конференцията да стане ново начало на изграждането на общото европейско бъдеще.

Изказвания направиха и ръководителите на трите европейски институции. Роберта Мецола, председателка на Европейския парламент, нарече Конференцията „крайъгълен камък на активното гражданство“. Според нея бъдещето на Европа още не е написано и то зависи от европейските граждани. Мецола обеща, че Европейският парламент ще се бори за по-силна Европа, която да стане бастион на либералната демокрация, свобода и сигурност. Мецола заяви, че има нужда от Конвент, като следваща стъпка, и че Европейският парламент ще отстоява това виждане.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че не трябва да се оставя възможното за утре и обрисува образа на Европа, която очакваме. Тя заяви че подкрепя всичко, което може да направи така, че европейските демокрации да работят по-добре. Лайен обеща европейските институции да вдъхнат живот на предложенията на гражданите, като се използва пълния потенциал на Договорите. Лайен допусна при необходимост Договорите да бъдат променени и изрази позицията си, че гласуването с пълно мнозинство в някои ключови области просто вече няма смисъл, ако ЕС иска да върви напред. Според председателката на ЕК Конференцията е показала европейска решителност.

Във всички изказвания като лайтмотив премина темата за войната в Украйна, а фон дер Лайен завърши речта си с думите „Слава на Украйна, да живее Европа“. Ги Верхофстад определи войната, която Путин води срещу Украйна, като „война на нелибералната автокрация срещу либералната демокрация, на руската бруталност срещу нашите европейски ценности”.

Заключително слово или по-скоро програмна реч произнесе френският президент Еманюел Макрон в качеството си на временен председател на Съвета на ЕС. Макрон определи Конференцията като необичайно упражнение по демокрация. Конференцията, като колективно усилие, иска да се започне нов етап в развитието на Европа. Спирайки се на войната в Украйна, Макрон заяви, че не трябва да има безнаказаност за престъпленията на Русия, а ЕС трябва да допринесе за изграждането на Украйна като европейска страна. Войната налага изграждането на нова архитектура на сигурност на европейския континент. Начинанието на Конференцията не приключва днес, заяви Макрон. Той увери европейските граждани, че на предстоящия през юни т.г. Европейски съвет предложенията им ще бъдат разгледани и ще бъдат извлечени необходимите заключения. Независимостта и ефективността са основни параметри на демокрацията. Съветът на ЕС разработва стратегия за европейска независимост, тъй като кризите са показали неговата уязвимост. ЕС трябва да бъде отворен, без да зависи от своите партньори. Като важни задачи пред ЕС Макрон постави увеличаването на инвестициите в областта на отбраната, в космическата област и в цифровизацията, защитата на самия ЕС и на източната му граница, постепенното откъсване от изкопаемите горива, засилване на ядрената енергетика и получаването на енергия от възобновяеми източници, възстановяването на продоволствената сигурност, сигурността на информацията, демокрацията и правовата държава. За Макрон независимостта и суверенитета на ЕС са основа за свободата на неговите граждани. Макрон подкрепя предложението на Европейски парламент за свикване на Конвент за реформа на Договорите, но за целта е необходима яснота от самото начало и съгласуване и одобряване на рамката за провеждането на Конвента. В основата на този бъдещ Конвент трябва да залегнат засилването на демократичния контрол, задълбочаването на демократичния процес, правото на законодателна инициатива на Европейския парламент, премахването на гласуването с единодушие в определени области. За Макрон целите на ЕС в момента не отговарят на кризите, през които преминава Съюза. Разнобоят по различни аспекти на европейския проект не трябва да предизвиква притеснения. За Макрон Европа на различни скорости съществува и следва да има сближаване между заинтересованите държави-членки по определени теми без предварителни формати. Европа се нуждае от амбициозност и ефикасност. Макрон счита, че трябва да се преосмисли географията и организацията на европейския континент. За започване на преговори чакат страни от Западните Балкани. Към членство се стремят Украйна, Грузия, Молдова. Все пак трябва да се знае, че процедурата може да продължи години, даже и десетилетия, освен ако критериите не бъдат снижени. Европа се нуждае от преосмисляне, от европейска политическа общност. Макрон ще работи с държавите и правителствата, които проявяват интерес към подобен проект.

В края на церемонията представителите на гражданите връчиха на тримата ръководители на европейските институции брошура с предложенията и мерките към тях.

Конференцията за бъдещето на Европа приключи своята работа. Предстои трите европейски институции да проучат как да предприемат ефективни последващи действия по тези предложения, всяка в рамките на своята компетентност и в съответствие с Договорите на ЕС. Предвижда се през есента на 2022 г. да се проведе събитие за обратна връзка с цел информиране на гражданите.

Повече информация за Конференцията за бъдещето на Европа може да намерите тук:

Списание ПАРЛАМЕНТИ – Депутатите работят за хората. Парламентарен наблюдател. Взаимодействие между Европейския парламент и Националните парламенти и гражданите. Европейски институции, новини и анализи. Първото българско списание ПАРЛАМЕНТИ (parliamentsmagazinesolidarnost.eu)

Бъдещето е в твоите ръце | Новини | Европейски парламент (europa.eu)

Конференцията за бъдещето на Европа приключи своята работа | Новини | Европейски парламент (europa.eu)

Брюксел, 9 май 2022 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук